Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#26

2016-05-14 16:13

Fordi det er viktig å ivareta læring gjennom lek i barnehagen. Og det har vi som arbeider der kompetanse på, og gjør i vårt daglige arbeid med barna. Skal det bli et økt fokus på språkopplæring, bør i så fall bemanningsnormen komme på plass først, eller??? La barn være barn - utdanningsløpet er langt nok som det er i dag!

Gjest

#27

2016-05-14 17:24

Vi må verne om barne og leken!


Gjest

#28

2016-05-14 18:02

Jeg ser det som at vi står ved et veiskille. Vi må stå på barnas, og dermed fremtidens side. Å undervurdere barns ressurser, og vår kunnskap om hvordan vi kan la hvert individ bli det beste seg selv, er å gamble med fremtiden.

Gjest

#29

2016-05-14 18:33

Leken har verdi i seg selv! Fint å bruke lek som metode, MEN den er voksenstyrt. Lek på barnas premisser, med god voksne som observerer, stepper inn og hjelper de barn som trenger det, for å være deltaker i leken. Barnas frie lek, er gull! Masse fine observasjoner fra leken. Språket, sosiale koder, egenledelse, metakommunikasjon osv blir trent på i leken. Lek for livet!

Gjest

#30

2016-05-14 18:43

Dette er viktig. Det samme gjelder for oss voksne. Politi og myndigheter bruker alle midler for å få oss til å senke kravene, men vi skal ikke gi etter! Det er ingen vei tilbake hvis dette blir innført

Gjest

#31

2016-05-14 19:37

Fordi jeg er redd for at lek får mindre og mindre plass i bArna liv

Gjest

#32

2016-05-14 19:52

Barndommens egenverdi er i ferd med å forsvinne.

Gjest

#33

2016-05-14 20:09

Vi trenger flere pedagoger i fremtidens barnehage

Gjest

#34

2016-05-14 20:35

Barns lek er "en skole for å bli sosiale mennesker". Barn må ikke ha det så travelt at de går glipp av den viktige "frileken".

Gjest

#35

2016-05-14 21:27

Fordi jeg ønsker, på vegne av alle barnehagebarn som stoler på at "voksne vet best", at innholdet i St.mld.19 vitner stort sett om det motsatte.

Gjest

#36

2016-05-14 22:24

Jeg er lei av den makta politikerne har over fagfolk. Politikere jobber for folket, ikke motsatt!


Gjest

#37

2016-05-14 23:49

Viktig sak, små barn er menneske med eigen verdi og med rett til vern.

Gjest

#38

2016-05-15 01:00

Jeg signerer pga omsorg

Gjest

#39

2016-05-15 03:48

Tett dialog mellom barnehage og foreldre er viktig for tillit. Dette forslaget neglisjerer barns personrettigheter, og er nok et kron eksempel på at Norge ikke ivaretar familiene men at alle skal på statistikk, der det er "farlig" å være annerledes. Kommunist tilstander...

Gjest

#40

2016-05-15 04:10

Mener at barn skal ha like rettigheter som voksne. Det er både for at de skal ha den sikkerheten og tryggheten fra de kommer til verden.

Gjest

#41

2016-05-15 07:39

For de jeg ønsker at barnehagene må ta kontakt med foreldre før de kan samle slike opplysninger om barna

Gjest

#42 Re:

2016-05-15 07:57

#1: -  

 


Gjest

#43

2016-05-15 08:26

Det er viktig å verne om barndommen, og barnas rett til frihet i sin egen hverdag!

Gjest

#44

2016-05-15 08:37

La barn være barn, alle lærer forskjellig og mestrer ting forskjellig.
Hvis vi skal legge vår tillit til et system, så bør det ivareta alles rettigheter, både barn og foreldres.

Gjest

#45

2016-05-15 08:49

Det blir ikke bedre kvalitet i barnehagen ved ekstra kartlegging. Det barnehagen trenger er flere barnehage ansatte som kan være sammen med barna. I dag er det flere oppgaver vi i barnehagen gjør som tar tid fra barna, hvis vi har nok barnehage ansate vil det bli mer tid og voksne.

Gjest

#46

2016-05-15 09:44

Er utdannet førskolelærer og har jobbet i bhg i mange år. Dette blir bare feil!!!

Gjest

#47

2016-05-15 09:44

Viktig at barnas privatliv blir ivaretatt og at foreldre får være med å bestemme. Barnehage er en service instant .

Gjest

#48

2016-05-15 10:12

Eg signerte dette oppropet fordi eg ser på det som viktig å bevara barns rettigheter.

Gjest

#49

2016-05-15 10:13

All ære til de ansatte i barnehager, de gjør en uvurderlig jobb, men det er veldig viktig og understreke at kompetanse til og avgjøre om et barn er velfungerende eller ikke, ikke alltid innehas av ansatte. Dessuten er foreldredeltagelse et must hva angår slike observasjoner. helt uholdbart at slike vanskelige avgjørelser skal vurderes av barnehageansatte alene!

Gjest

#50

2016-05-15 10:31

Fordi vi må bevare og tale for verdien av barnas frie barndom og all lærdom som ligger i deres tilnærming til livet gjennom lek og moro:) Jeg forlanger at vår profesjonalitet blir sett og tatt på alvor. Vi kan dette, ser dette og vet dette!!!!