Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#101

2016-05-20 13:33

Fordi barnas rettigheter er viktig å bevare!

Gjest

#102

2016-05-20 15:03

Fordi jeg er uenig i forslaget om dokumentasjon som foreligger

Gjest

#103

2016-05-20 16:22

For en barnehage med lek og nok voksne- mot statsrådens planer og målstyring

Gjest

#104

2016-05-20 19:18

La barn være barn!

Gjest

#105

2016-05-20 19:23

Jeg vil ikke at alt om mitt barn skal kartlegges og brukes uten min tillatelse. Mitt barn er ikke offentlig eiendom og har krav på personvern!

Gjest

#106

2016-05-20 21:28

Fordi jeg er i mot kartlegging av barn uten "grunn", og i tillegg uten foreldres samtykke.
Barn har rett til privatliv! Jeg er en omsorgsperson for barnet, en barnet stoler på og ha tillit til, ikke en som kartlegger et barn uten samtykke eller andre utviklingsrelaterte grunner.

Gjest

#107

2016-05-20 21:46

Jeg signerte på oppropet fordi jeg er for et personvern for barn, og at foreldrene har rett til å vite hva som dokumenteres og overføres av opplysninger om barna sine

Gjest

#108

2016-05-20 22:08

Jeg signerer for at vi skal klare å gi alle barn i barnehager en magisk hverdag og en god barndom.

Gjest

#109

2016-05-21 00:08

Barn må få lov til å forme seg selv i barneårene, med alt det innebærer, uten at det skal kunne brukes for eller imot dem senere i livet!

Gjest

#110

2016-05-21 00:47

Dåke veit ikkje ka dåke snakker om!!!

Gjest

#111

2016-05-21 02:20

Jeg er opptatt av at barn skal få være barn på barns premisser i barnehagen. En hage med barn skal prioritere barn og deres utvikling i sosiale relasjoner. Lek og utviklende frie aktiviteter i samspill med andre barn, ikke en "bakhage" der Røe Isaksen står inne i huset og lurer bak gardinene!! Et barn fortjener langt bedre enn et testregime og læring på voksnes premisser.

Gjest

#112

2016-05-21 09:49

La barna få en skjemafri barndom! Vi ser hvem som trenger ekstra støtte!

Gjest

#113

2016-05-21 12:57

La barn være barn og hold press om mestring igjen til skolealder!

Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2016-05-21 20:40Gjest

#115

2016-05-22 15:08

Det er viktig å beholde barns rett til privatliv! De som ikke har mulighet til å si fra /stole opp for seg selv er det ekstra viktig å verne om.

Gjest

#116

2016-05-22 17:23

Her er ikke et godt
personvern...La barna få ha barndommen sin i fred! Liker ikke holdningen"storebror ser deg" som gjennomsyrer samfunnet vårt.

Gjest

#117

2016-05-22 20:17

La barn være barn! Min datter skal fortsette med lek og morro i bhg

Gjest

#118

2016-05-22 20:53

Vi syr puter under barna, beskytter dem mot nesten alt og kontrollerer alt det de gjør! Hvor blir det av friheten til å få lov å være seg selv! Alle barn er ulike og la de få lov til å være det. Vi styres inn i et kontrollsamfunn uten like. Derfor signerer jeg!!

Gjest

#119

2016-05-22 21:19

Jeg har barn i barnehage alder samt utdannelse som gjør at jeg forstår hvorfor dette er noe man ikke kan stå inne for.

Gjest

#120

2016-05-22 21:54

Det er barnehagens fremtid som står på spill! Barna er verdt å kjempe for!

Gjest

#121

2016-05-22 21:56

Fordi alle har rett til eit privatliv. Hadde ikkje likt om sjefen min noterte slikt om meg.

Gjest

#122

2016-05-22 22:32

For at barn har rett til personvern, og hvis ikke vi kjemper for at de får det, hvem skal?

Gjest

#123

2016-05-22 23:06

Fordi eg er ueinig i lovforslaget.

Gjest

#124

2016-05-23 01:04

Fordi LEKEN er barnas læringsarena!

Gjest

#125

2016-05-23 05:46

Det burde og være en lovpålagt plikt til å informere foreldre om at barnehagen trenger samtykke til å lagre informasjon på alle foreldresamtaler.
Foreldre til barna har ikke bare rett til å gi sitt samtykke, men og trekke samtykket.