Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#76

2016-05-16 02:19

Fordi foreldre må ha rett til å ta en sånn avgjørelse på egne barns vegne.

Gjest

#77

2016-05-16 09:47

Fordi jeg av mange grunner imot slik omfattende kartlegging av barn. Ikke bare frarøves barn sine rettigheter, men mange ansatte bruker kartleggingsverktøy på uriktig måte. Dette har uheldige konsekvenser for barnet, da "feil" og "mangler" som ikke stemmer blir registrert og vil følge barnet videre i livet. Det å lete etter feil hos barn skaper et feil fokus i barnehagen og objektiviserer barna. Det bør heller rettes fokus for å øke kunnskap hos de ansatte der det er behov. Vi blir opplært til å fange opp barn som faller utenfor, og slik kartleggingstvang antyder at de ansatte ikke er kompetente. Mange politikere som blander seg inn og kommer med latterlige krav til barnehagen har ikke faglig tyngde til begrunnelse av kravene, og en slik makt burde ligge med mer kompetente mennesker. Når dette verktøyet blir brukt på feil måte, vil mange barn få feilaktige merkelapper med mangler og feil som følger barna inn i skolealder, og med denne informasjonen kommer lærere ol. til å gjøre seg opp en mening om barn før de i det hele tatt kjenner dem. Barn blir sterk påvirket av hvordan de blir møtt av oss voksne så det er en veldig trist konsekvens for barna.. Når foreldre opplever en slik frarøvelse av sine barns rettigheter kan det resultere i at flere ønsker å holde barn hjemme og barna går glipp av alle de gode mulighetene og gledene som finnes i dagens barnehager.


Gjest

#78

2016-05-16 10:24

Barn skal vare barn , leke å ha det artig I barnehagen uten kartlegging og sammenligning med andre. Jeg føler at når vi fyller ut skjemaet om et barn at vi har merket det på en måte og setter fokus mer på det negative en positiveller .

Gjest

#79

2016-05-16 10:27

Barn skal vare barn , leke å ha det artig I barnehagen uten kartlegging og sammenligning med andre. Jeg føler at når vi fyller ut skjemaet om et barn at vi har merket det på en måte og setter fokus mer på det negative en positiveller . Foreldre skal ha del I det som foregår I bhg.

Gjest

#80

2016-05-16 10:57

Fordi jeg vil verne om barnas rettigheter

Gjest

#81

2016-05-16 11:07

Barn har rett til personvern!

Gjest

#82

2016-05-16 12:50

Fordi barn har rettigheter også, men voksne har altfor mange tendenser til å bruke sin makt over barn!!

Gjest

#83

2016-05-16 15:49

Rett til privatliv

Gjest

#84

2016-05-16 17:39

Nå må vi verne om barns rett til å være barn med hele seg, enten det er et barnehagebarn eller et skolebarn!

Gjest

#85

2016-05-16 20:20

Fordi dette er en veldig viktig sak - lovforslaget må revurderes!

Gjest

#86

2016-05-16 20:42

Detter er viktig å presisere! Singnert

Gjest

#87

2016-05-16 21:36

Som mor så har jeg tillit til profesjonelle barnehageansatte som sørger for at mitt barn får trygghet og omsorg slik at han mestrer og utvikler seg. Jeg vil at tiden skal brukes med barna og ikke til papirarbeid. Jeg får selvfølgelig svar på de innledende spørsmålene i foreldrenesamtalene og ellers i det daglige møtet. Jeg har tillit til at barnehageansatte gjør jobben uten avkryssing.

Gjest

#88

2016-05-17 01:10

Barn skal kunne være barn og utvikle seg i sitt tempo uten å vurderes ihjel.

Gjest

#89

2016-05-18 07:40

viktig for fremtidens barn å ha en god barndom.

Gjest

#90

2016-05-18 08:16

Fordi jeg har familie som jobber i barnehage, og fikk kjennskap til dette gjennom henne. Jeg vet at hun står for viktige verdier, derfor støttet jeg dette.

Gjest

#91

2016-05-18 12:48

Tid til tilstedeværelse og bevisst språkstimulering vil gi bedre læring enn individuell kartlegging.

Gjest

#92

2016-05-18 13:25

Pga personvernet.sånne sensitive opplysninger kan lett misbrukes og eller mistolkes av aktuelle instanser

Gjest

#93

2016-05-18 16:41

Leken er viktigst for barna, har sett og opplevd det fra 1980, i lek med barna.

Gjest

#94

2016-05-19 00:08

Jeg er imot det målings- og dokumentasjonsveldet politikerne pålegger pedagoger, og mener det går utover de egentlige arbeidsoppgavene.

Gjest

#95

2016-05-19 10:35

Er tilhenger av personvern!

Gjest

#96

2016-05-19 20:51

Barn er folk. Folk har rettighet til å verne om sitt eget liv.

Gjest

#97

2016-05-19 23:55

Som forelder, besteforelder og mangeårig arbeid som spesialpedagog, mener jeg at denne kartlegging er helt meningsløs. Barndommen blir ikke bedre, barnehagepersonale gjør ikke en bedre jobb ved å kartlegge og innholdet i barnehagen blir kvalitativt dårligere ved å problematisere må denne måten.

Gjest

#98

2016-05-20 08:15

På høy tid dette kommer på dagsorden! Det er tusenvis av barn dette berører og årene går....

Gjest

#99

2016-05-20 11:17

Fordi det er viktig!

Gjest

#100

2016-05-20 12:47

Fordi det er på tide at vi som er tett på barna hver dag blir hørt! Nok tull fra regjeringen nå. La barn være barn så lenge som mulig! Få fokuset over på lek og relasjonskompetanse gjennom lek.