Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #77

2016-05-16 07:47

Fordi jeg av mange grunner imot slik omfattende kartlegging av barn. Ikke bare frarøves barn sine rettigheter, men mange ansatte bruker kartleggingsverktøy på uriktig måte. Dette har uheldige konsekvenser for barnet, da "feil" og "mangler" som ikke stemmer blir registrert og vil følge barnet videre i livet. Det å lete etter feil hos barn skaper et feil fokus i barnehagen og objektiviserer barna. Det bør heller rettes fokus for å øke kunnskap hos de ansatte der det er behov. Vi blir opplært til å fange opp barn som faller utenfor, og slik kartleggingstvang antyder at de ansatte ikke er kompetente. Mange politikere som blander seg inn og kommer med latterlige krav til barnehagen har ikke faglig tyngde til begrunnelse av kravene, og en slik makt burde ligge med mer kompetente mennesker. Når dette verktøyet blir brukt på feil måte, vil mange barn få feilaktige merkelapper med mangler og feil som følger barna inn i skolealder, og med denne informasjonen kommer lærere ol. til å gjøre seg opp en mening om barn før de i det hele tatt kjenner dem. Barn blir sterk påvirket av hvordan de blir møtt av oss voksne så det er en veldig trist konsekvens for barna.. Når foreldre opplever en slik frarøvelse av sine barns rettigheter kan det resultere i at flere ønsker å holde barn hjemme og barna går glipp av alle de gode mulighetene og gledene som finnes i dagens barnehager.