Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#1

2016-05-12 22:23

La barn få være barn!!!!

Gjest

#2

2016-05-13 00:15

Fordi dette er et særdeles viktig anliggende

Gjest

#3

2016-05-13 07:16

Dette er viktig!

Gjest

#4

2016-05-13 09:07

Jeg ønsker ikke mer kartlegging i barnehagen!

Gjest

#5

2016-05-13 09:24

Fordi dette er enda et skritt nærmere kontrollsamfunnet og en milepæl for målingshysteriet

Gjest

#6

2016-05-13 10:14

For å verne om barns rett til privat liv i bhg.

Gjest

#7

2016-05-13 11:00

Årets viktigste sak

Gjest

#8

2016-05-13 11:30

Fordi Omfattende testing av barna ikke gir bedre barnehager, og fordi barna har rett på privatliv

Gjest

#9

2016-05-13 11:48

Fordi dette er viktig !

Gjest

#10

2016-05-13 13:26

For at mine og andres barn skal få være barn og få beholde sine rettigheter og dette skal foreldrene vurdere ikke staten.

Gjest

#11

2016-05-13 14:43

Jeg signerer dette oppropet fordi det handler om våre barns fremtid. Det er leken som fremmer relasjonsbyggingen, leken som fremmer evnen til å uttrykke seg kroppslig og verbalt, leken som fremmer trygghet og trivsel, leken som fremmer kreativitet, vekst og læring. Det er dette barna deres viser oss, det er dette erfaring og forskning og hverdagsliv forteller.

Gjest

#12

2016-05-13 14:59

Barn har i like stor grad rett som voksne til personvern

Gjest

#13

2016-05-13 17:46

Lurer på hvordan det ble folk av oss som ikke har gått i barnehage

eller er kartlagt av myndighetene.


Gjest

#14

2016-05-13 18:54

Personvern for barn er like viktig som for andre mennesker

Gjest

#15

2016-05-13 19:14

Fordi barn må få ha takhøyde for å utvikle seg i sitt egent tempo og bli akseptert for deres forskjelligheter. Det skal ikke være en fasit på hvordan ett barn skal være. Vi må legge grunnlaget for at de kan utvikle seg individuelt, det skal ikke være en modell for hvordan et barn skal være!

Gjest

#16

2016-05-13 19:35

Uaktuelt å lagre informasjon om mitt barn uten mitt samtykke. Det er totalt uaktuelt!!

Gjest

#17

2016-05-13 21:05

Signerte fordi jeg tenker at barns lek har en egenverdi vi ikke bør klusse med, og fordi jeg håper at sammen blir vi sterke nok til å få politikerne til å høre på oss.

Gjest

#18

2016-05-13 22:23

Viktig at Barnehagelærernes stemmer blir hørt og at vi står sterke sammen! Vi er barnas stemme utad!!

Gjest

#19

2016-05-13 23:36

Årets viktigste sak!!


Gjest

#20

2016-05-14 00:41

Barn kan ikke forsvare seg mot feilvurderinger. For eksempel var jeg hos en helsesoster for en tid tilbake. Vi kom inn til helsesoster og barnet begynte a apne en dor. Helsesoster irettsettet barnet. I ettertid oppdaget jeg hva helsesoster hadde skrevet. Hun skrev at barnet har darlig blikkontak. Det er ikke det barnet jeg eller fastlegen Kjenner, nar barnet vekser opp vil kunne lese en usannhet om seg selv I journalene. Slik vil vi ikke ha det.

Gjest

#21

2016-05-14 07:04

Det er ytterligere et skritt i feil retning i det gale barnevernssamfunnet som har utviklet seg, hvor kategorisering og klassefisering av barn oppretter til et robotsamfunn hvor alle skal bli like og hvor lavutdannede unge nyutdannede gis makt til å begå overgrep som de ikke forstår rekkevidden av.

Gjest

#22

2016-05-14 08:11

Her går vi med mangelfulde pædagoger og voksne i børnehaver, så vil Regeringen hellere bruge tid og ressourcer på endnu mere dokumentationener som de stadigvæk ikke vil have ressourcer til? Lad unger være unger i børnehaven, lad dem lege som børn. Lad pædagoger være gode voksenroller, som vil det bedste for barn i førskolealder!

Gjest

#23 Re:

2016-05-14 08:56

#20: -  

 Hadde dårlig blikkkontakt?, vel, kansje barnet ikke torde se på den som kjeftet.

Her skulle heller helsesøster blitt  irettesatt.


Gjest

#24

2016-05-14 12:18

Beskytte barnas personvern.

Gjest

#25

2016-05-14 14:28

For å motvirke klassifisering og å sette barn i bås i tidlig utvikling. Vi har nok sykeliggjøring i samfunnet fra før!