Vi tilbyr et gratis, nettbasert verktøy for å opprette og signere underskriftskampanjer.

Start en sosial bevegelse ved å opprette en underskriftskampanje.

  • Lag et opprop
  • Samle underskrifter
  • Skap et aktivt fellesskap rundt oppropet ditt
  • Lever underskriftskampanjen din til beslutningstakerne
All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til vindturbiner i gamle Skjerstad kommmunedel

Laget: 2024-02-17 Statistikk

NEI til vindturbiner i Søndre Land/ Vestre Toten/ Gran!

Laget: 2024-02-28 Statistikk

Ikke avvikle støtten til Idrettsfritidsordningen i Drammen!

Laget: 2024-02-27 Statistikk

Vi krever forsvarlig helsehjelp til barn og unge som rammes av spiseforstyrrelser nå!

Laget: 2024-02-25 Statistikk

Nei til Bomring i Sørlandsparken!

Laget: 2024-02-09 Statistikk

Bevar opprykksmuligheten til førsteamanuensis!

Laget: 2024-02-16 Statistikk

Nei til én ungdomsskole på Lillehammer

Laget: 2024-02-26 Statistikk

NEI til vindkraft på Sieiddeduottar (Skarvberg) - LA VIDDA LEVE!

Laget: 2024-02-18 Statistikk

Vern myke trafikanter til Gaustadskogen

Laget: 2024-02-22 Statistikk

Vi sier JA til å bevare naturen i Østmarka for kommende generasjoner - Vi sier NEI til en massiv vei i Østmarkas inngrepsfrie hjerte

Laget: 2024-02-06 Statistikk

Vent med KI i skolen!

Laget: 2024-02-09 Statistikk

Nei til boligfelt og veier i et viktig friluftsområde. Bevar nærskogen i Matstia /Høgåsen!

Laget: 2024-01-25 Statistikk

Suel høyrer heime hos oss!

Laget: 2023-08-07 Statistikk

Nei til statens troféjakt på gaupe i Norge!

Laget: 2024-03-01 Statistikk

Økte ressurser og kompetanse til mattilsynet! Hester lider!

Laget: 2024-02-29 Statistikk

Utesteng Israel fra Eurovision!

Laget: 2023-12-06 Statistikk

Gjennåpne bussforbindelsen til Tæruddalen - Skedsmokorset

Laget: 2024-02-29 Statistikk

Underskriftskampanje for et trivelig sentrum, Innbygda i Trysil.

Laget: 2024-01-21 Statistikk

Bevar linje 169

Laget: 2024-02-29 Statistikk

Generalsekretær opprop for å heve gavefradragsgrensen

Laget: 2024-02-20 Statistikk

Start underskriftskampanje gratis