De nyeste oppropene

Protest mot «drabantby» på Hauge

Vi ønskjer ikkje ei fortetting av bustader ala «drabantby» etablert på eit av dei finaste områda i heile Os, på Hauge. Dette er framleis LNF område, og godt utanfor sentrumsområdet i gjeldande planverk. Vi er ikkje imot fortetting eller utbygging i dette området, men vi protesterer på det omfanget som no er under planlegging, og korleis grøntareal skal takast av naboeigedommane. Du kan lese hele innlegget her https://www.midtsiden.no/protest-mot-drabantby-pa-hauge signer på skjema om du støtter.

Laget: 2021-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 12

Alkohol inn på narkotikalisten!!!

  I anledning høstens stortingsvalg blir oppropet holdt oppe i håp om å nå 3000 signaturer hvis hovedmål er å få våre politikere til å følge egne overordnede etater som FN og WHOs anbefalinger til sine medlemsland å avkriminalisere cannabis og samtidig fjernet fra narkotikalisten over sterke stoffer. Hos politikerne synes å råde uenigheter der partiene Venstre,  Høyre, Rødt. Mdg, SV uttaler synes for, men dessverre overkjøres av arrogante og besserwisserledere som AP, SP, Frp og KrF    I sin tro

Laget: 2021-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11 10

Opprop for Tjenna badepark sommeren 2021

Covid-19-pandemien og nedstengning av samfunn, smittevernstiltak, arbeidsledighet og usikkerhet har rammet hele befolkningen. Det er uklart i hvilken grad og på hvilken måte pandemien har rammet barn og unge, på kort og lang sikt. Men vi vet at alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Vi vet også at barn at barn skal ha ret

Laget: 2021-06-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 47 47

Opprop vedrørende Bane NORs utbygging av Hvalstad Stasjon: Bevar Hvalstads identitet, kulturminner, trafikksikkerheten for våre barn og lokalsamfunnets medvirkningsrett!

Den planlagte fortettingen på Hvalstad stasjon berører Hvalstads identitet, unike kulturminner, trafikksikkerheten for våre barn og lokalsamfunnets medvirkningsrett. Styret i Hvalstad Vel har fått mange tilbakemeldinger på utbyggingen, noen er positive, men mange i bygda er forståelig nok bekymret for størrelsen og effektene av prosjektet. Vi har sett på tilbakemeldingene deres samlet og planlegger å sende en høringsuttalelse vi håper dere stiller dere bak!Signèr oppropet og støtt høringsuttalel

Laget: 2021-06-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 197 197

Prioriter ansatte i barnehager og skoler for fullvaksinering før nytt barnehage- og skoleår!

Fullvaksiner ansatte i barnehager og skoler før nytt barnehage- og skoleår! Det nærmer seg raskt sommerferie hvor barnehage og skoler har sommerstengt noen uker. Er det noe pandemitiden har lært oss, er hvor uforutsigbart alt er. I fjor sommer sank smitten, akkurat som den har gjort i år. Men da barnehager og skoler åpnet etter sommeren endret det seg, uten at det var gjort beredskapsmessige forberedelser for det. 12. mai ble Regjeringens nye vaksinestrategi presentert, og det ble slått fast at

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 532 532

Ny ladeavtale

For de som synes lade avtalen borettslaget har med Ohmia er alt for dyr, skriv under her slik at vi som borettslag kan få til en annen og bedre avtale for oss med elbil. Kanskje man kan få til en avtale hvor man betaler for den strømmen man bruker (sikkert med et lite tillegg). Er ikke riktig at man skal betale slik det er nå.

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 14

Underskriftskampanje for hundegård i Sula kommune

Vi ønsker å vise kommunen at hundeeiere i Sula synes hundene fortjener en større plass hvor de kan springe og sosialiseres. Båndtvangen eksisterer av en grunn og skal følges, men det gir lite rom for de beste vennene våre til å utfolde seg og leke sammen, uten restriksjoner som ofte kan føre til misforståelse mellom hundene og eierne. Alle hundeeiere vet hvor viktig det er med sosialisering og muligheten for hundene til å utfolde seg, og etter et år der antallet hunder i samfunnet har eksplodert

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 92 91

Tannhelse inn i egenandelsordningen, nå.

At tannhelse ikke inngår i folketrygda og egenandelsordningen er helt uforståelig. Økonomi skal jo ikke være et hinder for nødvendige helsetjenester i et land som liker å beskrive seg som velferdsstaten Norge. Tannhelse påvirker både fysisk og psykisk helse, bl.a fordøyelse, betennelser som spres i kroppen, i noen tilfeller hjertesykdom. Det gir smerter som setter ned livskvalitet og arbeidsevne, og som kan føre til overforbruk av smertestillende medikamenter. Psykisk så kjenner man på skam, og

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7

Vi som vil ha Kent Andersen fra Demokratene inn i debatten på NRK!

Mainstreammedia har et ensidig fokus på klimaendring, og slipper ikke til debattanter som kan motbevise globalistenes trange fokus på menneskeskapte klimaendringer. Dette dreier seg om politikk og ikke om vitenskap. I mange mange år har politikere drevet skremselspropaganda om at det kun er CO2 som er viktig, og at solen er uten noen betydning for klimaet.  I 2019 ble det brukt 40 milliarder kroner på klimatiltak! Disse pengene vil Demokratene bruke på Norge og norsk befolkning.  Demokratene vil

Laget: 2021-06-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1075 1061

Opprop! Trafikksikkerhetsproblemer ved Eiksmarka skole, Grini barnehage – Briskehaugen, Eiksmarka barnehage og Eikebo barnehage

De tre barnehagene på Eiksmarka og FAU ved Eiksmarka skole er svært bekymret for trafikksikkerheten i nærmiljøet. Det er nesten 600 elever på skolen og over 180 barn i barnehagene innen 100 meters radius rundt Eiksmarka senter. Det er stort press på veiene og parkeringen i hovedtidspunktene for levering og henting ved alle barnehager og skole. Trafikk av store biler har økt etter at Eiksmarka senter åpnet og de røde leddbussene ble innført. Når bussene svinger i krysset dekker den begge fotgjeng

Laget: 2021-06-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 168 168