De nyeste oppropene

Innbyggerinitiativ for å få Søgne kommune tilbake som selvstendig kommune.

Ved å signere dette oppropet signerer du et innbyggerinitiativ for å få Søgne kommune tilbake. Din underskrift vil bli brukt i prosessen facebookgruppen "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake" holder på med på vegne av innbyggerne som ønsker å reetablere Søgne kommune som en selvstendig kommune igjen.  

501 Laget: 2021-11-27 Statistikk

Vi som ønsker at Geir Ugland Jacobsen utnevnes til Kringkastingssjef.

Siden det er styret i NRK som ansetter kringkastingssjefen så ønsker folket via dette oppropet at Geir Ugland Jacobsen utnevnes som vår neste Kringkastingssjef. Alle skattebetalere i Norge "eier" NRK siden vi betaler for NRK via skatteseddelen. Da bør folket få være med på å bestemme hvem som skal bli vår neste kringkastingssjef nå som Gjermund Eriksen fratrer sin stilling. Stillingen er på åremål, og det er ønskelig at Geir Ugland Jacobsen blir kringkastingssjef de neste 6. årene. Geir sin CV v

150 Laget: 2021-11-26 Statistikk

Bevar Roaldsøy barnehage!

I 2016 ble Roaldsøy barnehage foreslått nedlagt av administrasjonen i Stavanger kommune. Den gangen reddet de folkevalgte barnehagen. I årets barnehagebruksplan er igjen Roaldsøy barnehage foreslått nedlagt. Barnehagen er en naturbarnehage i utkanten av Hundvåg kommunedel. Den ligger idyllisk til i vannkanten, og barna lærer allerede i småbarnsavdelingen å ferdes trygt på og ved sjøen. Barnehagen disponerer to båter som foreldrene har vedlikeholdt. Båtene tar barna våre til alle Stavangers skjær

262 Laget: 2021-11-26 Statistikk

Opprop mot avvikling av Barnas hus barnehage i Stavanger

I Barnehagebruksplanen 2022-2026 er Barnas hus foreslått nedlagt fra 23-24. Vi mener at det finnes svært gode argumenter for hvorfor akkurat Barnas hus bør bestå: Gode resultater på foreldreundersøkelsen år etter år vitner om kvalitet. Stabilt personale vitner om høy grad av trivsel blant personalet som gjenspeiler seg hos barna To andre barnehager i Bekkefaret skal flytte til Våland neste høst. Området har en stor andel minoritetsspråklige barn og barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Å fj

377 Laget: 2021-11-23 Statistikk

Nei til avvikling av samisk barnehage i Oslo!

Samisk barnehage i Oslo er den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet, og har eksistert siden 1986. Barnehagen eies og driftes av Oslo kommune via Bydel Grünerløkka, men får også fast støtte fra Sametinget. Igjen, for å spare penger vil bydelsdirektøren kutte lederstillingen i Samisk barnehage, og overføre lederoppgavene for de samiske avdelingene til lederen for Bellevue Gård. I praksis medfører dette at den Samisk barnehagen avvikles som en egen barnehage etter 35 års drift. Vi må få poli

606 Laget: 2021-11-20 Statistikk

Stopp kuttene i Bodøskolen!

Nok er nok! Det har blitt kuttet og kuttet i tre år, nå planlegges nye innsparinger. Skolene drives på minimumsnivå. Elevene har ikke lærerbøker og presses i store klasser, der det ikke er ressurser til de sårbare barna. Fredag 18. nov gikk lærernes tillitsvalgte ut i media og slo alarm, nå må vi foreldre på banen. Gjennom en underskriftskampanje kan vi si fra til våre politikere at dette ikke godtas! Lytter ikke Bodø kommune utarbeider planer og budsjett for skolene utifra statistikk som viser

603 Laget: 2021-11-19 Statistikk

Dagavdeling Lyngbakken

Ved å skrive under bekrefter du at du ønsker at Dagavdeling Lyngbakken, skal bestå i Skien kommune. På budsjettet som er lagt frem står Lyngbakken Dagavdeling i stor fare for å bli lagt ned, fordi vi ikke er en lovpålagt tjeneste. I Stortingsmeldingen (2017—2018) kom kvalitetsreformen for de eldre<<Leve hele livet>>som handler om de grunnleggende tingene som ofte svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenhengende tjenester. Dagavdelingen er i stor

107 Laget: 2021-11-19 Statistikk

La Alicja få en pusekatt!

Alicja trenger en katt i livet sitt. Ikke noe å diskutere.

9 Laget: 2021-11-19 Statistikk

Ny koronastrategi med mål om lav smitte nå!

Ny koronastrategi med mål om lav smitte nå! Nå øker smitten ukontrollert, og vi står overfor en svært alvorlig situasjon med fare for overbelastning av helsevesenet hvis ikke vi handler raskt. Regjeringens slå-ned-strategi våren 2020 var vellykket og sparte oss for mye, men krevde svært omfattende og strenge tiltak. Vi ønsker oss ikke tilbake dit. For med så god vaksinedekning som vi har nå, skal det lite til av tiltak for å få smitten ned på et vesentlig lavere nivå. Den regjeringsoppnevnte kor

441 Laget: 2021-11-18 Statistikk

NEI TIL VAKSINEPASS I TELEMARK OG VESTFOLD!

Vi sier NEI til coronapass fordi det strider mot den norske grunnloven, de grunnleggende menneskerettigheter og alt vi står for i dette landet.  Vi sier NEI til coronapass da dette vil føre til et segregering samfunnet vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Alle skal i Norge ha lik rett til bevegelsesfrihet uten å måtte legitimisere seg, og beholde retten til å verne om egn helseopplysning.  Til slutt: smitten bryr seg uansett ikke om et pass eller ikke, særlig når vi nå vet at vaksinerte kan

202 Laget: 2021-11-18 Statistikk