De nyeste oppropene

Vi ønsker å anmelde og få stengt siden "Ting som Norske Antivaksere Sier" som norske

Sammen står vi sterke. Vi ønsker å levere en felles anmeldelse til Politiet mot denne hatefulle gruppen.  "Ting som Norske Antivaksere Sier" sprer  offentlig mobbing, hat, ydmykelser, latterliggjøring og trusler mot privatpersoner i Norge. De sprer bilder og tekst som de har stjelt fra private Facebook kontoer, private grupper m.m. De går bevisst sammen for å ødelegge bedrifter. Alt og alle som ikke har samme mening og tankesett som denne gruppen blir lagt i gapestokken foran flere tusen medlemm

Laget: 2021-07-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 97 94

Ikke rør Sandveparken.

Vil stoppe utbygging i Sandveparken.Da det vil rives og bygges i område Sandveparken synes jeg det er viktigst å markere at det vil vi ikke,

Laget: 2021-07-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 38 38

La oss redde SK Brann sin verdighet 💔⚽️♥️

Vi krever :  1. Kåre Ingebrigtsen tilbake som trener ! Vi krever også at alle i styret /ledelse i Sportsklubben Brann som stod bak avgjørelsen om oppsigelse trekker seg! Vibeke Johannesen er her høyeste på listen og må først fratre sin stilling! 2. Får vi ikke Kåre Ingebrigtsen tilbake, kreves det at samtlige i styret og Vibeke Johannesen forlater SK Brann med øyeblikkelig virkning! Legger ved ett tidligere innlegg på gruppen "Sammen for Brann" på facebook idag 19.07.21, hvor bakgrunn for dette

Laget: 2021-07-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 193 188

NEI TIL NY TRANSFORMATORSTASJON PÅ HØYDE VED STOKKAVANNET.

Følgende kan bli en realitet: ‘Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon på Stølaheia ved Stokkavannet. ‘’NVEs gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Tingbøskogen. Et sentralnettanlegg for Statnett og et regionalnettanlegg for Lyse Elnett. Det gis også tillatelse til å utvide stasjonsområdet til å omfatte det tilliggende området. 'NVE gir samtidig tillatelse til å hugge ned det eksisterende skogsområde – den 600

Laget: 2021-07-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 238 237

La Siroos få bli i Norge!

NORGE KAN FÅ EIT LIV PÅ SAMVITET. LA SIROOS BLI I NORGE! Vi vil be norske styresmakter la den iranske asylsøkjaren Siroos (Mehdireza Kabiriasl) sleppa ut frå Trandum utlendingsinternat, få rettferdig sakshandsaming, opphaldsløyve og leva som ein fri mann i Norge. Siroos har konvertert frå muslim til kristen, han har yrkesmilitær bakgrunn frå Iran og han er ein regimekritikar mot Iran. Sender den norske staten han tilbake til heimlandet, fryktar vi han kan bli utsett for fengsling og tortu

Laget: 2021-07-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 256 240

Stopp netthets med ID registrering på so-me

Stopp netthets og gjør medier tryggere! Gjør det til et juridisk krav at at du må oppgi en form for offentlig ID for å kunne registrere og bruke sosiale medier der brukeren må verifiseres. Der kontoen tilhører en person under 18 år, må kontoen verifises med ID til en forelder / foresatt. Dette for å forhindre anonyme profiler som driver netthets og som gir sporbarhet hvis en lovbrudd oppstår.   La oss sammen gjøre nettet tryggere! 

Laget: 2021-07-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 16 16

Samme drikkevatn i Vikøy som i Norheimsund!

Eg er busett/har fritidsbustad i Vikøy / Aksnes og ynskjer at drikkevassforsyninga blir bytt ut, slik at tidlegare abonnentar frå Vikøy vassverk blir tilknytt samme drikkevatn som Norheimsund.  Det har over fleire år med jamne mellomrom vore problem med forureining av drikkevatnet i Vikøy. I finværsperiodar har det og relativt fort blitt vassmangel og ein har måtta spara på vatnet. Me ynskjer nok, reint og trygt vatn i springen. 

Laget: 2021-07-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 29 28

Vi som ønsker en aktivitetspark for barn og unge på Bømlo

Til politikarane i Bømlo kommune.  Bømlo ungdomen trenger å ha et samlingspunkt som er med å skape en sosial arena, samtidig som den er med å skaper et mangfald. En aktivitetspark med skatebane, sykkelbane badmingtonbane/ tennisbane ville blitt eit naturlig samlingspunkt for barn og unge. Ein arena det alle kan kjenna på inkludering og mestring, ein arena der unge møter unge og nye vennskap blir skapa.  ikkje alle barn og unge liker ballsport, men alle unge liker å ha eit samlingspunkt.  kan dei

Laget: 2021-07-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 37 37

Høringsuttalelse mot Vollan steinbrudd og deponi

Opprettholde dagens kulturlandskap Stoppe fragmentering av naturområdene Bevare myrene og habitater til dyr, fulger og amfibier Bevare et flott nærturområde for beboere i Malvik og Trondheim 

Laget: 2021-07-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 138 138

Støtteopprop for en Jazzlåve på Nesoddtangen gård

Støtteopprop for en Jazzlåve på Nesoddtangen gård! Nesodden jazzklubb (NJK) ønsker å bygge en 2. etg. «Jazzlåve» på grunnen til den gamle låven på Nesoddtangen gård. Et eget lokale for jazz, som også andre musikk- og kulturutøvere kan bruke, vil være et stort skritt i retning av å realisere potensialet i den høye tettheten av profesjonelle musikere og andre kulturutøvere på Nesodden. Nesoddtangen gård er indrefileten i kommunen vår, et steinkast fra Nesoddtangen brygge. Derfor vil en Jazzlåve og

Laget: 2021-07-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28