De nyeste oppropene

Nei til nok et statlig overgrep!

  Om du synes det er ok at Staten fortsetter å bruke skattepengene dine til å finansiere aksjeselskapet Utøya og AUFs utbygging av Utstranda-kaia, for å få ferdig det nasjonale minnesmerke/ «kirkegården» til 10-årsdagen, behøver du ikke å lese videre. Men om du vil vite hvordan pengene misbrukes, les fakta: 1. De pårørende etter massemordet 22. juli har allerede et vakkert minnesmerke ute på øya. Transport skjer med Utøyas egen ferge fra Utstranda og alle kan besøke den. Når det gjelder kommune

Laget: 2020-11-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 14

Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden !

         Vi ønsker at Halden kommune øyeblikkelig stanser all utbygging          av Tyska og Hollenderen.   Her er det en spennende strandlinje enhver annen by ville misunne oss. Det er et plante- og dyreliv som bør være fredet – til glede for byens befolkning.   Tyska og Hollenderen er en del av byens sentrum og samtidig et fantastisk turområde som brukes av både yngre og eldre, av mennesker som løper en rask tur og av mennesker som bruker rullator. Her ligger også byens eneste strand som kan

Laget: 2020-11-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 85 81

PORØS MELKESJOKOLADE FRA FREIA

Jeg er en offentlig snapper, som nylig spurte mitt publikum om det er noen andre som savner den fantastiske sjokoladen fra Freia "porøs"... Ikke bobler - men PORØS.   Dette skapte utrolig mye engasjement, så jeg tenkte: What the hell! Jeg lager en underskrifts kampanje, sånn at Freia selv kan se at det er mange som ønsker denne sjokoladen tilbake i butikkhyllene.   Signer dette oppropet! Støtt oss som trenger porøs melkesjokolade fra Freia I livet vårt.   Kos og koronavennlig-klem  

Laget: 2020-11-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 23 23

Nei til nedbygging av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune!

Vi krever folkeavstemning! Dette er en underskriftskampanje for dere som ønsker å beholde Farstad Omsorgssenter og eldreomsorgen i Hustadvika kommune som den er i dag. Vi er imot sentralisering av instutusjonsplasser. Signer! Dette haster! Det gjennomføres en omorganisering av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune for å imøtekomme fremtidens økning i antall eldre. Vedtaket i Kommunestyre 19.11.20 går også ut på at den såkalte dekningsgraden reduseres fra 24 til 18/20 prosent.Det betyr at det blir f

Laget: 2020-11-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 95 95

Sei nei til sentralisering og ei svekking av utdanningstilbodet i Årdal og i Indre Sogn!

Sei nei til sentralisering og ei svekking av utdanningstilbodet i Årdal og i Indre Sogn! Fylkesdirektøren i Vestland foreslår å kutte Industriteknologi og fjerne siste rest av Sal, service og reiseliv (SSR) i Årdal, sidan dei fjerna førsteklassen på den linja tidligare. Dette er del av eit løp for å spare 20 millionar kroner i utgifter til dei vidaregåande skulane i Vestland. Nedlegginga av Industriteknologi vil gi alvorelege konsekvenser for rekruttering til næringslivet i Årdal, med tanke på å

Laget: 2020-11-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 703 702

Ver med å sei NEI til å legge ned Blomvåg skule i Øygarden kommune.

I Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Øygarden kommune er det lagt fram følande forslag :" Basert på samla skulekapasitet og elevtalsutvikling på tvers av fleire skular i gamle Øygarden kommune, vert det vurdert som mogeleg å leggja ned ein skule frå skuleåret 2021/2022. Kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak som vurderer nedlegging av Blomvåg skule. Prosessen må ta høgde for høring, medverknad og justering av krinsgrenser slik at elevane kan flyttast til Tjeldstø og Rong skule" D

Laget: 2020-11-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 366 366

Utsett 2021!

Dette er en appell til storsamfunnet om å stryke inneværende år 2020, og gi det et nytt forsøk til neste år.Det er viktige å være ærlige og si ting som det er, uten å pynte på det. Vi bør som samfunn innse det: vi mislyktes med 2020. Vi fikk det ikke til. Det var rett og slett ikke bra nok. Kan vi la det stå?Vi mener nei! Vi mener: vi tar året på nytt! Istedenfor å gi opp, forlate 2020 i ruiner og håpe at 2021 ikke skal stinke like mye, bør vi heller gjøre et nytt forsøk. La oss sette en strek o

Laget: 2020-11-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7

Opprop til støtte for oppgradering av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva

Grefsen- og Trollvannskleiva trenger sårt en oppgradering for å sikre videre drift. Heisene er snart utslitt og snøkanonene har så liten kapasitet at man ikke klarer å snølegge begge bakkene samtidig. Uten en sårt tiltrengt oppgradering står bakken i fare for å bli nedlagt på sikt, noe som vil være svært uheldig for de 200 000 som har denne bakken som nærmeste skibakke. Det er vanskelig å se at en oppgradering må gå på bekostning av andre gruppers mulighet for friluftsliv. Bakken ble etablert på

Laget: 2020-11-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 715 711

Hold fritidsklubben åpen!

Frritidsklubben i Tvedestrand har holdt dørene åpne siden 1983 og ønsket ungdommer velkommen. Vi har skapt tilhørighet, samhold, sosiale arenaer og en trygg plass for ungdommer til å være ungdommer! Kommunedirektøren i Tvedestrand har lagt fram et forslag om å stenge fritidsklubben for å spare 200.000 kr. Vi ser at disse 200.000 kan spares bedre på andre måter enn at det skal gå utover ungdommene!

Laget: 2020-11-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 282 281

Vi som ønsker at Betzy Dahl skal få en gate og eller en plass i Harstad oppkalt etter seg.

Betzy Dahl burde få en gate og eller en plass oppkalt etter seg.   Etter serien som er vist på NRK om Betzy Dahl og hennes liv så er det mange som har tatt til orde for at Betzy skal få en gate oppkalt etter seg. Dette oppropet er for å tydeliggjøre dette ønsket fra Harstad kommune sine innbyggere. Stig Solheim har kommet med et ganske konkret og godt forslag å skriver blandt annet: "Betzy fortjener sin heder, på bakgrunn av sin urettferdige behandling, hun fikk. Og en vekker til byens befolknin

Laget: 2020-11-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 59 58Facebook