Stopp store velferdskutt i Bærum!

BArnehage_bilde.JPG

Regjeringen foreslår å ta en halv milliard kroner mer fra Bærum kommune hvert år for å gi til andre kommuner. Fra før betaler Bærum 2,11 milliarder kroner årlig i inntektsutjevning. Det nye trekket kommer på toppen.

Dette er dramatisk og vil bety at kommunen må kutte i tjenestetilbudet. Når Bærum mister en halv milliard i inntekter fra ett år til et annet er det ingen annen måte å klare det på enn å redusere tilbudet til innbyggerne. Dette kan ramme alle sektorer, også de som ivaretar eldre, barn og utsatte grupper.

 

Signer her og hjelp oss i kampen for å stoppe kuttene! Vi er ikke imot omfordeling mellom kommuner, men dette forslaget går alt for langt og rammer Bærum for hardt.

Her kan alle signere uavhengig av partifarge eller tilhørighet. Dette handler om å stå sammen for nærmiljøet vårt.

 

Mer info

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Regjeringen så bort fra den faglige utredningen og la frem et forslag som rammer Asker og Bærum mye hardere enn utvalget foreslo.

Regjeringen inkluderer inntekter som er viktig for våre to kommuner i systemet. De halverer den kommunale formueskatten og tar hele utbytteskatten fra kommunene. Asker og Bærum kommuner har store inntekter fra næringsdrivende og blir derfor spesielt skadelidende av dette.

Men det er langt fra alle inntekter som omfordeles. Inntekter fra kraft og havbruk er ikke inkludert og små kommuner med store kraftinntekter får nå enda mer. Ifølge Aftenposten vil 15 av landets 25 rikeste kommuner få mer i dette opplegget.

Hvis vi ikke får endret på forslaget i Stortinget før det vedtas 18. juni så må vi bruke de neste månedene på å diskutere hvor vi skal kutte i velferdstilbudet lokalt.

En hel generasjon av unge vil bli en kuttgenerasjon. I Norge vokser kriminaliteten i alle politidistrikt, også her hos oss. I en tid der vi trenger mer til forebygging så må Oslo, Asker og Bærum kutte kraftig i tilbudet fordi regjeringen tar kommunens inntekter. Dette bør bekymre alle.

Kommunen vår har over gjennomsnittet høye inntekter, men vi har også høyere kostnader. Kommunen konkurrerer om arbeidskraft med et næringsliv som lønner godt og vi har høye kostnader til tomter og arealer.

Forslaget løser ikke de store utfordringene i kommune-Norge. Det er ikke en bærekraftig løsning at vår kommune skal kutte i alle velferdstjenester for å gi mange andre kommuner litt mer.

Med rekordstor oljepengebruk er det fullt mulig for regjeringen å kompensere skattesvake kommuner uten å straffe oss. Staten må gjøre kommunene i stand til å løse de oppgavene de er gitt. Når mange kommuner peker på at de strever med å få endene til å møtes må regjeringen se på oppgavefordelingen mellom kommune og stat, størrelsen på kommunene, regelverket og ikke minst: størrelsen på budsjettet som settes av til kommunene. Et nullsumspill der kommuner settes opp mot hverandre og noen trykkes ned for at andre skal få litt mer er ikke en bærekraftig løsning. 

 

Eksempler for å vise hvor stort dette kuttet er

En halv milliard kroner tilsvarer

417 sykehjemsplasser

556 årsverk sykepleier

569 årsverk barnehagelærer

3 846 skoleplasser

 

Det totale årlige budsjettet i kommunen på utvalgte områder

Barnevern: 243 000 000

Idrett: 60 000 000

Psykisk helse- og rusomsorg for voksne: 400 000 000

Hjemmesykepleie: 560 000 000

Sykehjem, helsehus og omsorgsboliger: 1 050 000 000

Kultur: 195 000 000

Ungdom og fritid: 52 000 000

 

Et bortfall av inntekter på en halv milliard hvert eneste år vil være betydelig og tilsvarer mer enn to årsbudsjett for hele barnevernstjenesten i kommunen. 

 

Avsendere og kontakt

Avsendere er lokallagene i Bærum for Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Industri og Næringspartiet. 

Kontaktperson er Haakon Veum med e-post: haakon.veum@baerum.kommune.no.

 

Relevante linker

Regjeringens pressemelding om endringene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-rettferdig-fordeling-av-kommunane-sine-inntekter/id3039148/

NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-inntektssystemet-for-kommunene/id2927900/

Aftenposten «15 av landets 25 rikeste kommuner får enda mer fra staten»: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LMn0b1/15-av-landets-25-rikeste-kommuner-faar-enda-mer-fra-staten?utm_source=iosapp&utm_medium=share

Budstikkas oppslag om saken: https://www.budstikka.no/tar-fra-rike-gir-til-fattige-asker-og-barum-vil-tape-narmere-750-millioner-kroner/s/5-55-1708581?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2QIKn39Q5oEQc62a8iOI6Ly-iabb5H0PJ4DNyd75yuHa0LBVCYmJ1-yQA_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

NRKs omtale av saken: https://www.nrk.no/norge/vil-gi-fattige-kommuner-mer---disse-ma-betale-1.16881043?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1PeRIqEIb-Hu1Vh64iM_gkE-P9m6XF4u0bZ-SWOWkcJbL53kvgN3fDaAI_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Nettavisen, «Refser nytt grep: Flere rike kommuner blir rikere»: https://www.nettavisen.no/okonomi/refser-nytt-grep-flere-rike-kommuner-blir-rikere/s/5-95-1821275?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2ombD7YkTTyVxIH16crc028_p1YFdF7p7UmNaI_J2iHQxgM8IelOnDjFU_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Budstikkas omtale av krisemøte i Asker kommune: https://www.budstikka.no/kaller-inn-til-krisemote-i-asker/s/5-55-1722743

Nettavisen, «Asker kutter 300 stillinger»: https://www.nettavisen.no/okonomi/asker-kutter-300-stillinger/s/5-95-1832350

Bærum kommunes omtale da ordførerne fra Asker og Bærum møtte på Stortinget for å snakke kommunenes sak: https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/forslag-til-omfordeling-av-skatteinntekter/