De nyeste oppropene

Stans nedleggelsen av ambassadeseksjonen i Antananarivo!

DIKAN-TENY MALAGASY ETSY AMBANY / ENGLISH TRANSLATION BELOW NORSK Det er skuffende at norske myndigheter ønsker å legge ned ambassadeseksjonen i Antananarivo neste år (se www.bistandsaktuelt.no). Denne lille utenriksenheten i Antananarivo har hatt stor betydning i årene etter at den norske ambassaden ble lagt ned i 2011. Diplomaten på ambassadeseksjonen har hatt høy status hos gassiske myndigheter, og har i stor grad blitt regnet med på samme måte som andre lands ambassadører. Norge har med sin

200 Laget: 2022-10-04 Statistikk

Endret lovverk om høyere straffer for vold og mer beskyttelse.

I Norge har vi ulike straffer når det kommer til vold. straffene er generelt alt for lave ifht skadeomfang og påvirkning det har for fornærmede og de utsatte sine liv i ettertid. bevisene må være sterke, noe som ofte er svært vansklig og få til, Når man lever med vold i partnerskap, vold i nære relasjoner blir den fornærmede ofte kontrollert i form av og ikke kunne dra til lege, kontakte sykehus, ha vitner og ta bilder og har da ikke bevis nok for retten, hva slags hensyn tar retten og lovverket

265 Laget: 2022-10-04 Statistikk

STOPP nedleggelsen av Enhet for mangfold og integrering

Vi har fått kjennskap til at EMI skal haste-nedlegges, og at deres dyktige leder gjennom flere år skal bli overtalling fra 1.11.22. Dette uroer både organisasjoner, stiftelser og andre som har sitt virke på likestillings- og mangfoldsfeltet. EMI har i en årrekke levert nyskapende og viktige resultater for å fremme mangfold, likestilling og integrering i Oslo og omegn, og vi stiller oss uforstående til at denne fagkompetansen nå ikke lenger anerkjennes av Oslo kommune.  Vi ønsker å forespørre om

17 Laget: 2022-10-03 Statistikk

Få Kaktus tilbake!

VI VIL HA KAKTUS PÅ LILLEAKER TILBAKE! Det triste alternativet som er der nå, skaper mye sorg og smerte i lokalmiljøet. Dette traumatiske kopien av et spisested har stått der som en verkebyll for lenge, på tide å gjøre noe med det. Vanskelig? Kanskje. Umulig? Vel, vi får se ... Skriv deg på!  (NB: Hvis noen vil endre noe i teksten her så si i fra :)

14 Laget: 2022-10-03 Statistikk

«The Nordic Film Community» stand with protesters in Iran

«The tragedy of Jina Mahsa Amini’s death, a 22- year old Kurdish woman who died at the hands of morality police after being arrested for allegedly not following the strict dress code for women in Iran, has sparked mass protests across the country and abroad. Thousands of women and men are bravely protesting in the streets chanting “Woman. Life. Liberty.” with great risks for their lives. The Iranian government has responded as it usually does: with brutal crackdown. Internet access has been grea

350 Laget: 2022-09-29 Statistikk

Nei til riving av Harestad skole

Det kan ligge an til ny skolestruktur på Randaberg, noe som kan skje allerede fra neste skoleår. Kommunedirektøren innstiller på riving av gamle Harestad skole - og en god del andre forandringer. Tidligere har det vært oppe fire alternativer, men det er som tidligere skrevet også kommet et femte alternativ på banen. Det er også det som i øyeblikket kan være det mest aktuelle, hvis kommunedirektøren får forslaget gjennom.   Modell 5 innebærer å gjøre:• Grødem skole og Goa skole om til rene

681 Laget: 2022-09-29 Statistikk

Bekymring kontorløsninger

Bekymring for kontorløsninger ved Livsvitenskapsbygget, Nye Aker og Nye Rikshospitalet Kontorløsninger for Livsvitenskapsbygget og i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil hovedsakelig basere seg på henholdsvis kontorlandskap og 6-personskontorer. Forskerforbundet er svært bekymret for at slike kontorløsninger ikke vil kunne ivareta de ansattes behov for konsentrasjonskrevende arbeid. Forskning viser at flytting til aktivitetsbaserte kontorer gir redusert sosialt fellesskap, reduse

189 Laget: 2022-09-26 Statistikk

selma til globkonf

plis signer så kanskje keg får dratt på globaliseringskonferansen!!

14 Laget: 2022-09-25 Statistikk

Faglige tillitsvalgte sier nei til borgerlig budsjettsamarbeid

Den siste tids media oppslag rundt partiet Rødt sin nominasjonsprosess har generert et klima i de politiske miljøene vi som faglige tillitsvalgte ikke kan la være å adressere.  Det er ikke de interne politiske prosessene vi mener bør adresseres, men hvordan byrådspartiene blander seg inn i interne prosesser og bruker dette som et argument til å åpne opp for et budsjett samarbeid med Venstre.  Som kom frem i Aftenposten artikkelen 21. september. Vi som tillitsvalgte i fagbevegelsen har i kommunev

29 Laget: 2022-09-25 Statistikk

Nei til tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Lærerne har i årets tariffoppgjør vært i lovlig tariffstreik for lønns- og arbeidsvilkår siden 20. juni. De første to måneden av denne streiken var i skoleferien. I dag etter siste opptrapping/utvidelse av streiken er ca. 10 % av lærerne omfattet av streiken. Lærerne har i lang tid hatt en dårligere lønnsutvikling enn gjennomsnittet for andre grupper i Norge. Dette har over tid ført til en lærermangel i skolen på ca. 20 %. Bedre lønns- og arbeidsvilkår for lærerne kan bedre på dette og gi oss en

1598 Laget: 2022-09-25 Statistikk