De nyeste oppropene

Endring i Grunnlov for mulighet til å holde nyvalg

Undertegnende krever at Stortingets representanter i denne stortingsperiode vedtar følgende eller tilsvarende endring i Grunnloven: Kongen i statsråd skal utlyse nyvalg dersom:1) Stortinget ikke kan enes om en fungerende regjering. 2) Nyvalg kreves av minst 85 Stortingrepresentanter. Bakgrunn:I 2012 ble et tverrpolitisk forslag om endring i Grunnloven til å åpne for nyvalg nedstemt av Stortinget. Dette forslaget du signerer på er litt utvidet.https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentse

8 Laget: 2023-02-03 Statistikk

Utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune.

Vi ønsker oss et utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune. Per dags dato har SFO stengt i 7 uker og 2 dager. Dette er for mye! I kommunene rundt oss har de stengt i juli eller har tilbud de to første ukene etter skoleslutt og de to siste før skolestart. Vi vil ha det samme tilbudet som Gran kommune, Nordre Land kommune, Vestre Toten og Østre Toten. Sånn som tilbudet er nå er det omvendt av hva man skulle tro når kommunen kommer i avisa for å ligge på topp på utenforskap, lavinntek

123 Laget: 2023-02-03 Statistikk

Nei til vindkraft i Drangedal og Nome‼️🔥

Ønsker du vindturbin-industriområde i Drangedal og Nomes indrefilét? Dette er miljøkriminalitet og vandalisme! Det er nå planer om å etablere to vindkraft-industrianlegg i Drangedal og Nome, og kommunestyret skal vedta et vedtak som vil føre til at kommunen mister sin vetorett. Dermed vil kommunen miste sin rett for alltid i forhold til vindkraftutbygging i dette området.  Si nei til denne galskapen!

226 Laget: 2023-02-02 Statistikk

Vil ha refusjon på Victoza,Saxenda,Ozempic og Wegovy

Hva med oss nå som har brukt eller bruker medisiner med virkemiddel  som LIRAGLUTIDE OG SEMAGLUTID som er i disse reseptbelagte medisiner når vedtakene våres går ut ??? Hva må til for de med tilleggssykdommer å slippe en KMI på over 50 mot tidligere KMI på 35. Har du råd til å betale for den uten refusjoner? Hva mener du om dette?  VI MÅ FÅ DETTE SNUDD TIL FORDEL FOR OSS SOM SLITER MED FEDME. Dette er jo en kronisk sykdom og vi vil bli mange flere om vi ikke får hjelp.  DEL OVER ALT !!!! 

727 Laget: 2023-02-01 Statistikk

Vi ønsker 25 og 23 bussene tilbake til Solsiden og Bakkegata

ATB har nylig valgt å legge om ruten på flere av sine busser, inkludert 25 (Hurtigbåtterminalen) og 23 (Pirbadet). Det innebærer at disse bussene ikke lenger stopper på Solsiden eller Bakkegata. Studenter på både Møllenberg, Solsiden og Bakklandet, har blitt rammet av dette. Dette er bydelene med høyest studenttetthet, og mange av studentne som bor der går på Handeølshøyskolen BI. De har tidligere benyttet seg av disse bussene på en daglig basis. Nå har de mistet all mulighet for å reise kollekt

7 Laget: 2023-01-30 Statistikk

Hva med ungdomsklubben i Kroken???

Hva med ungdomsklubben i Kroken??? Å sette av kommunale ressurser til ungdomsarbeid i Drangedal er helt nødvendig og veldig bra, men alle ungdommer er ikke i Drangedal sentrum. Foreningen Neslandsvatn Stasjon har siden i høst åpnet dørene for ungdommen en gang i uken. Hver torsdag samles ungdom i hyggelige omgivelser. De lager mat, spiller spill, skravler og hygger seg sammen. Det er sånn det skal være og det er sånn vi vil ha det for de unge i lokalsamfunnet. Men det må finansieres. Drangedal k

229 Laget: 2023-01-23 Statistikk

Bevar Møllerbakken barnehage!

Et flertall i Nord-Odal kommunestyret stemte for nedleggelse av Møllerbakken barnehage, i kommunestyremøtet 14.desember. Det planlegges nå en samlokalisering av Møllerbakken og Sand barnehager, i Sand barnehages lokaler, fra 1.august. Det er antatte og kortsiktige kostnadsbesparelser som ligger til grunn for avgjørelsen, ikke hensynet til barna, familiene og ansattes trivsel. Barnehagen er en stor og viktig del av barnas barndom. Å bytte barnehage er en stor omstillingsprosess for 32 små barn, s

302 Laget: 2023-01-22 Statistikk

NEI TIL FORLENGELSE AV HAUGALANDSPAKKEN!

I 2008 vedtok Stortinget at Haugalandspakken skal avsluttes 1. juli 2023. Styringsmyndighetene har også bestemt at forlengelse og takstøkning ikke skal være mulig for porteføljestyrte bompengepakker. Regelen er at kostnadsøkninger og inntektssvikt skal håndteres ved kutt i porteføljen.  Likevel foreslår nå styringsgruppa i Haugalandspakken (ordførere, varaordførere) å forlenge Haugalandspakken med tre og et halvt nye år, helt på tvers av statlige føringer. Styringsgruppa har bedt kommunene om å

512 Laget: 2023-01-21 Statistikk

Bevar folkehøyskolen i vårt hjerte!

Ringebu folkehøgskule er en offentlig folkehøgskole i Innlandet fylkeskommune som har eksistert siden 1876. Nå har fylkeskommunedirektøren i sitt nye budsjett valgt å kutte støtten til denne utrolig viktige og verdifulle samfunnsressursen.  Konsekvensen av dette budsjettkuttet vil føre til at alle folkehøgskolene i fylkeskommunen avvikles i fylkeskommunalt regi, inkludert Ringebu.  Dette vil gi store konsekvenser for nærmiljøet, ansatte og ikke minst den yngre generasjonen som ikke vil få muligh

236 Laget: 2023-01-20 Statistikk

Vi vil behalde legekontoret i Geiranger

Underskriftene per 23.01.23 er sendt inn til Stranda Kommune. Kampanjen vi likevel stå open om fleire vil signere, i tilfellet det ikkje skulle føre fram til nokon rekasjon i denne omgang. Tusen takk for alle underskrifter som har kome inn til no. Om kampanjen: Det er gjort et vedtak i kommunestyret i Stranda Kommune om at Geiranger Legekontor blir lagt ned frå 01.02.23. Dette får store konsekvensar for alle som bur og besøker Geiranger. Legekontoret i Geiranger har vore eit tilbud heilt tilbake

191 Laget: 2023-01-19 Statistikk

Gjenoppta direkteruta "Kristiansand (Kjevik) - London (Stansted)" 🤩

Før Corona-pandemien hadde Widerøe en direkterute mellom Kjevik Flyplass og Stansted Flyplass (London) og det var helt fantastisk! Både for turisme mellom Norge og Storbritannia, for gøye ferier, for fotball-fans, for helgeturer, for jobb-turer og alt i mellom. Vi ønsker den ruta tilbake og ønsker at ett av flyselskapene i Norge vil "make it happen"!Når vi har 2000 signaturer, vil Sarah sende dette oppropet til alle flyselskapene i Norge🙌🏼 Let's make this happen! 

11 Laget: 2023-01-19 Statistikk

VÆR MED Å REDDE KUNSTSKOLENE

Strykejernet Kunstskole, Oslo Fotokunstskole, Kragerø Kunstskole og Prosjektskolen Kunstskole     De fire kunstskolene som ligger inn under Privatskoleloven kap. 6 A er nå truet av regjeringens forslag om å kutte i driftsstøtten og øke studentenes skolepenger. Kunnskapsdepartementet begrunner kuttforslaget med at de ønsker å flytte ressurser fra private skoler til offentlig skole. Dette krever en lovendring og departementet varsler en høringsrunde med frist 25.01.23 på nødvendig lovendringsforsl

1426 Laget: 2023-01-19 Statistikk

Skolevei Hestnes - Rundevoll

Dette gjelder først og fremst foresatte til barn i 2.-4.klasse på Rundevoll skole, som er de som tidligere fikk dekket skoleskyss fra Hestnes og ikke har det lenger.  Vi ønsker at kommunen tar en ny vurdering av om disse barna kan få dekket skoleskyss, da det for de fleste foreldre ikke føles som de har annet alternativ enn å kjøre barna til og fra skolen, eller selv bekoste buss til dem pga skoleveien er vanskelig.  For mange av elevene (og foreldre) oppleves skoleveien som for lang og tung for

24 Laget: 2023-01-18 Statistikk

Rydd opp i togkaoset!

Togpendleren sin nye vane er å stå opp og sjekke nyhetene for å se om togene vårt går. Signer og si ifra: Slik kan vi ikke ha det! Å ta kollektivtransport skal være en trygg og effektiv måte å komme seg på jobb. Det er det ikke når vi i snitt har en feilmelding om dagen på togene i vår region. Bare den siste måneden har det vært 21 unike feil i arbeidsdagene, hvor da den stengt Follobanetunnel telles kun som en feil. Vi krever at samferdselsministeren kommer med krisepakke til togtransporten på

18 Laget: 2023-01-17 Statistikk

Mindre skjermbruk på barneskolen

Til tross for at vi har innført digital undervisning på barneskoler i stor skala, er det forsket lite på læringsutbytte og effekt. Derimot fins det stadig mer forskning på skadevirkningene av skjermbruk for barn. Dessuten viser pedagogisk forskning at barn lærer best gjennom aktive, fysiske læringsmetoder i samspill med andre mennesker og de fysiske omgivelsene. I Sverige er det nylig besluttet å nedskalere skjermbruk blant annet av nevnte grunner. Vi som skriver under på dette oppropet er særl

2339 Laget: 2023-01-17 Statistikk

stopp barns tvangsamvær med foreldre!

Barn har sterkere rettigheter enn noen gang, men likevel kan retten bestemme at de skal være sammen med mor eller far mot sin vilje. Barn må sjeldnere ha samvær med voldelige foreldre i dag enn for ti år siden. Men fortsatt avsies dommer i barnefordelingssaker der påstander om vold blir hengende i lufta uten drøftinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til risikoen for at barnet i fremtiden utsettes for vold. I tilfeller der barnet har uttrykt angst for en av foreldrene, vil barnet kjenne på

525 Laget: 2023-01-16 Statistikk

Redd innholdet i Nrk P1+, det haster!

Fra en enkel, men sta mann, kommer dette oppropet :-)  Vi "vanlige folk" har ofte reagert på den urettferdighet eldre/gamle/seniorer/honnører eller bare "gamlinger", blir utsatt for. Hver dag, hver time, hele året, selv i Norge! Nå har vi tiet lenge nok!!! Nå sist er det NRK som har bestemt seg for å rasere norges nest største radiokanal, med de mest trofaste, engasjerte og lojale lytterene. Nrk P1+  Budsjettet er halvert, programmer vingeklippes og det er varslet langt dårligere innhold for ly

1246 Laget: 2023-01-13 Statistikk

Nei til vindindustri i fjella våre

Hei, det er planar om ei stor vindkraftutbygging i fjellet mellom Gaulardalføret i Sunnfjord og Sognefjorden i Høyanger. Utbyggjarane skal informere kommunestyra i dei to kommunane 16.02.2023. Vil du signere på vedlagt opprop mot planane?

1720 Laget: 2023-01-13 Statistikk

Helhetlig masterløp for spesialsykepleiere

Vi krever at regjeringen vedtar forskiftsfestede helhetlige masterløp for spesialsykepleiere, og sletter muligheten for å avbryte masterstudiene NÅ! Nyetablerte utdanninger for spesialsykepleiere er helhetlige masterløp uten avbrytningsmulighet, som master i avansert klinisk allmennsykepleie og master i psykisk helse, rus og avhengighet. Andre fagfelt hever sine utdanninger til helhetlige masterløp, som barnevern og grunnskolelærerutdanningene.  Læringsutbyttene på utdanningene innen anestesi-,

255 Laget: 2023-01-13 Statistikk

Bevar Spar Siljan

Siljan trenger Spar Siljan. Spar Siljan er mer enn en butikk, det er en møteplass og det er en butikk som gir mer til bygda enn bare salg av mat. Spar Siljan bidrar til ungdommene i bygda , den gir arbeidsplasser, den lager mat og sier aldri nei. Underskriv oppropet så vi kan sende det til Norgesgruppen for å bevare butikken.

285 Laget: 2023-01-12 Statistikk