Grundig revisjon av rasering av norsk natur

Det har nå blitt mye oppmerksomhet rundt raseringen av norsk natur og konsekvensene av dette i norske medier. Det er på tide at skogeiere og kommuner får mindre mulighet til å ta avgjørelser innen skogbruk og generell håndtering av norsk natur. Det er åpenbart at private aktører og kommuner ikke har kompetanse, innsikt eller klarer å se langsiktige konsekvenser av nåværende lovverk, og at smutthullene i nåværende retningslinjer er kritiske for norske biotoper.

Tømmerpriser, lakseeksport, avfallsdumping og stadig nye hyttefelt er i ferd med å ødelegge norsk natur og artsmangfold fullstendig, og vi krever en umiddelbar nasjonal revisjon og midlertidig stans av hogstplaner og skadelig industrialisering i sårbare områder. Vi krever et nytt lovverk om vern, en grundig gjennomgang fra myndighetene om hva som må gjøres, og at vi følger Bernkonvensjonen og norsk naturverndlov uten at kommunene og private aktører skal vinne gjennom med tynn argumentasjon i framtida.

Avskogingen må stoppe, og alt annet en plukkhogst må midlertidig forbys - fram til et forsvarlig regelverk i tråd med Bernkonvensjonen og naturvernloven er på plass. Ellers mister vi det meste av det som gjør landet vårt unikt. I tillegg må verneordnigene bli bedre og mer attraktive for skogeiere.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Ole Andreas Skulstad vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...