Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Mindre skjermbruk på barneskolen

Til tross for at vi har innført digital undervisning på barneskoler i stor skala, er det forsket lite på læringsutbytte og effekt. Derimot fins det stadig mer forskning på skadevirkningene av skjermbruk for barn. Dessuten viser pedagogisk forskning at barn lærer best gjennom aktive, fysiske læringsmetoder i samspill med andre mennesker og de fysiske omgivelsene. I Sverige er det nylig besluttet å nedskalere skjermbruk blant annet av nevnte grunner. Vi som skriver under på dette oppropet er særl

Laget: 2023-01-17 Statistikk

Vil ha refusjon på Victoza,Saxenda,Ozempic og Wegovy

Hva med oss nå som har brukt eller bruker medisiner med virkemiddel  som LIRAGLUTIDE OG SEMAGLUTID som er i disse reseptbelagte medisiner når vedtakene våres går ut ??? Hva må til for de med tilleggssykdommer å slippe en KMI på over 50 mot tidligere KMI på 35. Har du råd til å betale for den uten refusjoner? Hva mener du om dette?  VI MÅ FÅ DETTE SNUDD TIL FORDEL FOR OSS SOM SLITER MED FEDME. Dette er jo en kronisk sykdom og vi vil bli mange flere om vi ikke får hjelp.  DEL OVER ALT !!!! 

Laget: 2023-02-01 Statistikk

NEI TIL FORLENGELSE AV HAUGALANDSPAKKEN!

I 2008 vedtok Stortinget at Haugalandspakken skal avsluttes 1. juli 2023. Styringsmyndighetene har også bestemt at forlengelse og takstøkning ikke skal være mulig for porteføljestyrte bompengepakker. Regelen er at kostnadsøkninger og inntektssvikt skal håndteres ved kutt i porteføljen.  Likevel foreslår nå styringsgruppa i Haugalandspakken (ordførere, varaordførere) å forlenge Haugalandspakken med tre og et halvt nye år, helt på tvers av statlige føringer. Styringsgruppa har bedt kommunene om å

Laget: 2023-01-21 Statistikk

Nei til vindkraft i Drangedal og Nome‼️🔥

Ønsker du vindturbin-industriområde i Drangedal og Nomes indrefilét? Dette er miljøkriminalitet og vandalisme! Det er nå planer om å etablere to vindkraft-industrianlegg i Drangedal og Nome, og kommunestyret skal vedta et vedtak som vil føre til at kommunen mister sin vetorett. Dermed vil kommunen miste sin rett for alltid i forhold til vindkraftutbygging i dette området.  Si nei til denne galskapen!

Laget: 2023-02-02 Statistikk

stopp barns tvangsamvær med foreldre!

Barn har sterkere rettigheter enn noen gang, men likevel kan retten bestemme at de skal være sammen med mor eller far mot sin vilje. Barn må sjeldnere ha samvær med voldelige foreldre i dag enn for ti år siden. Men fortsatt avsies dommer i barnefordelingssaker der påstander om vold blir hengende i lufta uten drøftinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til risikoen for at barnet i fremtiden utsettes for vold. I tilfeller der barnet har uttrykt angst for en av foreldrene, vil barnet kjenne på

Laget: 2023-01-16 Statistikk

Stoppe nedbyggingen av strandsonen på Husvik.

  Foto:Ivar Eide Ønsker du å beholde og verne om dette området? Da trenger vi din signatur!  Hva skjer? Forsvarsbygg har planer som går ut på å bygge helt nytt fergeleie ved Husviken. Planen er et enormt kaianlegg som vil dekke hele stradlinjen på bildet. Det vil si: Strandlinjen vil bli omgjort til parkeringsplasser for busser på begge sider om Husvikveien. Fergeleiet vil gå mer en 100 meter ut i fjorden hvor sjøbunn og grunner vil bli sprengt bort. Planen vil ytterligere fortette et allerede

Laget: 2022-07-02 Statistikk

Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg - Awa United

Signer oppropet og sei; Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg. Awa United ber den norske staten om å offisielt anerkjenna forverringa av rettane til kvinner i Iran, og at desse 23 iranske kvinnene som i dag oppheld seg i Noreg treng vern og må innvilgast varig opphald i Noreg.   Det eksisterer ikkje ein utleveringsavtale mellom Noreg og Iran. Det er 23 iranske kvinner i Noreg i dag som har flykta frå Iran til Noreg, men som ikke har fått innvil

Laget: 2022-11-03 Statistikk

Utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune.

Vi ønsker oss et utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune. Per dags dato har SFO stengt i 7 uker og 2 dager. Dette er for mye! I kommunene rundt oss har de stengt i juli eller har tilbud de to første ukene etter skoleslutt og de to siste før skolestart. Vi vil ha det samme tilbudet som Gran kommune, Nordre Land kommune, Vestre Toten og Østre Toten. Sånn som tilbudet er nå er det omvendt av hva man skulle tro når kommunen kommer i avisa for å ligge på topp på utenforskap, lavinntek

Laget: 2023-02-03 Statistikk

Vi ber om rettferdighet for folket i Kashmir!

Vi ber om rettferdighet for folket i Kashmir! Jammu og Kashmir har siden frigjørelsen fra det britiske herredømmet i 1947 vært ulovlig okkupert av indiske militærstyrker. Befolkningen har siden den gang vært utsatt for grove menneskerettighetsbrudd, flere hundre tusener har mistet livet og enda flere har sittet i arrest, uskyldig dømt. Barn vokser opp uten foreldre, kvinner har ingen rettigheter og blir daglig utsatt for vold og overgrep, og tallene vokser uke for uke – dag for dag. Statistikk

Laget: 2023-01-08 Statistikk

Redd innholdet i Nrk P1+, det haster!

Fra en enkel, men sta mann, kommer dette oppropet :-)  Vi "vanlige folk" har ofte reagert på den urettferdighet eldre/gamle/seniorer/honnører eller bare "gamlinger", blir utsatt for. Hver dag, hver time, hele året, selv i Norge! Nå har vi tiet lenge nok!!! Nå sist er det NRK som har bestemt seg for å rasere norges nest største radiokanal, med de mest trofaste, engasjerte og lojale lytterene. Nrk P1+  Budsjettet er halvert, programmer vingeklippes og det er varslet langt dårligere innhold for ly

Laget: 2023-01-13 Statistikk

Lervik-parken - vi ønsker IKKE flere blokker ytterst i parken

Tomten ytterst i Lervik-parken er regulert til boliger. Det er planlagt opptil tre blokker der. Parken er opprinnelig planlagt helt inn i vågen, men brannstasjonen tar nå over 5 mål av det som skulle vært park. Det bygges svært mange boliger i området. Vi mener at vi trenger alle de grønne lunger vi kan få, og nå er park-arealet betydelig mindre enn opprinnelig planlagt. Arealet eies av Stavanger kommune gjennom selskapet Stavanger Utvikling, som har solgt en opsjon på bygging til firmaet Solon.

Laget: 2022-11-29 Statistikk

Hva med ungdomsklubben i Kroken???

Hva med ungdomsklubben i Kroken??? Å sette av kommunale ressurser til ungdomsarbeid i Drangedal er helt nødvendig og veldig bra, men alle ungdommer er ikke i Drangedal sentrum. Foreningen Neslandsvatn Stasjon har siden i høst åpnet dørene for ungdommen en gang i uken. Hver torsdag samles ungdom i hyggelige omgivelser. De lager mat, spiller spill, skravler og hygger seg sammen. Det er sånn det skal være og det er sånn vi vil ha det for de unge i lokalsamfunnet. Men det må finansieres. Drangedal k

Laget: 2023-01-23 Statistikk

Nei til vindindustri i fjella våre

Hei, det er planar om ei stor vindkraftutbygging i fjellet mellom Gaulardalføret i Sunnfjord og Sognefjorden i Høyanger. Utbyggjarane skal informere kommunestyra i dei to kommunane 16.02.2023. Vil du signere på vedlagt opprop mot planane?

Laget: 2023-01-13 Statistikk

VÆR MED Å REDDE KUNSTSKOLENE

Strykejernet Kunstskole, Oslo Fotokunstskole, Kragerø Kunstskole og Prosjektskolen Kunstskole     De fire kunstskolene som ligger inn under Privatskoleloven kap. 6 A er nå truet av regjeringens forslag om å kutte i driftsstøtten og øke studentenes skolepenger. Kunnskapsdepartementet begrunner kuttforslaget med at de ønsker å flytte ressurser fra private skoler til offentlig skole. Dette krever en lovendring og departementet varsler en høringsrunde med frist 25.01.23 på nødvendig lovendringsforsl

Laget: 2023-01-19 Statistikk

Støtt Flystripa på Ski, 60 år i 2023

Ønsker du å komme på åpen dag for å feire Ski Flyplass sitt 60års jubileum? En underskriftskampanje for å vise støtte til Flystripa på Ski som fyller 60 år i 2023! Flystripa har vært i drift i 60 år som en viktig idrettsarena og institusjon for lokalmiljøet og for utdanning av piloter. Med denne underskriften sier jeg: • Jeg er positiv til at det arrangeres åpen dag i 2023 for å feire Ski Flyplass sine 60år, kommer gjerne om det passer   • At jeg er positiv til hva Ski Flyplass bidrar med i loka

Laget: 2023-01-08 Statistikk

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at "alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare." (artikkel 2, punkt 3). Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt

Laget: 2022-11-11 Statistikk

Innfør lovpålagt ID-merking av katt

Det er ca. 700.000 katter i Norge, og flere titusen av dem er hjemløse.  De hjemløse kattene lider av kulde, sult og sykdommer, og de som overlever blir opphav til nye hjemløse katter. ID-merking sammen med kastrering kan stoppe denne sirkelen av lidelse.    Lovpålagt ID-merking vil ansvarliggjøre eierne og gi veterinærer og hjelpeorganisasjoner et verktøy til å gjenforene bortkomne katter med eierne. Pålagt ID-merking av kattunger før de skifter hjem, med den ekstrautgiften det medfører, vil f

Laget: 2019-06-29 Statistikk

Vi må få bedre eldreomsorg nå!

Etter selv og ha opplevd dårlige erfaringer som pårørende med helsehus og sykehjem,  flere og flere historier som kommer ut, vil jeg med dette prøve og samle inn flest mulig underskrifter som kan overleveres til Stortinget. Eldreomsorgen er på et bunnivå her i landet.  Det finnes hverken nok penger,  pleiere og kompetanse.  Det er mye omsorgssvikt på helsehus og pleiehjem landet over.  Eldre som får mangelfullt stell av studenter, hjelpepleiere og er det en sykepleier på vakt er de heldige og de

Laget: 2022-12-10 Statistikk

Nei til etablering av ny gigantskytebane ved Lahaug i Gjelleråsmarka!

Visste du at Lillestrøm Kommune nå behandler detaljplanene om ny skytebane i Gjelleråsmarka, og at det skal gjøres endelig vedtak i saken denne høsten? Banen vil beslaglegge mer enn 100 dekar av den lille skogen vår, ødelegge verneverdig natur, redusere levevilkårene for de ville dyra som ferdes i området, og forringe tilgjengelighet og naturopplevelser for alle brukerne av marka. For deg som er glad i skogen vår, som løper, går på tur, sykler, eller bare koser deg med fuglesang, bær og sopp – n

Laget: 2022-09-20 Statistikk

Ja takk til Demenskor i alle kommuner i Norge!

Demenskoret, serien fra NRK har aktualisert diagnosen demens, og programserien har engasjert store deler av det norske folk. Signerer du oppropet så er du med på å gi din stemme til en viktig sak for dementes rettigheter til å ha en meningsfull hverdag. Det må legges tilrette for Demenskor i alle landets kommuner, og kommunen bør være både tilrettelegger, initiativtaker og arbeidsgiver.   Forskning og vitenskap har dokumentert at sang og musikk for enkelte kan bremse utviklingen av demens. For

Laget: 2023-01-04 Statistikk