Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja takk til Demenskor i alle kommuner i Norge!

Demenskoret, serien fra NRK har aktualisert diagnosen demens, og programserien har engasjert store deler av det norske folk. Signerer du oppropet så er du med på å gi din stemme til en viktig sak for dementes rettigheter til å ha en meningsfull hverdag. Det må legges tilrette for Demenskor i alle landets kommuner, og kommunen bør være både tilrettelegger, initiativtaker og arbeidsgiver.   Forskning og vitenskap har dokumentert at sang og musikk for enkelte kan bremse utviklingen av demens. For

Laget: 2023-01-04 Statistikk

Nei til vindindustri i fjella våre

Hei, det er planar om ei stor vindkraftutbygging i fjellet mellom Gaulardalføret i Sunnfjord og Sognefjorden i Høyanger. Utbyggjarane skal informere kommunestyra i dei to kommunane 16.02.2023. Vil du signere på vedlagt opprop mot planane?

Laget: 2023-01-13 Statistikk

VÆR MED Å REDDE KUNSTSKOLENE

Strykejernet Kunstskole, Oslo Fotokunstskole, Kragerø Kunstskole og Prosjektskolen Kunstskole     De fire kunstskolene som ligger inn under Privatskoleloven kap. 6 A er nå truet av regjeringens forslag om å kutte i driftsstøtten og øke studentenes skolepenger. Kunnskapsdepartementet begrunner kuttforslaget med at de ønsker å flytte ressurser fra private skoler til offentlig skole. Dette krever en lovendring og departementet varsler en høringsrunde med frist 25.01.23 på nødvendig lovendringsforsl

Laget: 2023-01-19 Statistikk

Redd innholdet i Nrk P1+, det haster!

Fra en enkel, men sta mann, kommer dette oppropet :-)  Vi "vanlige folk" har ofte reagert på den urettferdighet eldre/gamle/seniorer/honnører eller bare "gamlinger", blir utsatt for. Hver dag, hver time, hele året, selv i Norge! Nå har vi tiet lenge nok!!! Nå sist er det NRK som har bestemt seg for å rasere norges nest største radiokanal, med de mest trofaste, engasjerte og lojale lytterene. Nrk P1+  Budsjettet er halvert, programmer vingeklippes og det er varslet langt dårligere innhold for ly

Laget: 2023-01-13 Statistikk

Mindre skjermbruk på barneskolen

Vil du ha mindre skjermbruk på barneskolen? Signer dette oppropet.

Laget: 2023-01-17 Statistikk

Vi ber om rettferdighet for folket i Kashmir!

Vi ber om rettferdighet for folket i Kashmir! Jammu og Kashmir har siden frigjørelsen fra det britiske herredømmet i 1947 vært ulovlig okkupert av indiske militærstyrker. Befolkningen har siden den gang vært utsatt for grove menneskerettighetsbrudd, flere hundre tusener har mistet livet og enda flere har sittet i arrest, uskyldig dømt. Barn vokser opp uten foreldre, kvinner har ingen rettigheter og blir daglig utsatt for vold og overgrep, og tallene vokser uke for uke – dag for dag. Statistikk

Laget: 2023-01-08 Statistikk

Støtt Flystripa på Ski, 60 år i 2023

Ønsker du å komme på åpen dag for å feire Ski Flyplass sitt 60års jubileum? En underskriftskampanje for å vise støtte til Flystripa på Ski som fyller 60 år i 2023! Flystripa har vært i drift i 60 år som en viktig idrettsarena og institusjon for lokalmiljøet og for utdanning av piloter. Med denne underskriften sier jeg: • Jeg er positiv til at det arrangeres åpen dag i 2023 for å feire Ski Flyplass sine 60år, kommer gjerne om det passer   • At jeg er positiv til hva Ski Flyplass bidrar med i loka

Laget: 2023-01-08 Statistikk

NEI til nedleggelse av Nedregate barnehage!

Bydel Grunerløkka har kommet med forslag om å legge ned store deler av Nedregate barnehage - en unik barnehage i bydelen!  En nedleggelse vil gjøre nedre Grunerløkka mindre attraktiv for småbarnsfamilier, og tvinge flere til å flytte nordover i retning Løren, hvor bydelen planlegger å investere i store, effektive barnehager. Dette er barnehagen med et unikt arbeidsmiljø, der flere av de ansatte har jobbet siden barnehagen startet! Dette er en barnehage som scorer over nasjonalt snitt på trivsel

Laget: 2023-01-06 Statistikk

stopp barns tvangsamvær med foreldre!

Barn har sterkere rettigheter enn noen gang, men likevel kan retten bestemme at de skal være sammen med mor eller far mot sin vilje. Barn må sjeldnere ha samvær med voldelige foreldre i dag enn for ti år siden. Men fortsatt avsies dommer i barnefordelingssaker der påstander om vold blir hengende i lufta uten drøftinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til risikoen for at barnet i fremtiden utsettes for vold. I tilfeller der barnet har uttrykt angst for en av foreldrene, vil barnet kjenne på

Laget: 2023-01-16 Statistikk

Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg - Awa United

Signer oppropet og sei; Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg. Awa United ber den norske staten om å offisielt anerkjenna forverringa av rettane til kvinner i Iran, og at desse 23 iranske kvinnene som i dag oppheld seg i Noreg treng vern og må innvilgast varig opphald i Noreg.   Det eksisterer ikkje ein utleveringsavtale mellom Noreg og Iran. Det er 23 iranske kvinner i Noreg i dag som har flykta frå Iran til Noreg, men som ikke har fått innvil

Laget: 2022-11-03 Statistikk

Bevar Møllerbakken barnehage!

Et flertall i Nord-Odal kommunestyret stemte for nedleggelse av Møllerbakken barnehage, i kommunestyremøtet 14.desember. Det planlegges nå en samlokalisering av Møllerbakken og Sand barnehager, i Sand barnehages lokaler, fra 1.august. Det er antatte og kortsiktige kostnadsbesparelser som ligger til grunn for avgjørelsen, ikke hensynet til barna, familiene og ansattes trivsel. Barnehagen er en stor og viktig del av barnas barndom. Å bytte barnehage er en stor omstillingsprosess for 32 små barn, s

Laget: 2023-01-22 Statistikk

Bevar Spar Siljan

Siljan trenger Spar Siljan. Spar Siljan er mer enn en butikk, det er en møteplass og det er en butikk som gir mer til bygda enn bare salg av mat. Spar Siljan bidrar til ungdommene i bygda , den gir arbeidsplasser, den lager mat og sier aldri nei. Underskriv oppropet så vi kan sende det til Norgesgruppen for å bevare butikken.

Laget: 2023-01-12 Statistikk

NEI TIL FORLENGELSE AV HAUGALANDSPAKKEN!

I 2008 vedtok Stortinget at Haugalandspakken skal avsluttes 1. juli 2023. Styringsmyndighetene har også bestemt at forlengelse og takstøkning ikke skal være mulig for porteføljestyrte bompengepakker. Regelen er at kostnadsøkninger og inntektssvikt skal håndteres ved kutt i porteføljen.  Likevel foreslår nå styringsgruppa i Haugalandspakken (ordførere, varaordførere) å forlenge Haugalandspakken med to (muligens tre) nye år, helt på tvers av statlige føringer. Styringsgruppa har bedt kommunene om

Laget: 2023-01-21 Statistikk

Helhetlig masterløp for spesialsykepleiere

Vi krever at regjeringen vedtar forskiftsfestede helhetlige masterløp for spesialsykepleiere, og sletter muligheten for å avbryte masterstudiene NÅ! Nyetablerte utdanninger for spesialsykepleiere er helhetlige masterløp uten avbrytningsmulighet, som master i avansert klinisk allmennsykepleie og master i psykisk helse, rus og avhengighet. Andre fagfelt hever sine utdanninger til helhetlige masterløp, som barnevern og grunnskolelærerutdanningene.  Læringsutbyttene på utdanningene innen anestesi-,

Laget: 2023-01-13 Statistikk

Bevar folkehøyskolen i vårt hjerte!

Ringebu folkehøgskule er en offentlig folkehøgskole i Innlandet fylkeskommune som har eksistert siden 1876. Nå har fylkeskommunedirektøren i sitt nye budsjett valgt å kutte støtten til denne utrolig viktige og verdifulle samfunnsressursen.  Konsekvensen av dette budsjettkuttet vil føre til at alle folkehøgskolene i fylkeskommunen avvikles i fylkeskommunalt regi, inkludert Ringebu.  Dette vil gi store konsekvenser for nærmiljøet, ansatte og ikke minst den yngre generasjonen som ikke vil få muligh

Laget: 2023-01-20 Statistikk

Vi vil behalde legekontoret i Geiranger

Underskriftene per 23.01.23 er sendt inn til Stranda Kommune. Kampanjen vi likevel stå open om fleire vil signere, i tilfellet det ikkje skulle føre fram til nokon rekasjon i denne omgang. Tusen takk for alle underskrifter som har kome inn til no. Om kampanjen: Det er gjort et vedtak i kommunestyret i Stranda Kommune om at Geiranger Legekontor blir lagt ned frå 01.02.23. Dette får store konsekvensar for alle som bur og besøker Geiranger. Legekontoret i Geiranger har vore eit tilbud heilt tilbake

Laget: 2023-01-19 Statistikk

Hva med ungdomsklubben i Kroken???

Hva med ungdomsklubben i Kroken??? Å sette av kommunale ressurser til ungdomsarbeid i Drangedal er helt nødvendig og veldig bra, men alle ungdommer er ikke i Drangedal sentrum. Foreningen Neslandsvatn Stasjon har siden i høst åpnet dørene for ungdommen en gang i uken. Hver torsdag samles ungdom i hyggelige omgivelser. De lager mat, spiller spill, skravler og hygger seg sammen. Det er sånn det skal være og det er sånn vi vil ha det for de unge i lokalsamfunnet. Men det må finansieres. Drangedal k

Laget: 2023-01-23 Statistikk

Trygg skolevei for barna på Lund østre.

Barna våre møter et utrygt trafikkbilde på skoleveien. Det er flere faktorer som spiller inn her. Fartsgrensen er 50 km/t noe som er høy fart langs en skolevei.  Fotgjengerovergangen over Skjetleinskogen er uoversiktlig da det kommer biler fra mange retninger uten lysstyring. På vinterstid er det ikke måket tilstrekkelig på fortauet. Derfor må myke trafikanter gå veldig nært Lisbeth Nypans vei for å krysse veien. Nå er det kommet opp et skilt ved innkjørselen til Skjetleinskogen hvor det står at

Laget: 2023-01-09 Statistikk

Rune Fardal sitt engasjement og innsats for menneskerettighetene i møte med det offentlige

Klage til Marie Kingsrød VG og Eva Akerbæk faktisk.noskrevet sammen av flere, vi tar til motmæle med underskriftskampanje for å vise vår støtte til Rune Fardal : Refererer til artikkel i VG publisert: 16/10, 17/10, 18/10 og 22/10-22Vil med dette belyse hvordan dere bryter med god presse journalistikk og presse skikk.I deres artikkel bryter dere med en rekke punkter i vær varsom plakaten, publisert i Pressens faglige utvalg.I deres brødtekst og vinkling av saken spisses den inn på en sterkt manip

Laget: 2022-10-29 Statistikk

Forbud mot fyrverkeri - Bergen Kommune

Vi krever et totalforbud mot fyrverkeri i hele Bergen Kommune, hele året! Desverre lider både kjæledyr, husdyr og ville dyr når det skytes opp fyrverkeri. Store skader oppstår også på mennesker, natur og eiendom. Alt for en kort og dyr "lykke", som det fint går an å erstatte med feks laser eller drone show.  Vet vi bedre - så gjør vi bedre.  Fyrverkeri er ingen menneskerett, og konsekvensene av det er for store til å fortsette med: - På Øyeavdelingen på Haukeland sykehus er det registrert ca 250

Laget: 2023-01-03 Statistikk