Sammen for Israel og det jødiske folket 2024. Deklarasjon til Knesset og stortinget.

               

Israel Deklarasjon 2024

Bilde_Israel.pngBilde_Norge.png

 

Bakgrunn for delarasjon og underskriftskampanje
Etter 7 oktober, blir Israel og Midtøsten aldri den samme. Under et Norgesbesøk i juni 2024, invitererte Pastor Israel Pochtar kristne ledere og pastorer til å komme til Israel for å vise sin støtte. Han oppfordert også til å stå opp og tale sant angående Norges forhold til Israel. Som en følge av det, har Knut Tømmerbakk,Thure Eriksen og TX Vikings med venner, satt i gang denne underskriftskampanjen for ledere som vil bli med til Israel i høst, når vi reiser ned for å overekke følgende deklarasjon, eller som stiller seg bak den, uten å kunne bli med på overleveringen. Den er og for enkeltpersoner som stiller seg bak deklarasjonen. Det er og et tillegg som ikke er en del av deklarasjonen, men med bakgrunnsinformasjon og utdypende begrunnelser. Det er referanser til både deklarasjonen og tillegget.

 

Innledning
 Som kristne ledere og enkeltpersoner vil vi be om tilgivelse for det vår nasjon har vært med på, før og i det siste, som har skadet jødenes liv og levevilkår i Norge og i Nasjonen Israel. Vi vil og deklarere Israels rett til eksistens med levelige vilkår.

 

Deklarasjon: Tilgi oss Israel


Regjering og norsk offentlighet
Etter terrorangrepet 7. Oktober, gikk det hele fire dager før Starsministeren endelig kalte Hamas en terrororganisasjon.[1] UD frarådet kongen å komme med kondolanse til Israel, noe kongen tok til følge.[2] En slik mangel på empati, er skremmende fra et land som Norge.

7.mars 24 kom den norske regjering med en pressemelding der de fraråder handel og næringsvirksomhet med israelske bosetninger.[3] De fremstiller Judea og Samaria som okupert område. Dette tar vi avstand ifra. Judea og Samaria er jødenes opprinnelige land,[4] og oppfordring til boikott av bedrifter som har mange av sine ansatte i en smertelig krig, gjør livet vanskeligere for mange allerede hardt pressede israelere.

Vi erkjenner med sorg at Norge ikke støttet WHO erklæringen som oppfordret til umiddelbar løslatelse av alle gisler holdt i Gaza, og som fordømte væpnet bruk av sykehus og ambulanser …[5]

I etterkant av 7 oktober har den politiske ledelsen i Norge framstått halvhjertet i å ta avstand fra jødehat.[6] Nå er demonisering av jøder og anti Israelske nyheter og sjikane av jøder på en ny høyde, som før andre verdenskrig.[7] I demonstrasjoner mot Israels forsvarskamp mot Hamas, har det blitt ropt slagord for å fjerne Israel fra kartet. Som «From the river to the sea, Palestine will be free»[8] Det samme har blitt spredt på sosiale medier og på andre måter. Dette er oppfordring til folkemord. Slike utsagn har ikke blitt straffet eller dempet av den norske stat og politi.

Norges regjering støtter fortsatt UNRWA, som har terrorister ansatt blant sine, og underviser barna på skolene i de Palestinske selvstyreområdene, hat mot Israel og jødene.[9][10][11]

Norge som nasjon har enda ikke annerkjent Jesusalem som landets hovedstad. Selv om Jerusalem er valgt av israel til hovedstad, og den siden kong Davids tid, for ca. 3000 år siden, ikke har vert hovedstad for noe annet land en Israel.

Tilgi oss som nasjon, Israel

 

Norges internasjonale arbeid for fred i Israel
Norge tok initiativ til Osloavtalen i 1993 som la opp til å dele Israel. Osloavtalen førte til opprettelse av de “Palestinske selvstyremyndighetene”. Sammen skulle de og Israel få til en sameksistens, der de kunne leve fredelig sammen.[12] Lederne til de Palestinske selvstyre myndighetene, har disse 30 årene støttet terror og lært den unge generasjon å hate jøder og Israel. [13][14]

Vi erkjenner med sorg at Norges regjerings godkjenning av «Palestina» 28 mai.2024, der Israels grense settes etter grensesavtalen fra 1949. [15]  Vi beklager Norges offisielle mangel på støtte til Israel i den krevende forsvarskrigen de står oppe i, mens de på den andre siden støtter opprettelsen av en nasjon som bedriver terror. Hamas takket Norge for dette.[16]

Tilgi oss som nasjon, Israel

 

Krigen og dens ofre
Israel har blitt påført ubeskrivelige lidelser av terroren, og gisseltakingen 7 okt, og den påfølgende krigen. Mange soldater har også blitt drept. Familer har blitt evakuert, og det er et press å leve under truslene fra Hamas og andre terroristorganisasjoner. Folket i Gaza lider også under krigen. Hamas terrorister går i sivile klær, bruker sivile som skjold, og skyter raketter fra befolkede områder, og offentlige bygg. Det samme gjør Hizbollah i Libanon. Israel gjør en prisverdig innsats for å ungå å skade sivile, men det er umulig i et så tett befolket område. Gaza har grense til Egypt, og kystlinje mot middelhavet. Om andre land hadde villet, og fulgt FN sitt flyktningecharter, hadde de tatt i mot sivile, kvinner og barn. Mangel på åpne grenser og hjerter i andre land, gjør at barn og sivile lider i Gaza. Angrep mot Israel fra Libanon og andre land, fører til at Israel må slå tilbake med den slagkraft som trengst, for å stoppe angrepene. Norge har ikke gjort nok for å fordømme og stoppe desse angrepene.

Tilgi oss Israel for at Norge ikke gjør nok for de som lider i Israel, Gaza og andre land, på grunn av krig mot Israel. 

 

Den norske kirke og menigheter i Norge
Erstatningsteologien[17] har gitt grobunn for antisemetisme, og vi ber om tilgivelse for alle antisemittiske holdninger og antisionistiske holdninger som har vært i kirken fra starten, frem til i dag. Vi ber om tilgivelse for prester og biskoper som har fordømt Israels forsvarskamp, og for dem som har oppfordret til boikot av israel.

Vi som menighet og kristne ledere har ikke i tilstrekkelig grad, forkynt klart og nok om Israel i våre kretser, og stått opp for sannheten i det offentlige rom.

Tilgi oss som kirke og menigheter Israel

 

Utdanning og media
Vi erkjenner med sorg at flere Universitet i Norge som USN[18] og UIS [19] har brutt det akademiske samarbeidet med Israel. Vi beklager at mange ulike media i hele det norske samfunn, inklusive leksikon[20] og norske skolebøker, har mangelfull og ensidig fremstilling av konflikten i Midtøsten, der Israel blir fremstilt i dårlig lys.[21]

Tilgi oss som nasjon, Israel

 

Jøder i Norge
I en spørreundersøkelse sier 81,6 prosent av alle jøder at opplevelser etter 7. oktober har fått dem til å vurdere om Norge er et trygt land for jøder.[22]   Dette har resultert i at allerede en jødiske familie i Norge ser seg tvunget til å forlate landet og reise til Israel.[23]

Tilgi oss som nasjon, Israel

 

Proklamasjon
Vi anerkjenner at Israel har rett til å forsvare seg mot angrepsstyrker og mot terrorister, og rett til et land med trygge grenser.

Vi proklamerer at ved Norges godkjenning av Palestina, så er Osloavtalen død.

Israel er en nasajon som har velsignet verden med fremskritt blant annet innen teknologi, forskning, og jordbruk. Norge har et kall til å samarbeide med Israel. Det fører til velsignelse for begge parter.

Vi annerkjenner at Norge har vært velsignet fordi vi har bygd vår nasjon på Bibelen og vår jødisk kristne arv. Norge har et kall til å velsigne, samarbeide med og støtte Israel og Jødene.

Som kristne annerkjenner vi Guds løfter til Israel, også vedrørende landet. Vi tar avstand fra all form for erstatningsteologi. Vi annerkjenner at Messias er jøde, og at frelsen kommer fra jødene.

Det er mange som elsker israel i Norge og som støtter jødene i Norge, vi vil reise oss og tale sannhet om Israel og jødene!

Vårt vennskap til Det jødiske folk og staten Israel er uforandret og sterkere enn noen gang.

Slutt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(Følgende er ikke en del av deklarasjonen, men gir utfyllende bakgrunnsinformasjon og forklaringer )

 

 

Antisemittisme i Norge, jødenes rett til landet, Israels historie, og et kristent ståsted

 


Antisemittisme i Norge
 

Antisemetisme
Å fremstille jøder, Israelere eller landet Israel, som folk eller en nasjon som har dårligere moral eller karakter en andre, på grunn av deres etnisitet eller nasjonalitet, er antisemetisme. Å stille andre krav til Israel eller jøder enn hva en bruker for seg selv eller andre er antisemetisme. (Dobbeltstandard)[24]  Klassiske eksempel er FN som har fordømt Israel mange ganger mer en noen andre nasjoner. Eller Norge som knapt var selvkritisk under kampene i Afganistan, eller etter at vi hadde sluppet over 500 bomber i Libya, men kristiserer Israel for spesifikke angrep mot terrorister, der sivile dør på grunn av at de brukes som skjold av terroristene.

 

Kirkens og statens holdning til jødene frem til 1851

Fra de første religiøse skrifter angående jøder i Norge, på 1200 tallet, får jødene negativ omtale. I et provinsialstatutt, for den Norske kirke, fra 1436, setter erkebiskop Aslak Bolt forbud mot feire sabbaten på jødisk vis. [25]Deretter finnes det skrifter om ekstra skatt for jøder og andre restriksjoner opp igjennom historien, til 1814.[26] Da fikk vi Grunnloven i 1814, hadde den en paragraf frem til 1851, som nektet jøder adgang til riket.[27]

 

Den lutherske statskirke frem til i dag

Luther skriv om jødene, “On the Jews and their lies”[28] har påført jødene mye ondt. Skriftene ble til veiledning og Inspirasjon for Nazistene og deres grusomheter mot jødene før og under andre verdenskrig. Etter krigen har blant annet biskoper i den norske lutherske statskirke,[29] i en rekke år, kommet med ensidig fordømmelse av Israels tiltak for å forsvare seg mot terror.[30]

 

Store medieinstitusjoner i Norge

Norske mediehus med NRK i spissen har i mange tiår. (NRK minst siden 1980)[31] har formidlet et bilde av konflikten mellom Israel og araberene i og rundt Israel, som har vært basert på tanken om at jødene er de store mektige som undertrykker motstandskampen til de araberene som kjemper motstandskamp mot Israel, som de mener er i mindretall. Dette har ført til et mediebilde som har underkommunisert og bagatellisert angrep mot staten Israel og jødene, og blåst opp Israels grep for å forsvare landet og dets innbyggere. En har ikke vist hele bildet, der Iran står bak og støtter, både Hamas, Hisbollah, og Houtiene. Og at den store mektige “Arabiske liga” med 22 stater, som har i sitt charter at Palestina skal bli fritt, også er på araberene sin side[32]. Det samme er verdens nest største organisasjon etter FN, med 57 nasjoner, “Organisation of Islamic Cooperation”[33] som har i sitt charter:

“To support and empower the Palestinian people to exercise their right to self determination and establish their sovereign State with Al-Quds Al-Sharif as its capital, while safeguarding its historic and Islamic character as well as the Holy places therein”[34]  

Det skeive mediebildet har medvirket til antisemittiske holdninger og demonisering av Israel og jøder. Et klassisk eksempel er at en omtaler utalelser fra Gazas helsedepartement som om det skulle være en uttale fra hvilken som helst nøytral statlig avdeling, mens en unnlater å si at det er en avdeling underlagt terrororganisasjonen Hamas.[35] Det er som om IS fikk sin plass i Norske media, da krigen mot dem pågikk i Irak og Syria. På den andre siden blir ikke Israel spurt om å uttale seg, eller det som blir sagt fra Israelsk side blir fremstilt som subjektivt.

 

Politikere

Mange Norske politikere, spesielt på venstresiden, har brutt med den gode arven etter Trygve Lie og andre Arbeiderparti-politikere som støttet jødenes rett til et eget land, og retten til eksistens og selvforsvar.[36] Dette har blitt erstattet med historieløs og ensidig fordømmelse av Israels rett til å forsvare seg. Og fordømmelse basert på det skeive mediebildet som har blitt fremmet i mange år.

 

Storpolitikk

Da staten Israel ble etablert i 1948 stemte Norge for etableringen. Norge var også en støttespiller for Israel de første årene, blant annet med salg av tungtvann til Israel. Dette førte til at Norge hadde tillit, hos Israelerne, og på bakgrunn av det, ble Norge aktivt med i fredsforhandlings initiativet som førte til Osloavtalen 1 og 2. Den skulle lede til fredelig sameksistens mellom Israel og et arabisk, selvstyre i Judea og Samaria og på Gaza. En eventuell annerkjennelse av et «Palestina», ble ikke tatt opp i Oslo 1 avtalen. Et større selvstyre var skissert i Oslo 2 avtalen. [37] Men det ble ikke ferdigforhandlet da de Palestinske selvstyremyndighetene ikke viste vilje til fredelig sameksistens og å stoppe terror, og innen fristen i 1999. Den andre Intifada startet tidlig på 2000 tallet[38], og siden den gang har det ikke vært en bred vilje, blant ledere i de Palestinske selvstyre områdene, til å leve i fredelig sameksistens med Israel. Når Norge nå, midt i en krig godkjenner en «Palestinsk» stat, legitimeres indirekte terrororganisasjonen Hamas, og det settes strek over videre forhandlinger, med mål om en eventuell Palestinske stat. Ingen land i verden vil eller kan akseptere en nabostat som bruker terror verre enn hva IS benytter, så nær sine egne grenser. Det internasjonale forsøket på å skape en fredelig stat ved navn Palestina har mislyktes, og bør skrinlegges.
Israel trakk seg ut av Libanon, mot at FN, inklusive Norge, skulle garantere at det ikke ble bygd opp en fiendehær med mål å angripe Israel i landet. Det mislyktes fullstendig, da Hizbollah har importert over 150 000 raketter til landet, som er rettet mot Israel.[39] Libanon må ta følgen av at de ikke har fjernet Hizbollah, når Israel slår tilbake Hizbollahs krig mot Israel.

 

BDS i Norge

Norge har på mange områder hatt et fruktbart samarbeid med Israel, på en rekke områder fra kjøp av frukt og salg av laks, til samarbeid i olje og forsknings-sektoren. I senere år er det flere og flere som har tatt til tale for boikott av Israel, og det er mer og mer politisk ukorrekt å fremme høyt at en samarbeider med Israel. Spesielt politiske parti på venstresiden og «Palestina» organisasjoner fremmer dette. [40]

Skolebøker, og offentlige oppslagsverk Disse har fremmet et historisk bilde av Israel og tiden før og etter statens opprettelse som er farget av negativitet mot Israel. Til fordel for araberne kalt «palestinere».

Jøder i Norge Jøder har til tider hatt dårlige vilkår i Norge og det toppet seg før og under andre verdenskrig da det var mye hat og usannheter om jødene. Det verste var deporteringen av jødene til dødsleirene under andre verdenskrig, som hovedsakelig ble gjennomført av et norsk politi som samarbeidet lokalt med Nazistene. Nå er demonisering av jøder og anti Israelske nyheter og sjikane av jøder på en ny høyde.   

Regjeringen Den Norske regjeringen støttet staten Israel sin etablering og vi hadde et godt samarbeid i mange år. Norge har i en årrekke prøvd å være en megler mellom Israel og arabere. Nå har Norges Utenriksminister, midt i en krig mot terrororganisasjonen Hamas, belønnet terroristene ved å anerkjenne at de har en egen stat. Noe som er fiktivt, og et slag i ansiktet på Israel.

Norge har kjent terror på kroppen, med terrorangrepet på Utøya. Vi var også med på den internasjonale angrepsstyrken som angrep Al-Qaida i Afghanistan etter 11 september angrepet i USA. Og burde hatt en klar fordømmende holdning mot all form for terror.

 

 

Israels rett til landet, etter bibelen og folkeretten

 

 

Løftet om landet til Abraham 

I første Mosebok kap 12 gir Gud Abraham løfte om landet til ham og hans etterkommere. I kap 15 ingår Gud en pakt med Abraham der Gud bekrefter løftet til Abrahams etterkommere.  V 17 “Til din slekt har Jeg gitt dette landet, fra eleven i Egypt til den store eleven Eufrat”. I tillegg kjøper Abraham et jordstykke med Makapela hulen der Sara ble begravet for 400 sekel sølv. Dette står i første Mosebok kap 23. Josva får en beskrivelse av landet, når han står ved Jordans bredder. Josv 1 v 2 “Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi til dem, til israelittene. 3 Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses. 4 Området deres skal strekke seg fra ørkenen og Libanon til den store elven Eufrat, hele hetittlandet, og helt ut til Storhavet, der solen går ned”. Løftet er også gjentatt mange andre Plasser i Bibelen.[41] Det står også at landet ikke skal selges, fordi det tilhører Gud. 3 Mos, 25 v23.

Midlertidig landsforvisning når folket syndet mot Gud

Landet var på sin høyde under Salomo, deretter vendte mange av kongene og deler av folket seg i perioder bort fra Gud. I 4 mos kap 4 v 25 til 30 Sier Moses at Herren lovet å straffe dem når de vendte seg bort fra Ham, ved å sende dem bort fra landet, men han lovet og at de skulle vende tilbake til Gud, og da skulle Han huske pakten med dem.[42] Folket ble sendt bort til Babylon, men fikk komme tilbake etter 70 år, men de vendte ikke varig om.  Dommen var ventende, og i Luk 19 v 41-44 gråt Jesus over Jerusalem.   I år 70 Slo romerene kraftig ned på jødenes frihetskamp. Tempelet ble revet og mange av jødene ble massakrert. [43] Jødenes Bar Kobah opprøret 132-136, varte ca fire år. Det var et nederlag for Romerriket at jødene klarte å løsrive seg og etablere sitt eget selvstendige land i så mange år, inne i Romerriket. Romerene slo hardt ned på det, Drepte mange jøder, og solgte mange som slaver.[44] Deretter gikk det nesten 2000 år før nasjonen Israel oppsto som selvstendig nasjon. 4 mos 4v 2-31 

 

Utregning av når folket skulle få vende tilbake til sitt land


Gud sa til Jeremia at de skulle få komme tilbake etter straffen på 70 år i Babylon. Jer 29v 10

Gud sier til Esekiel at Han skal ligge 390 dager på siden for alle år  Israel hadde syndet. Og 40 dager for Judas synder, som hadde vart i 40 år. Esek 4v 4-6

Til sammen 430 år.[45]

Om en trekker i fra de 70 årene folket hadde vært i Babylon, så blir det 360 år folket må sone for.

I 3 mos 26v 27-28 står det: 27 Hvis dere likevel ikke hører på meg, men setter dere opp mot meg, 28 da vil jeg for min del sette meg opp mot dere i vrede og tukte dere sju ganger så hardt for syndene deres.

360 år ganger 7 = 2520 år

Et gammeltestamentlig år er 360 dager. For å gjøre om til vår regnemåte tar vi 2520 * 360 /365,25 = 2483,8  dvs 2483 år og 6 måneder og ca 20 dager

 Israelittene kom tilbake fra Babylon i år 536 før Kristus i den 7. ende måneden Tizlev. Esra 3 v 1.   İ det året var dette måneden oktober, etter vår tidsregning. [46]

 Om tar 536 før Kristus, pluss 2483 blir det oktober 1947. Så gjenstår 6 måneder og ca 20 dager, det blir ca mai 1948. (14 mai 1948 ble staten Israel proklamert)

 

 

Folkeretten

 

Balfour erklæringen.

I 1917 Lovet den britiske regjering å opprette et jødisk land i “Palestine” landområdet. [47] 

 

San Remo konferansen

Under San Remo Konferansen i regi av Folkeforbundet, forløperen til FN, ble oppdelingen av det Otomanske riket forhandlet frem. Det ble på den konferansen vedtatt at jødene skulle få et land.[48] Landområdet var både det som er Israel idag og det som nå er Jordan. [49] Til sammenligning fikk Norge rett til eierskap over Svalbard ved “Svalbard kontrakten” som ble inngått 1920, under tilsvarende forhold som San Remo konferansen.[50]

 

FN sitt vedtak om en nasjon til jødene

I 1947 gav Storbritania oppgaven med å gi jødene landet de hadde lovet, over til FN. De kom med et forslag som fikk flertall. Det var at Jødene skulle få sitt land i området kalt “Palestina”, der også Storbritania hadde lovet å opprette den jødiske staten. Året før var kongedømmet Transjordan blitt opprettet.[51] Libanon ble også uavhengig i 1946. [52] De arabiske landene rundt ville ikke godta noen forslag om en jødisk stat midt i det tidligere Otomanske riket. Årsaken til det, må også sees i et lys av religionspolitikk. Alle landene rundt var muslimske, og at et tidligere muslimsk område, skulle gis til et folkeslag med en annen religion, ville for de fleste muslimske ledere oppfattes som et nederlag for Islam, og som at Islam taper ansikt. Sansynligvis for å prøve å komme araberlandene i møte, kom FN med et forslag om å dele landområdet i et Israelsk område og et som ikke var en del av Israel. I et sikkerhetspolitisk bilde, kan det ikke forsvares. Alle land som etalberes må ha mulighet for trygge grenser rundt seg, og ikke ha en fiendtlig innstillt nasjon innenfor egne yttergrenser. Jødene takket likevel for det landet de fikk, og proklamerte Staten Israel.[53] Araberlandene godtok ikke deligsforslaget.


4714.jpg [54] 

 

 

Historie  

 

Palestine

For å vanære jødene og landet gav romerne landet et nytt navn, Fillistine, etter Israels historiske fiende, Filisterne (som er et utdødd folkeslag). Navnet fulgte med landområdet,  og bar navnet «Palestine» under det Ottomanske riket, og videre under Britene, frem til 1948. Ingen andre land ble etablert i det området, men landområdet Israel var periodevis under ulike større herredømmer. Jøder, arabere, og andre folk bodde i de områder. Feks. het den jødiske banken i landet, «Palestine bank», frem til Israels opprettelse, og avisen «Palestine post», skiftet navn til Jerusalem Post etter Israels opprettelse. Vi har ikke klart å finne dokumentasjon på at det noen gang  har eksistert et selvstendig land, med navn «Palestine», med egen konge, eller statsleder, eller et eget etnisk folk med navn «palestinere».

 

Fra 136 – 1948

Etter romertiden kom landet Israel under ulike herredømmer. Det ble erobret av arabere, og så erobret av kristne korsfarere, og deretter erobret av muslimer.[55] De siste 400 år frem til første verdenskrig var landområdet en del av det Ottomanske riket.  

 

Sionismen

Drømmen og tanken om at jødene skulle få sitt eget land hadde blitt holdt levende hos jødene i 2000 år, siden den siste store fordrivelsen fra landet som Romerne utførte i 132 e.kr. [56]I mange hundre år har jødene sagt, «neste år i Jerusalem» under påskefeiringen.[57] Tanken om at det måtte skje snart ble fremmet av Theodor Hertzel,[58] som i 1897 sa at han trodde det ville skje snart, og senest innen 50 år. Landområdet som var det historiske Israel hadde i århundrer, ja siden korstogene endte, vært en rolig avkrok i verden, der lite skjedde.

 

Imigrasjon

Frem til den jødiske i immigrasjonen begynte, var det et «sovende landområde» med en del veier fra romertiden. Mark Twain sier i sin reiseskildring i landet fra 1867 at det er øde og tørt.[59]  Da sionismen våknet i slutten av 1800 tallet begynte en gradvis emigrering av jøder til det historiske Israel. Immigrasjonen av jøder gjorde at det ble mer arbeid, og dermed økte også tilflytningen av arabere, til landområdet. En del jøder var inspirert av den sosialistiske tanken, og de startet kibbutzer basert på sionistisk sosialisme der de levde sammen og dyrket opp landet. Både jødisk og arabisk immigrasjon økte frem mot staten Israels opprettelse og har fortsatt senere. I Israel eller det Palestinske området bodde jøder, samaritanere, drusere, arabere som er enten kristne eller muslimer, armenske kristne, katolikker, protestanter, og ortodokse. Opp igjennom historien har det også vært en liten andel jøder som har trodd at Jeshua Messias, de kristne sin Jesus Kristus, var jødenes Messias. [60] Selv om det har vært vanskelige kår for jødene både under romerne og under korstogene, så har det alltid vært en andel jøder i Israel. Blant annet i Hebron som er en av de viktigste hellige stedene for jødene. Der er blant annet Makapela hulen, der Sara og Jakob er begravet.

 

Etter første verdenskrig

England erobret store deler av Midtøsten under første verdenskrig under ledelse av Allanby og Laurence av Arabia, så delte siden England ut landområder til å etablere egne land, fra landområdet som hadde vært under det Ottomanske riket. Det samme gjorde Franskmennene som og hersket over landområder i Midøsten etter første verdenskrig. Her er et kart over en tidlig deling etter første verdenskrig. Deretter ble flere landområder inndelt og land opprettet, som Republikken Libanon i mai 1926[61] og Syria som etter en prosess ble selvstendig i 1946. Kongedømmet Transjordan [62] ble opprettet i 1946.  (Navnet betyr landet på den andre siden av Jordan.)                    

Kart_Israel.gif

[63]

 

 

Folket i landet

 

1900 tallet

Konfliktnivået mellom hovedsakelig muslimske arabere i Palestine og jøder økte på 1900 tallet, Blant annet med massakren av jøder i Hebron i 1929.[64] Etter andre verdenskrig måtte jødene opprette militære grupper for å forsvare seg mot arabiske angrep. Det kan og nevnes at Stor Muftien av Jerusalem var en samarbeidspartner med Hitler, og  de sto sammen om planen for å få jødene utryddet.[65] England beskyttet ikke jødene godt nok i denne konflikten, og de gjorde det vanskelig for jødene å forsvare seg.

 

1940- 48

Da staten Israel ble proklamert, fikk araberne som bodde i Israel beskjed av nabolandene, om å flytte seg bort fra landet, slik at landene rundt kunne jage jødene uhindret på havet. Dermed flyktet rundt 600 000[66] - 750 000 arabere til naboland.[67] De fleste av dem var arabere som hadde flyttet til Palestine, i nyere tid. Blant de som hadde bodd i Israel i mange generasjoner, var det ikke så mange som flyktet. Landene som angrep var Transjordan, Egypt, Libanon, Syria og Irak. Merk at Iran ikke angrep. Iran var det mest åpne sekulære landet, og Sjahen av Iran hadde ikke behov for å  stoppe etableringen av et jødisk demokrati i Midtøsten. Ved et mirakel vant Israel krigen, og de utvider grensene for landet. Samtidig ble rundt 850 000 jøder fordrevet fra arabiske land i Midtøsten.[68]  

 

1948 til nå

Israel har hatt flere kriger 1948–49, 1956, 1967, 1973, 1982, 2006, og 2023 til d.d. I alle krigene har Israel vunnet, og det har vært forsvarskriger. Dermed tilhører også landområdene de erobret i krig, Israel. På samme måte som England erobret landet fra Tyrkerene under første verdenskrig. Hadde Israel tapt en, ville de blitt utslettet. På grunn av Internasjonalt press har Israel gitt fra seg land i bytte for fred. Noe som ikke har gitt det ønskede resultat. Blant annet ble alle jøder tvangsforflyttet fra Gaza, for å gi det til araberne. Verdnensamfunnet jublet over dette forhandlingsresultatet, men resultatet har vist seg å bli et landområde der en har bygd hundrevis av kilometer med terror tuneller og barn har blitt opplært til å hate Israel. Eksperimentet til Nasjonene som presset Israel til å gi fra seg land, har vist seg å være et blindspor.

 

Bibelens fordeling av land mellom folkeslagene

I Bibelen, første Mosebok kap 1 gir Gud løfter til Isak, Abrahams arving, og hans førstefødte sønn Ismael. Gud velsignet begge til å bli store folk, og Gud viste barmhjertighet til dem begge. Disse to ble til folkene: Israelittene og Araberne. I Første Mosebok 16v12 står det i den norske bible 1930, om Ismael: “ Han skal bli et villesel av et menneske, hans hånd skal være mot alle mennesker, og alles hender skal være mot ham. Han skal bo østenfor sine brødre.” I andre utgaver av Bibelen står det: “... Han skal bo fremfor sine brødre.” Begge tolkningene indikerer at Araberne bor ved siden av Israelerne. 

 

Israelkonflikten fra et kristent ståsted

Som kristne er vi kallt til å være sannhetens støtte og grunnvoll. Vi vil elske alle mennesker, da Guds ubetingede kjærlighet ble gitt oss gjennom Jesus Kristus, og hans død for alle menneskers synder på korset. Vi elsker jøder og arabere og alle andre folk. Men vi annerkjenner at evangeliet ble gitt til jødene først, at Jesus var jøde, og at Israels folk har vært betrodd å skrive og bevare det gamle testamentet. Det var og de som skrev det nye testamentet. Som kristne og medmennesker opplever vi det like tragisk at uskyldige dør, eller blir skadet, enten det er jøder, arabere eller andre mennesker. Som kristne er vi forpliktet til å tale sannhet, selv om det skulle være politisk ukorrekt. Vi ønsker fred for alle i Israel og landene rundt. Som kristne skal vi skape fred. FN sin delingsplan fra 1947 mener vi var uheldig. Som alle andre land trenger israel grenser de kan forsvare. En deling med Arabere i Syria, Libanon og eventuellt Transjordan og Jøder i Israel, hadde vært en mye bedre og mer rettferdig fordeling av det Otomanske området etter andre verdenskrig. Grupper av mennesker som fremmer og belønner terror, og lærer barna systematisk opp til å hate og drepe andre, bør ikke få lov til å etablere en egen stat.

Det viser seg at det eneste som kan sikre Israel fred, er trygge grenser som er lett å forsvare. Det vil skape fred og trygghet for Israel og landene rundt. De som ikke vil leve i fred med Israel, har det best om de ikke bor inne i Israel. 

Gud har lovet å straffe de landene som får İsrael til å dele landet Gud har gitt dem. Joel 3v7

1 Mos 12v3 Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg, og i den skal alle jordens slekter velsignes. 


Underskriftskampanjen:

Opprop.net: Sammen for Israel og det jødiske folket 2024. Deklarasjon til Knesset og stortinget

https://www.opprop.net/sammen_for_israel_og_det_jodiske_folket_2024_deklarasjon_til_knesset_og_stortinget

Bilde_11.jpg

Promovideo med Thure Eriksen og Knut Tømmerbakk: https://youtu.be/bcKrSI72rwc?si=WvNwMLZhfNGpN4wR

Husk gjerne på underskriftskampanjen i bønn 

 

Referanser:
(Forside bilde 1) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Israel.svg

(Forside bilde 2) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg

[1] https://www.nrk.no/norge/store_-_-hamas-er-en-terrororganisasjon-1.16591684  

[2] https://www.dagbladet.no/nyheter/ud-fraradet-konge-kondolanse/80485415  

[3] https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/government-is-advising-against-trade-and-business-activity-with-israeli-settlements/id3028680/  

[4] https://unitedwithisrael.org/the-jewish-connection-to-judea-samaria/  

[5] https://unwatch.org/arab-states-pull-who-resolution-condemning-israel-after-amendment-calling-for-release-of-hostages/  

[6] https://miff.no/norge-og-israel/2024/05/08forsker-den-politiske-ledelsen-i-norge-har-framstatt-halvhjertet-i-a-ta-avstand-fra-jodehat.htm  

[7] https://www.minerva.no/antisemittisme-boker-debatt/brennaktuelt-om-antisemittismens-historie-i-norge/443825

[8] https://www.document.no/2023/12/08/nar-demonstranter-roper-from-the-river-to-the-sea-palestine-shall-be-free-ma-de-rammes-av-hatparagrafen/

[9] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-norges-stotte-til-unrwa/id3044628/

[10] https://www.timesofisrael.com/unrwa-textbooks-still-include-hate-antisemitism-despite-pledge-to-remove-watchdog/ 

[11] https://www.cbsnews.com/news/israel-hamas-unrwa-un-staff-intelligence-dossier-oct-7-terror-attack/

[12] https://www.encyclopedia.com/politics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/oslo-accords

[13] https://time.com/6323178/antisemitism-israel-gaza-attack-essay/

[14] https://www.nytimes.com/2013/11/04/world/middleeast/to-shape-young-palestinians-hamas-creates-its-own-textbooks.html

[15] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-anerkjenner-palestina/id3040194/

[16] https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/664da64be27e9149464763f0/hamas-takker-norge-etter-anerkjennelse-av-palestina

[17] https://www.ikaj.no/2022/01/01/teologi-erstatninsteologi-for-og-na-det-halvt-erstatningsteologiske-grepet/

[18] https://www.usn.no/nyhetsarkiv/avslutter-samarbeid-med-universiteter-i-israel

[19] https://www.vl.no/nyheter/2024/06/06/uis-avslutter-samarbeid-med-israel/

[20] https://miff.no/norge-og-israel/2024/06/12hamas-blir-hvitvasket-i-store-norske-leksikon-av-tidligere-palestina-aktivist.htm

[21] https://miff.no/tag/norske-skoleboker  

[22] https://www.nrk.no/spesial/sporreundersokelse-blant-norske-joder-etter-7.-oktober-1.16644625#intro-authors--expand

[23] https://www.rights.no/2024/05/vi-flytter-til-israel-norge-som-jeg-en-gang-kjente-er-ikke-trygt-for-verken-joder-eller-israelere/

[24] https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism 

[25] Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. Oskar Mendelsohn, Bind 1 1660-1940 Universitetsforlaget (Utklipp side 10)

Bilde2.jpg

[26] Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. Oskar Mendelsohn, Bind 1 1660-1940 Universitetsforlaget. 

[27] https://snl.no/Jødeparagrafen

[28] https://archive.org/details/OnTheJewsAndTheirLiesMartinLuther1543

[29] https://www.ikaj.no/2021/06/12/sommerfeldt-sammenligner-palestinernes-situasjon-med-israelittene-som-slaver/

[30] https://idag.no/tragisk-og-skuffende/19.36284

[31] https://miff.no/norge-og-israel/2020/10/14odd-karsten-tveits-hangups-smort-ut-over-200-sider.htm

[32] http://www.lasportal.org/en/aboutlas/Pages/Charter.aspx

[33] https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en

[34] https://www.oic-oci.org/upload/documents/charter/en/oic_charter_2018_en.pdf

[35] https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/666442c1e47db1ff4f310e22/helsemyndighetene-pa-gaza-50-palestinere-drept-sentralt-pa-gaza-sykehus-er-overfylt

[36] https://www.ikaj.no/2021/07/23/arbeiderpartiets-trygve-lie-israels-gudfar/ 

[37] https://www.britannica.com/topic/Oslo-Accords

[38] https://snl.no/intifada

[39] https://miff.no/hizbollah/2024/01/31de-tomme-loftene-i-fn-resolusjon-1701-og-hvorfor-det-ser-ut-til-a-bli-en-tredje-libanon-krig.htm

[40] https://www.bdsnorway.com/

[41] https://www.logos.com/grow/12-verses-where-is-the-promised-land-and-4-other-important-questions/

[42] 4 mos 4v 25 Du skal få barn og barnebarn og bo lenge i landet. Men dersom dere gjør noe så ødeleggende som å lage gudebilder i noen skikkelse, gjør det som er ondt i Herren din Guds øyne og gjør ham rasende, 26 tar jeg i dag himmel og jord til vitne på at dere snart vil bli utryddet av det landet dere skal legge under dere når dere går over Jordan. Dere får ikke leve lenge der, men skal gå helt til grunne. 27  Herren vil spre dere blant folkene. En liten rest vil bli igjen blant folkeslagene dit Herren fører dere bort. 28 Der kommer dere til å dyrke guder som er laget av menneskehender, stokk og stein som verken kan se eller høre, spise eller lukte. 29 Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel.  I din nød, når alt dette rammer deg i dager som kommer, skal du vende om til Herren din Gud og lytte til hans røst. 31 For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og ødelegger deg ikke. Han glemmer ikke den pakten som han sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med ed. 30 I din nød, når alt dette rammer deg i dager som kommer, skal du vende om til Herren din Gud og lytte til hans røst. 31 For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og ødelegger deg ikke. Han glemmer ikke den pakten som han sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med ed. 

[43] https://www.britannica.com/event/Siege-of-Jerusalem-70

[44] https://www.worldhistory.org/The_Bar-Kochba_Revolt/

[45] Bibelen: Esekien 4v4 Legg deg så på din venstre side og legg Israels skyld over på den. Like mange dager som du ligger slik, skal du bære israelittenes skyld. 5 Like mange år som de har syndet, like mange dager lar jeg deg få, tre hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels skyld. 6 Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Judas skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den.  

[46] http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-535

[47] https://idag.no/100-ar-siden-balfourerklaringen-jodenes-rett-til-eget-hjemland/19.27436

[48] https://www.document.no/2020/04/28/san-remo-den-glemte-folkeretten-for-israel/

[49] https://thecjn.ca/perspectives/forgotten-history-gained-san-remo/ 

[50] https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-11/svalbard-treaty.html 

[51] https://snl.no/Transjordan 

[52] https://snl.no/Libanon

[53] https://www.bicom.org.uk/map/1947-un-partition-plan/

[54] (Bilde)  By Zero0000A/RES/181(II) - m0103_1b.gif on PLAN OF PARTITION is from UNGA Resolution 181 (27 Nov 1947). Overdrawn UNSCOP boundary is from United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly, 3 Sep 1947, Volume II, A/364, Add. 1., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27649381

[55] https://bje.org.au/knowledge-centre/israel/history/timeline/

[56] https://www.britannica.com/biography/Bar-Kokhba-Jewish-leader 

[57] https://kolhamevaser.com/2014/04/the-meaning-of-next-year-in-jerusalem/

[58] https://www.britannica.com/biography/Theodor-Herzl 

[59] https://www.shapell.org/historical-perspectives/between-the-lines/mark-twain-jerusalem-holy-land/

[60] https://archive.org/details/jewishbelieversi0000unse

[61] https://snl.no/Libanons_historie

[62] https://snl.no/Transjordan

[63] (Bilde) https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_the_Ottoman_Empire#/media/File:Sykes-Picot-1916.gif

[64] https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-hebron-massacre-of-1929

[65] https://www.yadvashem.org/blog/adhering-to-the-historical-truth-about-the-mufti-during-the-holocaust.html 

[66] https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-and-overview-of-the-palestinian-refugees

[67] https://www.jewishvirtuallibrary.org/1948-exodus-uncovered-palestinian-press-reveals-leaders-advised-departure?utm_content=cmp-true#google_vignette

[68] https://blogs.timesofisrael.com/expelled-the-untold-story-of-a-middle-eastern-and-north-african-experience


Thure Andre Eriksen leder for TX-Vikings, Geir Martin Økland leder for Foreningen Kristen Skole, Knut G. Tømmerbakk Pastor og leder for New Beginning Europe    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Thure Andre Eriksen leder for TX-Vikings, Geir Martin Økland leder for Foreningen Kristen Skole, Knut G. Tømmerbakk Pastor og leder for New Beginning Europe vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Jeg samtykker til at Thure Andre Eriksen leder for TX-Vikings, Geir Martin Økland leder for Foreningen Kristen Skole, Knut G. Tømmerbakk Pastor og leder for New Beginning Europe kan overlevere opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet til følgende parter:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...