Bevar nærskogen på Haugerud/Trosterud!

Vi som bor på Haugerud og Trosterud er opprørte over Bymiljøetatens planer om drive med tømmerhogst i nærskogen vår i Østmarka. Andelen trær som skal fjernes er planlagt å være mellom 30 til hele 60 prosent. Hensikten med hogsten er å produsere tømmer. I tillegg til hogsten skal skogsveien utvides, og en snuplass og tømmerplass bygges i et populært tur- og lekeområde. 

For oss som bor her er nærheten til Marka en helt uvurderlig verdi. Vi er glade i skogen vår og vil ikke at den skal ødelegges.

Støtt bevaring av skogen ved å signere oppropet!448913738_785195673705349_7400612782495167_n.jpg

Foto av nærskogen: Espen Bratlie

Haugerud og Trosterud er levekårsutsatte delbydeler i Bydel Alna. De aller fleste bor i blokk uten privat hage, og skogen brukes flittig året rundt av beboere, skoler, barnehager og lokale foreninger.

Mye av skogen vår er gammel og uberørt av hogst, med et rikt dyre- og planteliv. Hvis store hogstmaskiner kjører gjennom terrenget og feller en stor andel trær, vil nærskogen forandres fullstendig, og det vil oppleves som svært negativt. Hogges skogen, mister den sin karakter og verdi, og blir dermed mindre attraktiv for rekreasjon og friluftsliv.

Med omfattende byggearbeider som planlegges for de neste årene gjennom vedtatte Planprogram for Trosterud og Haugerud, vil hogst i nærskogen påføre innbyggerne i Haugerud og Trosterud en urimelig stor belastning. Nærskogen vil særlig i denne sammenhengen være et viktig fristed for rekreasjon og avkobling i intakt natur.

Av hensyn til beboerne på Haugerud og Trosterud, og spesielt den oppvoksende generasjonen, ber vi byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), innstendig om å stoppe hogstplanene:

  • La oss bevare nærskogen! Stans hogstplanene for Larsbråten i Østmarka.
  • Stans byggingen av snu- og velteplass for tømmer og oppgradering av skogsveien.

Bli gjerne med oss på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/400250535696551


Aksjonsgruppa Bevar nærskogen på Haugerud/Trosterud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aksjonsgruppa Bevar nærskogen på Haugerud/Trosterud vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...