Bevar full støtte til Samovarongan!

Bevar full støtte til Samovarongan!

 

«Samovarongan» har vært et folkelig og kjært tilbud og miljø i Sør-Varanger siden 1991. En kulturell institusjon å regne. I 33 år har Samovarongan beriket samfunnet vårt på så mange måter, og vært et viktig tilbud for tusenvis av barn og unge som vokser opp i Sør-Varanger!

 

Det er plass til alle, et inkluderende og godt miljø å vokse opp i, det bidrar til trivsel og trygghet, personlig og faglig utvikling, samhold, å tørre å ta plass og bruke stemmen sin, identitet og stolthet over plassen man kommer fra - er noe av det som blir sagt og skrevet om tilbudet. Det skal man ikke kimse av!

 

Det enorme engasjementet rundt denne saken - på tv, i aviser, på radio, i en rekke leserinnlegg fra tidligere Samovaronger, innlegg fra det profesjonelle teaterfeltet, innlegg fra befolkningen i sosiale medier, gjennom støttekonsert, i Kommunestyret osv, viser hvor mye dette tilbudet betyr for så mange! Også lenge etter at man har flyttet fra Sør-Varanger! 

 

Samovarongan er synlig og kjent langt utover kommunens grenser, og det har blitt sagt ifra - klart og tydelig - fra mange hold; bevar Samovarongan som de er!

 

Sjelden har vi sett en sak berøre og engasjere så mange!

 

At våre styrende, folkevalgte politikere ikke lytter til dette engasjementet og ikke tar det inn over seg, sender meget dårlige signaler tilbake! Den politiske posisjonen er i utakt med egne innbyggere, og befolkningens ønske om å bevare Samovarongan i sin helhet.

*

Kort bakgrunn: I Kommunestyremøtet 26.06.2024 vedtok H, SP og FrP en halvering av støtta til Samovarongan. 

 

AP, SV og Rødt stemte imot, og ville opprettholde nåværende finansiering.

 

Våre styrende politikere har gjort et vedtak de ikke aner konsekvensene av. Uten dialog med de berørte. Det er bekymringsfullt!

 

Konsekvensene av dette kuttet vil bli store.

 

Samovarongan sitter igjen skadeskutt, uten noen videre plan for hvordan man skal løse det. Man bare satser på at det skal ordne seg på noe vis. Taperne er ungene våre.

 

Man vet ikke engang om det er mulig å opprettholde teatertilbudet ved dette vedtaket, så i praksis kan det bety en stille nedleggelse av Samovarongan. Det aksepterer vi ikke!

*

Samovarteateret kan ikke tilby samme undervisningstilbud som idag til halve prisen. Det sier seg selv. Dette betyr en full omlegging av tilbudet. En omstillingsprosess tar tid, og er ikke gjort i en fei.

 

Dette setter også Samovarteateret i en vanskelig situasjon. De blir stående alene med ansvaret og utfallet i denne saken. Samovarteateret sier selv at de ikke vet hvordan de skal løse dette, og det må vi ta på alvor!

 

Nå er det juli, og i august starter et nytt skoleår og teaterår - uten en løsning for Samovarongan! Klokka tikker! 

 

Teatertilbudet er skole- og undervisningsbasert med høyt utdannet fagpersonell, og trenger forutsigbarhet, stabilitet og kontinuitet for å kunne eksistere. Også økonomisk forutsigbarhet!

 

Dette kan også medføre et drastisk kutt i antall elever som får plass på teater. Det betyr at Samovarongan ikke lengre vil være et inkluderende lavterskeltilbud for alle, som det har vært siden 1991.

 

Dette kuttet legger mao. opp til en drastisk endring av dagens teaterskoletilbud - uten en løsning. I ytterste fall en påtvunget nedleggelse av et stabilt, folkekjært og godt driftet tilbud i 33 år.

*

Vi godtar ikke halveringen av støtten til Samovarongan!

 

Vi ber de folkevalgte politikerne våre om å behandle saken på nytt på neste Kommunestyremøte 28.08.2024, finne pengene en annen plass (vi vet det er mulig) og bevare Samovarongan med full støtte!

 

NEI til halvering av støtta til Samovarongan! 

JA til å opprettholde opprinnelig støtte! 

BEVAR SAMOVARONGAN!

 

Mvh Aicha Tharaldsen og Hege Beate Dokmo, 

engasjerte innbyggere i Sør-Varanger kommune.


Hege Beate Dokmo og Aicha Tharaldsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Hege Beate Dokmo og Aicha Tharaldsen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...