NEI til nedlegging av bodøskoler!

Hjelp oss med å stanse nedlegging av Bodøskolene!

Bodø kommune har over tid brukt for mye penger, og smertegrensa er passert. De er tvunget til å spare penger. Dette skal gjøres gjennom diverse kutt i offentlige tjenester og tilbud. Nå skal en av byens barnseskoler legges ned! Dette vil medføre mange og alvorlige konsekvenser for mange som blir direkte berørt. I første omgang er det våre mest sårbare,barna, som må ta støyten. Ulempene det medfører for barna er for mange til å nevne alle. De barna som berøres er de samme som var de minste og mest sårbare under pandemien. De trenger kun stabilitet!

Kommunens konsekvensanalyse er så mangelfull og svak,at det helt åpenbart vil medføre ringvirkninger som med tiden også vil berøre dere som ikke er direkte berørt.


Det er VÅRE folkevalgte som er i ferd med å beslutte dette. Hjelp oss med å minne dem om at dette ikke er VÅRT ønske! Om du mener at "barnas beste" er noe man kan legge under sparekniven,så trenger du ikke signere dette. For alle dere andre,vi trenger å være samlet og tydelig! Signer for å la barna beholde sin trygghet!

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Frode Dahlberg vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...