La de gamle trærne på Lindekollen ved Gaustad sykehus stå!

Vi krever at planene om å felle 43 gamle trær på og rundt Gaustad sykehus stanses.

Ifølge Helse Sør-Øst er det «nødvendig» å felle disse gamle trærne og dermed ødelegge  parkanlegget rundt Gaustad fra 1855. Først ut er 11 av de gamle trærne på Lindekollen  mellom Rikshospitalet og hovedinngangen til Gaustad sykehus. De skal gi plass til ny anleggs- og adkomstvei til «Nye Rikshospitalet».

Parken er og har vært en del av Gaustad sykehusanlegg i 150 år.

Dersom planen for ny vei til sykehuset ikke blir stoppet, er den bevaringsverdige skogen ødelagt for alltid. Ifølge Oslo kommune har Lindekollen stor verdi som kulturminne knyttet til Gaustad sykehus. Ifølge gjeldende kommuneplan skal naturverdiene i skogen beskyttes. Likevel har Plan- og bygningsetaten gitt rammetillatelse til veiomleggingen av Sognsvannsveien.
LindekollenOppropbilde2.png

  • Ikke tillat fellingen av de gamle trærne på Gaustad!
  • Opphev tillatelsen til å bygge vei gjennom Lindekollen!

Oppropet støttes av Rikshospitalets venner, Gaustadklubben, Redd Ullevål sykehus, Gaustadskogens venner og Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel. Foto: Jan Bakken

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Rikshospitalets venner vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Jeg samtykker til at Rikshospitalets venner kan overlevere opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet til følgende parter:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...