Mest populære underskriftskampanjer i 2012 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEI TIL KUTT I MIDLER TIL BEHANDLINGSREISER

Dette er for å protestere mot de planlagte kuttene i tildelingene til Behandlingsreiser til utlandet. Det er dessverre ikke slik at kuttet på 25 millioner til behandlingsreiser gis tilbake til de samme brukerne gjennom økte bevilgninger til helseforetakene. Og det er jo rett og slett fordi dette er et tilbud som ikke kan erstattes på noen måte i Norge! Det er klimaeffekten som gjør statens behandlingsreiser til utlandet uerstattelig for mange revmatikere. Dette intensive behandlingsoppholdet med

Laget: 2012-11-01 Statistikk

Nei til flytting av musikk- og danselinjen på Langhaugen!

Den nye skolebruksplanen som skal vedtas i fylkeskommunen vil blant annet innebære at musikk- og danselinjene på Langhaugen vgs flyttes til Fyllingsdalen vgs. Det krever at man måtte bygge ut Fyllingsdalen VGS blant annet med to ekstra dansesaler, og det vil ta mange år å få linjene opp igjen på det faglige nivået de er på i dag. I tillegg vil det kreve en utbygging på Langhaugen, hvor mange av rommene er beregnet på musikk- og danseundervisning, og ikke egner seg til undervisning i allmennfag.

Laget: 2012-11-16 Statistikk

Ikke legg ned Skaugdalen Skole

Kommunestyret i Rissa skal 18. Desember stemme over om Skaugdalen skole skal legges ned for å spare penger i kommunen. Barna våre blir brukt som tall i et regnestykke for å få budsjettet for Rissa kommune til å gå opp. Dette finner vi oss ikke i! Skaugdalen skole er viktig for framtida til barna i Skaugdalen og den er viktig for bygda. På Skaugdalen skole blir barna våre godt ivaretatt og alle blir sett. Lærerne er flinke og de tar seg tid til alle elevene HVER dag. Alle kjenner alleog det er ve

Laget: 2012-12-01 Statistikk

For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

I forbindelse med oppføring av barnehage ved nye Munkerud skole har konsulentene Asplan Viak etter en grundig utredning foreslått en trafikkløsning med innkjøring fra Munkerudtunet. FAU ved skolen støtter denne anbefalingen. Til tross for trafikkutredningens klare anbefaling, går Undervisningsbygg og Plan og Bygningsetaten inn for at barnehagen skal få trafikkadkomst fra Brattvollveien/P. A. Holms vei, der Aktivitetsskolens port er i dag. Dette selv om alternativet vil øke antall kjørte k

Laget: 2012-12-18 Statistikk

Behold Sydskogen og Torvbråten skole!

  Signer dersom du er enig i: at sammenslåing av skolene ikke er løsningen at vi må beholde Sydskogen og Torvbråten skole! at begge skolene må pusses opp til god standard! at vi må unngå økt trafikk på Østskogen!             Rådmann Georg Smedhus foreslår at Sydskogen skole legges ned. Torvbråten skal utvides til å bli en storskole som skal ta imot barn fra Sydskogen og være avlasting for Slemmestad og Nærsnes skole. Saken blir avgjort av kommunstyret i Jan/Feb 2013. Vi må stå opp for skolen so

Laget: 2012-12-17 Statistikk

NEI til nedleggelse av Eidsfoss Barnehage !

Eidsfoss Barnehage trues av nedleggelse på grunn av Hof kommunes kortsiktige økonomiske prioriteringer. I budsjettet for 2013 foreslår rådmannen å nedlegge Eidsfoss barnehage, med virkning fra 1. juli 2013. Der fremstilles det helt feilaktig at Eidsfoss barnehage er fylt opp med barn som egentlig prioriterer annen barnehage. Det påstås til og med at det ikke er vist at de barna som går i barnehagen faktisk ønsker å gå der.Men sannheten er annerledes:Barnehagens ledelse opplyser at i årene 2010 t

Laget: 2012-11-14 Statistikk

La Zorba leve!

I media blir alle cirkus framstilt som mishandlere og de som behandler dyrene godt blir aldri nevnt. Cirkus Zorba er en av de og vi ønsker ikke å bli skyvd under samme stol som resten. Hjelp oss å vise at ikke alle dyr lider i underholdningsbransjen!

Laget: 2012-11-29 Statistikk

Sosiallokale

ENGLISH VERSION BELOW Kjære medstudenter I motsetning til de andre store studielinjene ved NTNU har ikke vi på medisin en sosial møteplass som er tilknyttet vår linje. Dette ønsker vi å gjøre noe med og vi er allerede i gang med arbeidet om å skaffe til veie et sosiallokale for oss på Øya! Ønsket er å ha et lokale som kan fungere som en naturlig møteplass, på tvers av kull og linjer, hvor man kan slappe av mellom forelesninger, ha møter i linjeforeninger eller ta seg en heidundranes fest. Vi tro

Laget: 2012-10-09 Statistikk

Vi ønsker at Elverum Kommune skal utrede et varmtvannsbasseng nå!

  Vi mener at Elverum kommune må ta innbyggerne på alvor. 14 år har gått siden bassenget på ELverum Ungdomsskole ble nedlagt. Nå vil vi ikke vente lenger. Varmtvannsbasseng er et nødvendig tilbud for mange brukergrupper (Revmatikere, parkinsonm fl)  Det er hos disse gruppene brukerkompetansen sitter. Bruk den! Småbarnsfamilier bør ha et kommunalt tilbud om babysvømming. De som er i opptreningsfase etter ulike inngrep bør ha et kommunalt tilbud om varmtvannsbasseng. Ulike bofellesskap bør ha et k

Laget: 2012-11-22 Statistikk

Nei til Kulturhus og badeanlegg i Sandnessjøen uten økonomi..

Nå må vi våkne i Alstahaug Kommune og vise at vi er i mot ett Kulturhus og Badeanlegg i Sandnessjøen så lenge det ikke finnes økonomi i kommunen til dette. Vi kan ikke akseptere at dette skal gjennomføres på bekostning av 2 skoler, utsettelse av sykehjem, og økning av eiendomsskatten opp til kanskje 7 promille av takst!! Skriv under så skal dette sendes Alstahaug kommune!!

Laget: 2012-12-14 Statistikk