NEI til nedleggelse av Eidsfoss Barnehage !

Eidsfoss Barnehage trues av nedleggelse på grunn av Hof kommunes kortsiktige økonomiske prioriteringer.
I budsjettet for 2013 foreslår rådmannen å nedlegge Eidsfoss barnehage, med virkning fra 1. juli 2013.

Der fremstilles det helt feilaktig at Eidsfoss barnehage er fylt opp med barn som egentlig prioriterer annen barnehage. Det påstås til og med at det ikke er vist at de barna som går i barnehagen faktisk ønsker å gå der.
Men sannheten er annerledes:
Barnehagens ledelse opplyser at i årene 2010 til 2013 er antallet barn i gjennomsnitt cirka 29, hvorav kun fire hadde Eidsfoss barnehage som annen prioritet. En av dem bodde nærmere Espira barnehave og fikk etter kort tid plass der. De tre andre endret sitt ønske om annen barnehage etter at de begynte i den trivelige barnehagen i Eidsfoss.

OPPROP TIL PROTEST!

Vi som undertegner denne protesten mener at en nedleggelse er mangel på langsiktig omsorg for barnas fremtid og en trussel mot det gode i dette unike samfunnet.

En nedleggelse ville være en underminering av det kulturelle samholdet som er av spesiell karakter for Eidsfoss. Her har barna blitt godt ivaretatt av et høyt kvalifisert og motivert personale - og vi mener at denne barnehagen er et viktig lokalt møtested, der engasjerte og orienterte foreldre finner fellesskap og grobunn for det som Eidsfoss representerer. Dette er av betydning for kommunen i sin helhet.

Vi som protesterer er ikke bare foreldre til barn som nå trues av en betydelig underminering av livskvalitet - vi er også besteforeldre, søsken og venner - og vi har opplevd hvordan Eidsfoss barnehages kvaliteter har medvirket til å gi våre barn en spesielt god start i livet.

En nedleggelse vil også kunne virke demotiverende for presumptive innflyttere som ellers ville kunne bidra til å holde liv i gallerier, landhandel, serveringer og andre næringer i denne kulturelt unike delen av kommunen.

Eidsfoss barnehage ble etablert i 1988. Den er en vesentlig del av infrastrukturen i lokalsamfunnet og er således svært viktig for at folk, ikke minst unge mennesker, fortsatt vil bo i og flytte til Eidsfoss.

Berit Solberg, styrer i Eidsfoss barnehage uttrykker det slik:

Eidsfoss barnehage er en barnehage som er synlig i nærmiljøet på Eidsfoss. Vårt satsingsområde er kunst, kultur og natur i nærmiljøet (se årsplan på kommunens hjemmeside).

I vårt program har vi:
Kontakt med lokale kunstnere; musikere, keramiker, trekunstner, osv..

Aktiviteter:
«Gamle Eidsfoss» - Kulturhistorisk vandring
Toppturer i Nærmiljøet
Besøker galleriet
Bruker den flotte naturen rundt barnehagen
Fisker, krepser, pilker i vanna

Eidsfoss barnehage har i mange år invitert de andre barnehagene i kommunen til:
Topptur til Skibergfjell - konsert i Pusserstallen - kulturhistorisk vandring - julevandring i skauen.

Eidsfoss har så utrolig mange fine muligheter og et unikt miljø for en barnehage. Tar dere vekk barnehagen blir det ikke attraktivt for barnefamilier å flytte hit og det blir ikke utvikling for Eidsfoss som sted.

PROTESTER! SKRIV UNDER!