NEI til nedleggelse av Eidsfoss Barnehage !

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra NEI til nedleggelse av Eidsfoss Barnehage !-oppropet.

Jostein

#1

2012-11-14 10:56

Når en småbarnsfamilie vurderer å flytte til et sted blir ting som tilgang til barnehage, skole, fritidsaktiviteter, arbeidsplasser og annen infrastruktur vurdert. Jeg kom med min familie til Eidsfoss i 2001. Grunnen til at vi valgte å flytte hit var natur, miljø, en god skole og barnehage i nærheten. Å bo i Hof eller Sundbyfoss er ikke et alternativ for meg da de stedene ikke lokker med de samme kvalitetene i form av natur og miljø.
Blir Eidsfoss barnehage nedlagt er jeg redd det vil redusere antall potensielle tilflyttere betraktelig.
Skal man lokke til seg nye innbyggere er det en dårlig ide å redusere tilbudene.

Gjest

#2

2012-11-14 20:23

Å ikke satse på barn og kultur er å ikke satse på livet - og fremtiden!

Gjest

#3

2012-11-14 20:26

Kanskje man burde legge ned Veseth
istedet?
Ene budsjett-sprekk etter den andre, fysj........

Gjest

#4

2012-11-14 20:45

Dårlige råd fra en rådmann å ta fra Eidsfoss barnas hage. Der de skal utfolde seg, vokse og gro.
Pippa Søyland

#5 Jeg jobbet i barneverntjeneste i 10 år i Hof kommune

2012-11-15 02:41

Jeg jobbet i barneverntjeneste i 10 år i Hof kommune, hadde utstrakt kontakt med barnehagene i Hof. Opplevde det positive forebyggende en barnehage er, mielle behov. Opplevde også det positive i at foreldre som ikke ønsket kontakt med bvtjenesten, kunne henvende seg til personalet i barnehagen med sine bekymringer, og får råd og veiledning der. Eidsfoss og Vassås barnehagene var særlige gode modeller her, i det lokale miljø som er så viktig for barna. Tap av Eidsfoss barnehage vil kunne føre til mer slitasje på barna, lengre reisevei og til et ukjent nærmiljø.
Forslag om nedlegging av Eidsfoss synes å være en kortsiktig løsning som ikke vil gagne det unik kulturtilbud til glede og fin livskvalitet, som finnes i Eidsfoss idag.