NEI til nedleggelse av Eidsfoss Barnehage !

Pippa Søyland

/ #5 Jeg jobbet i barneverntjeneste i 10 år i Hof kommune

2012-11-15 01:41

Jeg jobbet i barneverntjeneste i 10 år i Hof kommune, hadde utstrakt kontakt med barnehagene i Hof. Opplevde det positive forebyggende en barnehage er, mielle behov. Opplevde også det positive i at foreldre som ikke ønsket kontakt med bvtjenesten, kunne henvende seg til personalet i barnehagen med sine bekymringer, og får råd og veiledning der. Eidsfoss og Vassås barnehagene var særlige gode modeller her, i det lokale miljø som er så viktig for barna. Tap av Eidsfoss barnehage vil kunne føre til mer slitasje på barna, lengre reisevei og til et ukjent nærmiljø.
Forslag om nedlegging av Eidsfoss synes å være en kortsiktig løsning som ikke vil gagne det unik kulturtilbud til glede og fin livskvalitet, som finnes i Eidsfoss idag.Facebook