Ikke legg ned Skaugdalen Skole

Kommunestyret i Rissa skal 18. Desember stemme over om Skaugdalen skole skal legges ned for å spare penger i kommunen.

Barna våre blir brukt som tall i et regnestykke for å få budsjettet for Rissa kommune til å gå opp. Dette finner vi oss ikke i!

Skaugdalen skole er viktig for framtida til barna i Skaugdalen og den er viktig for bygda.

På Skaugdalen skole blir barna våre godt ivaretatt og alle blir sett. Lærerne er flinke og de tar seg tid til alle elevene HVER dag. Alle kjenner alleog det er veldig godt samarbeid mellom skole og hjem. Elevene på Skaugdalen Skole har en trygg og god skolehverdag og både nåværende elever og tidligere elever er veldig opptatt av at skolen skal beholdes. Dette må da bety noe?

Elevene fra Skaugdalen skal om dette blir vedtatt flyttes til Åsly skole. En skole som allerede har 400 elever. Det er også planlagt kutt i lønnskostnadene ved Rissaskolen noe som ikke kan bety annet enn at det blir ferre lærere. Det vil igjen bety at det blir veldig vanskelig for de ansatte ved skolene å kunne ha noe særlig kontakt med hver enkelt elev. Dette kan igjen føre til at enkelte elever vil havne utenfor og problemer de evt har ikke blir plukket opp og gjort noe med. Dette er en stor bekymring for engasjerte foreldre i Skaugdalen.

Barna våre fortjener en god start og en god framtid. La Skaugdalen skole leve!

 

Skaugdalen Skole = Framtidas skole <3