Ikke legg ned Skaugdalen Skole

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Ikke legg ned Skaugdalen Skole-oppropet.

Anne-Lise Aas

#1

2012-12-04 01:16

PÅ grunnlag av en ensidig og serdeles lite objektiv rapport, bør ikke våre fokevalgte ta en slik avgjørelse. Når forutsetningene viser seg å ikke være tilstede, er det for sent.