Sosiallokale

ENGLISH VERSION BELOW

Kjære medstudenter

I motsetning til de andre store studielinjene ved NTNU har ikke vi på medisin en
sosial møteplass som er tilknyttet vår linje. Dette ønsker vi å gjøre noe med og
vi er allerede i gang med arbeidet om å skaffe til veie et sosiallokale for oss
på Øya!

Ønsket er å ha et lokale som kan fungere som en naturlig møteplass, på tvers av kull og
linjer, hvor man kan slappe av mellom forelesninger, ha møter i linjeforeninger
eller ta seg en heidundranes fest. Vi tror at dette kan ha positive konsekvenser
for det sosiale miljøet, som er helt avgjørende for trivsel, som i sin tur
bidrar til et godt læringsmiljø.

For å få til dette er vi avhengige av å vise vår felles interesse. I utgangspunktet
er dette noe vi ser for oss som et samarbeid mellom medisin-, forskerlinje- og
masterstudenter her ved det medisinske fakultet, og hvis vi går sammen med
samlet røst, burde vi ha noe å slå i bordet med hos fakultetet.

Derfor håper vi at dere som ikke har hatt mulighet til å signere i forelesning nå kan skrive under på vårt opprop.

Signaturene vil bli overlevert i neste møte med fakultetet hvor vi skal diskutere videre
muligheter.________________________________________________________________________________________________________

Dear students

Unlike other students at NTNU, all of us students at the Faculty of Medicine do not
currently have a social meeting place. We at SOMA, Placebo and Signifikant want to do something
about it, and have already started working towards obtaining a social
space for you as students here at Øya.

Our collective desire is to have a room that can function as a natural meeting place, to help bridge the gap between
the different study programmes and years. It could be a place where you can relax between
lectures, have meetings of student organizations or arrange all kinds of
social events. We believe this will have positive impacts on the social environment for all students.

SOMA believes that this would present a great opportunity for Masters students to regularly meet with
individuals from the other programmes, including Medicine, as well as those
taking different courses that you do not often get the opportunity to see. In
addition, we feel it will create an environment where new interest groups could
develop and meet (choirs and sports teams as just a few examples).


In order to obtain such a space from the faculty, we need to show a common interest in this goal. If students from all three International
Masters programmes along with Medical students can demonstrate this together, it will give us a much stronger case to present to the faculty board.

If you have yet to sign this petition we hope that you will sign it now to support this cause.

The signatures will be submitted to the next meeting with the faculty.