Ja til gratis lån av hjelm og brett på Fysak Allaktivitetshus

ved 300 underskrifter blir Bergen Byråd nødt til å ta opp denne beskjeden:

Kjære Bergen Byråd, først av alt vil jeg takke for at dere tar imot min melding, og jeg håper dere vil gjøre noe med dette, vel jeg vil kalle det et litt alvorlig problem. Fysak allaktivitetshus er et sted som er bygget for alle, rike og fattige, uansett hvem du er, skal du få lov til å ha det gøyt der, det er hopperom, bordtennisrom, et lite ekstrarom og en av Norges største skateparker/haller ligger i Fysak og er veldig ofte i bruk, også til store arrangementer. For å kunne skate i Fysak må man ha hjelm når man er under 18, noe som er logisk, når det kommer til sikkerhet o.l, det er mulig å få låne både brett og hjelm, noe som selvfølgelig er en nødvendighet, men så kommer problemet, det koster penger å få låne både hjelm og brett.

Dette er et problem fordi det er ikke så mange som har råd til dette, ordentlig hjelm og ordentlig brett er dyrt, billige hjelmer og billige brett blir, logisk nok, enkelt ødelagt og er veldig dårlig for sikkerheten, fordi en dårlig hjelm, gir en falsk trygghetsfølelse, noe jeg personlig har tidligere erfart, og ett billig brett er ikke trygt i det hele tatt, noe jeg igjen, flere ganger, har erfart personlig.

Dette vil si at prisen på brett og hjelm gir to konsekvenser, det første er, som sagt, at det blir motsigende med tanke på sikkerhet og trygghet for barna deres som står på brett i hallen, men for det andre, så vil det og si at barn, med alenemødre som har tre unger, ikke får de samme fritidstilbudene som andre barn, med rike eller vanlig arbeiderklasse-foreldre. Hva vil dette ende opp med? Vi vet alle at barn som ikke har tilstrekkelig med fritidsaktiviteter kjeder seg om dagen, også vil dette føre videre til noe annet. Hva vil et barn som kjeder seg gjøre, hva er det som er «gøyt» og som gir et kick? Dop og narkotika, indirekte vil disse prisene føre til at fattige barn i Bergen (Det finnes mer enn 100,000 av de i Norge) vil ende opp som narkomane som voksne, fordi de ikke har hatt samme muligheter som de som har råd til brett og hjelm.

Virker ikke det litt urealistisk? Vil virkelig prisene på hjelm og brett føre til flere narkomane i Bergen By? I forrige avsnitt skrev jeg hvordan denne logikken fungerer, ja det vil bli det indirekte resultatet over lang tid, barn som vil stå på brett men som ikke har pengene til det kommer til å kjede seg. Men de kan jo prøve andre ting. Men det er ikke som vil prøve andre ting, her er det snakk om smak og behag, jeg vet personlig at jeg ikke vil gjøre noe annet enn å skate, det er mange der ute som har penger til det som også tenker på samme måten,  men det er og mange der ute som IKKE har penger til det, men som og tenker på helt samme måten.

Hva vil jeg frem til med dette? Hva kan Bergen Byråd gjøre med dette problemet? Jeg satt nylig og snakket med en av de som jobber på Fysak Allaktivitetshus, og det han endte opp med, var at Fysak gjerne skulle lånt vekk gratis, men at de har for lite penger til dette. Han sa og at de da må kjøpe inn utstyr (Brett og hjelm og annen beskyttelse) oftere, og at da må Bergen Byråd bevulge mer penger til Fysak allaktivitetshus. Hvorfor ikke gjøre det? Hvorfor ikke la Bergen være en by hvor alle, rike som fattige, skal ha like muligheter til å ha en fritidsaktivitet? Like muligheter til å ikke kjede seg og like muligheter til å ha en sunn oppvekst? Hvordan skal dette gjøres? Hvor skal pengene komme fra? Dette er Bergen by, mulgihetene er endeløse, åpne opp kafeen på Fysak, en fantastisk inntektskilde, kutte minimalt fra ting som hjelper de rike som har mye fra før, for å hjelpe de fattige, som har minimalt i dag. Gjør Bergen by, en by for alle, ikke bare de rike. Selvfølgelig finens det og andre steder man bør hjelpe, andra aktiviteter man bør gjøre gratis, men et sted må man vel begynne, så begynn her, begynn på et sted som Fysak, hvor ungdommen som kjeder seg ofte er, begynn her, så dere kan gjøre den lille forskjellen i en ungdom sin hverdag, som til slutt definerer det positive med hvem han eller hun kommer til å være om 20 år, en profesjonell skater, eller an narkoman som selger på Nygårdsparken, det er dere som bestemmer.