Studentidrettstilbudet i Trondheim skal være rettferdig!

Velferdstingets arbeidsutvalg tar for seg SIFOs rapport om Trondheimsmodellen i Velferdstinget for å vedta vårt forhandlingsgrunnlag videre i prosessen. Dersom du er for at saken skal debatteres på en saklig og ordnet måte gjennom Velferdstinget for å enes om et godt og rettferdig standpunkt i denne saken bør du signere her.

Les sakspapirene her: http://www.velferdstinget.no/dokumenter/?did=92

Under Dusken dekker saken her:  http://www.underdusken.no/nyhet/2012/11/1526218/-+forelda+og+urettferdig+ordning

 

Dette oppropet er laget på mitt eget initiativ og har ingen sammenheng med mitt verv i VT forøvrig.


Jarle Alexander Møller    Kontakt personen bak underskriftskampanjen