1MA klage

Klasse 1MA ønsker med dette å klage på gjennomføringen av faget MAFE1000.

I starten av semesteret var klassen svært misfornøyd med måten faget ble lagt opp; pensumlitteraturen ble endret første forelesning etter å ha stått oppført i studieplanen i over en måned. Mange måtte med dette bruke penger på å kjøpe nytt pensum. Den første måneden hadde vi ikke noe timeplan, fremgangsplan eller pensum å forholde oss til. Frustrasjonen rundt dette fremkommer også av evalueringen som ble gjennomført i midten av semesteret. Derfor var det en stor lettelse å endelig få noe konkret å jobbe med, - obligatoriske oppgaver som vi i tillegg fikk beskjed om skulle telle 50% av karakteren. Disse fire obligatoriske oppgavene var svært omfattende og skulle gjøres både for hånd og i programmet Mathematica. De
fleste studentene jobbet hardt med disse oppgavene med tanke på at de skulle telle på sluttkarakteren i faget. Dette arbeidet viser seg også i de resultatene som har kommet ut av oppgavene, som i følge flere lærere på skolen er svært gode.

Det er selvfølgelig slik at det forventes god innsats i alle fag uavhengig av om arbeidskravene blir karaktersatt eller ikke, og det er heller ikke tvil om at alle elevene som har levert oppgavene har hatt stort læringsutbytte av å gjennomføre dem. Nå i ettertid er imidlertid mange i klassen svært skuffet over at disse oppgavene ikke skal telle i karakteren likevel, og en del har uttrykt at de føler seg lurt. Disse obligatoriske oppgavene har hatt stor innvirkning på prestasjoner i andre fag siden de har blitt høyt prioritert av elevene.

Slik det har blitt nå, har klassen fått tilbud om å ta eksamen på nytt tidlig i neste semester. Dette er et hyggelig tilbud til de som har gjort det svært dårlig på den skriftlige eksamen og spesielt for de som har levert blankt, men for andre er det en ekstra byrde å fokusere på en ny eksamen når man i utgangspunktet burde legge all sin innsats i å beherske nye fag. Eksamen kan være svært stressende for mange studenter.

Vi synes det er urimelig at det er klassen som blir den tapende parten i dette. Vi bør kunne forholde oss til og stole på at det vår faglærer sier er riktig informasjon.

Vi har forståelse for at eksamen nå rettes av en annen intern sensor og vi er glade for at denne eksamen i tillegg sensureres eksternt. Dette bør gi nok sikkerhet til at karaktersetting av den skriftlige eksamen rettes uten kjennskap til den enkelte elev. Derfor ser vi heller ikke noe problem i at de elever som måtte ønske det får tatt de obligatoriske oppgaver med i betrakting når endelig karakter skal settes.

Vi håper administrasjonen har forståelse for vår frustrasjon i dette og kan etterkomme våre ønsker.

Ønsker også en riktig god jul og godt nytt år