Nei til flytting av musikk- og danselinjen på Langhaugen!

Den nye skolebruksplanen som skal vedtas i fylkeskommunen vil blant annet innebære at musikk- og danselinjene på Langhaugen vgs flyttes til Fyllingsdalen vgs. Det krever at man måtte bygge ut Fyllingsdalen VGS blant annet med to ekstra dansesaler, og det vil ta mange år å få linjene opp igjen på det faglige nivået de er på i dag. I tillegg vil det kreve en utbygging på Langhaugen, hvor mange av rommene er beregnet på musikk- og danseundervisning, og ikke egner seg til undervisning i allmennfag.

Det viktigste argumentet mot flyttingen er det fantastiske miljøet som har utviklet seg på tvers av kreative fag og allmennlinjene på Langhaugen. Både de allmenne klassene og de kreative klassene nyter godt av tilbudet. De kreative linjene bidrar til å gjøre skolehverdagene til allmennklassene mer innteressante og lærer dem mye om kultur som de kan ta med seg videre i livet. Danse- og musikkelevene tjener godt på å møte en hverdag som også har et faglig miljø, med andre elever og lærere som er mer opptatt av det faglige som bidrar til å gi faglig motivasjon.

Hjelp oss å vise politikerne at vi vil beholde skolen vår slik den er ved å skrive under på denne kampanjen! Nei til flytting av musikk- og danselinjen på Langhaugen!