Nei til flytting av musikk- og danselinjen på Langhaugen!


Gjest

#1

2012-11-16 12:01

Musikk- og danselinjen bør forbli på Langhaugen vgs! Endring av dette vil føre til tap for mange.

Gjest

#2

2012-11-16 12:13

hvilke tap vil det føre til

Gjest

#3

2012-11-16 12:22

Tap for elevene som blir igjen på skolen, fordi de mister det miljøet musikk- og danselinjen fører med seg på en videregående skole. Dette kan være huskonserter, juleforesillinger, danseshow og ellers mye liv i gangene. I tillegg vil en flytting kreve to nye dansesaler i Fyllingsdalen og en utbygging på langhaugen. Dette tar tid, og gode, store lokaler for dansere og musikere er viktig for kreativitet og utfoldelse, men også for å trekke til seg nye søkere. Og som oppretterne av denne underskriftskampanjen sier, vil det ta mange år å få linjene opp igjen på det faglige nivået de er på i dag.

Gjest

#4

2012-11-16 12:26

kommer ikke begge skolene til å yte av dette da? Er ikke musikk og danselinjene glade for helt nye dansesaler og lokaler?

Gjest

#5

2012-11-16 12:44

Langhaugen har et veletablert navn som musikk- og danselinje, som er kjent rundt om i andre land i Europa, for eksempel har vi nettopp blitt spurt om å representere Norge med et innslag i Leipzig i forbindelse med et grieg i skolen-jubileum. Det er en side av saken. Det viktigste er at allmennlinjene og danse- og musikklinjen har godt utbytte av hverandre og det er dette miljøet som er så unikt. Det vil bli et tap både for allmennelever, -linjer og -lærere.Hvis det blir en samkjøring av de kreative fagene på Fyllingsdalen vil dette miljøet, som er bygd opp over 50 år, forsvinne. Det finnes ikke noe lignende kommunalt tilbud i Bergen og Hordaland (med unntak av på Voss vgs, denne trues med å legges ned).

Gjest

#6

2012-11-16 13:07

IKKJE FLYTT MUSIKK OG DANSELINJEN!!!

Gjest

#7 Plassering

2012-11-16 13:16

Langhaugen er bra plassert og ligger sentralt. det trenger ikke å flyttest
Gjest

#8

2012-11-16 14:40

Det er bare byråkratisk tull å flytte disse linjene, kommunen vil måtte bruke mye ressurser på noe som er helt unødvendig. Dette er bare enda et eksempel på politikere som beslutter å gjøre endringer bare så det skal se ut som de vet hva de gjør.

Gjest

#9

2012-11-16 16:05

vil si til alle som ikke har vært i fyllingsdalen at det ligger veldig sentralt med 10 min fra byen med buss

Gjest

#10 Anonym

2012-11-16 16:08

Til du som sier at Langhaugen ligger sentralt: Fyllingsdalen ligger like sentralt som Langhaugen. Det tar bare 10-15 min med buss fra byen. Her på drama-linjen på fyllingen har vi et godt miljø. Jeg tror også vi hadde hatt godt av litt musikk-og-danse-folk her, og jeg ser ikke hva som er gale med å legge sammen disse tre linjene. Såklart er det dyrt å bygge å pusse opp for å få plass til flere krative klasser, men jeg tror det er verdt det fra den sosiale siden.

Gjest

#11

2012-11-16 16:10

og nye bygg er jo ypperlig

Gjest

#12

2012-11-16 16:16

Jeg ser ikke helt problemet med dette igrunnen. Hvorfor er det et så stort problem?

Gjest

#13

2012-11-16 16:30

Hva er poenget med å flytte linjene til Fyllingsdalen når de allerede er såpass godt integrert på Langhaugen? Det er da virkelig andre ting kommunen kan bruke penger på, enn dette som er helt unødvendig. Vi trenger det ikke, og jeg ser ingen store positive utfall som gjør opp for kostnader og ventetid.
Usaklig med endringer

#14 Re: Anonym

2012-11-16 19:48

#10: - Anonym 

 

Ser heller en fordel i å ha det slik det er nå. Jeg vil si det er sundt for et miljø å ha miksede linjer. Dans, drama og musikk er veldig like linjer i bunn og grunn, ja. Drama har vært et antagelig positivt tilskudd til Fyllingsdalen, slik musikk og dans har vært for Langhaugen. En isolert skole for kreative fag er jeg i mot. Dette gjør jo bare forskjellen mellom kreativt og allmentfag svært stort. Bedre med en blanding slik at man kan påvirkes og sette preg på hverandres hverdag. Det å ha allmenn elever skjerper ønsket om å prestere i de allmenne fagene også. Slik det oppleves som et friskt pust for allmen å ha kreative fag rundt seg!

Gjest

#15 Iselin

2012-11-18 14:56

#1: -

Jeg skjønner ikke hva som er gale med å flytte til Fyllingsdalen. Det er en kjempe god skole og jeg tivdes veldig bra. Langhaugen er gammel og ligger i et dårlig strøk.. Fyllingen har også dansesal som kan brukes og teatersaler som kan brukes til danseforestillinger. Greit nok at det er gode lærere på Langhaugen, men det er det virkelig på Fyllingen også!


Anonymous

#16 Re: Iselin

2012-11-19 00:47

#15: - Iselin

For det første: Langhaugen er nyoppusset og ligger veldig sentralt. For det andre: Fyllingsdalen har kanskje en dansesal, men det vil likevel kreve store utbyggingsprosjekter å flytte med seg både musikk og dans ut i Fyllingsdalen. Blant annet trenger musikkelevene flere øvingsrom. Det er ikke snakk om hvorvidt Fyllingsdalen er en god skole eller ikke, det er det ingen som har sagt noe om. Det er snakk om ugunstigheten i å danne en ren MDD-skole, og isoleringen av de estetiske fagene på den måten. Det er også vanskelig å flytte en slik stabilitet og et slikt rennomé som musikk og dans har på Langhaugen til en annen skole. Langhaugen er tross alt kjent utenfor Norges grenser som en skole med et svært godt musikk- og danseprogram. Alt i alt er flyttingen av musikk og dans strengt tatt både dyrt og unødvendig.


Gjest

#17

2012-11-19 19:44

Musikk- og danselinjen er det som definerer Langhaugen, og ingen andre enn dem som har gått der selv kan forstå hva den gjør med skolen. Langhaugen er en helt spesiell skole, og musikk- og danselinjen er en viktig faktor til dette.

Gjest

#18

2012-12-09 14:45

!
Gjest

#19 Re:

2012-12-09 15:23

#17: -

Dans- og musikklinjen er klart viktige faktorer for Langhaugens miljø og samfunn, men  jeg ville ikke sagt det er det som "definerer" skolen. Jeg tror Langhaugen er mer kjent for sine merkverdige personligheter og det er nok dette som i grunn definerer skolen og miljøet.

Denne meldingen har blitt fjernet av sideadministratoren (Show details)

2012-12-16 06:53



Gjest

#21

2013-02-05 12:31

<3