For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

I forbindelse med oppføring av barnehage ved nye Munkerud skole har konsulentene Asplan Viak etter en grundig utredning foreslått en trafikkløsning med innkjøring fra Munkerudtunet. FAU ved skolen støtter denne anbefalingen.

Til tross for trafikkutredningens klare anbefaling, går Undervisningsbygg og Plan og Bygningsetaten inn for at barnehagen skal få trafikkadkomst fra Brattvollveien/P. A. Holms vei, der Aktivitetsskolens port er i dag. Dette selv om alternativet vil øke antall kjørte kilometer i boligstrøk vesentlig og krysse skoleveien til et flertall av elevene på nye Munkerud skole.
Undertegnede foreslår at Oslo kommune følger Asplan viaks anbefaling og åpner for adkomst til nye Munkerud barnehage via Munkerudtunet, med parkering lengst mot nord og gangadkomst videre inn til barnehagen.
Lenke til Plan og bygningsetatens saksinnsynsside
Signer her:

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU ved Munkerud skole kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook