For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

Tove Fredrikke Bergh

#1 Trafikk knyttet til nye Munkerud Skole

2012-12-19 12:01

Det er svært lite heldig med en økt trafikkbelastning i krysset Brattvollveien/P.A. Holms vei, utenfor selve porten til nåværende SFO og de nærliggende områdene. Svært få følger oppfordringen om å gå med barna sine, og svært få følger oppfordringen om å kjøre helt ned i P.A. Holms vei for å snu.
De aller fleste parkerer på kryss og tvers rett utenfor porten til dagens SFO/fremtidig barnehage. Dette vil i verste fall kunne koste menneskeliv i form av at ambulanse, brannbiler mv. ikke kommer frem til hus og beboere innover i P.A. Holms vei. I tillegg gjør denne situasjonen skoleveien utrygg for de barna som naturlig benytter P.A. Holms. Dette gjelder spesielt vinterstid hvor det kan være både glatt og lite oversiktlig mellom alle bilene.
Sist men ikke minst; beboere i P.A. Holms vei kommer seg til tider verken til eller fra jobb, og flere opplever at deres eiendommer blir benyttet som snuplasser, endog parkeringplasser. Dette er en uholdbar situasjon! Det er ikke plass til flere hensynsløse bilister på denne gatestrekningen.
Carsten Klouman

#2 Re: Trafikk knyttet til nye Munkerud Skole

2012-12-19 12:10

#1: Tove Fredrikke Bergh - Trafikk knyttet til nye Munkerud Skole

Støttes 100%

Magnus Hydles vei er svært smal, Brattvollveien er både smal og bratt. Vinterstid sliter biler med å komme opp Brattvollveien, mye rar kjøring observeres daglig.

Poa Ekeblad

#3 Trafikk til selve skolen

2012-12-19 13:18

Er det noen innen FAU som ser på fornuftige trafikklösninger for trafikk til selve skolen (lemning/henting)? I dag er det stort kaos, men det finnes muligheter for å få vesentlig bedre flyt, hvis man törr å bruke litt enveiskjöring og P-forbud kombinert med en stoppsone for på- og avstiging. Jeg er gjerne med og jobber med dette. Har ingen barn på skolen nå, men en dotter som begynner hösten 2013.
Kontakt: poa.ekeblad@gmail.com

Gjest

#4 Re: Trafikk til selve skolen

2012-12-20 11:26

#3: Poa Ekeblad - Trafikk til selve skolen 

 Hei Pia!

Les på side 20 og 21 i planforslaget, som ligger i dokument 34, Fil 2, på PBE's saksinnsynsside. Du finner link i teksten på dette oppropet. Jeg tror den løsningen du etterlyser er ganske lik den løsningen som Asplan Viak har anbefalt og som Undervisningsbygg foreslår. Du kan også lese om dette i Trafikkutredningen. Den finner du også link til i dette oppropet.

M.v.h. Solvor Berlin Boasson

Brit

#5 Trafikk knyttet til nye Munkerud Skole

2012-12-20 16:37

Trafikksituasjonen i Brattvollvn. vinterstid har de siste årene vært årsak til bekymring for oss som har dette som skolevei. Dette grunnet dårlig brøyting, "hodeløs" parkering som ikke gir plass til to-veis kjøring og med kjøring på fortauet som resultat! Det fortauet som skolebarna våre i utgangspunktet føler seg trygge på! Hva vil så økt trafikk resultere i? Jeg har ikke lest planen i detalj, men håper den i det minste omfatter parkering forbudt langs hele Brattvollveien.
Solvor Berlin Boasson

#6 Trygg skolevei.

2012-12-24 11:37

Det er blitt stilt spørsmål ved min rolle som både leder for Munkerud FAU og beboer i P. A. Holms vei. Jeg synes ikke at dagens situasjon med trafikk til Aktivitetsskolen, medfører noen urimelig ulempe for meg som voksen beboer i P. A. Holms vei. At bilister bruker private innkjørsler som snuplass, skjer i alle veier, og det synes jeg er en helt grei løsning. Vær’så god, bruk gjerne vår port! Jeg er enig i at skoletrafikken skaper spesielt kaotiske situasjoner i området Magnus Hydles vei/Brattvollveien/P. A. Holms vei i vinterhalvåret, fordi det er bratt, glatt og svingete. Av og til havner man i en rekke med biler som må rygge for å slippe fram en annen rekke med biler som kommer i motsatt retning. For meg som voksen, er dette situasjoner som er fullt ut håndterbare. På de verste vinterdagene kan slike situasjoner føre til at jeg blir et par minutter forsinket på vei til eller fra jobb. Det er en bagatellmessig ulempe som jeg lever godt med. Det som ikke er til å leve med, er at det går små skolebarn mellom brøytekanten og bilene som rygger. Barna rager ikke så høyt opp fra bakken, de synes dårligere, de ser mindre, og de har dårligere forutsetninger for å tolke og håndtere de kaotiske situasjonene som oppstår. Dette oppropet handler bare om skolevei og barns interesser. Argumenter som handler om rimelige eller urimelige ulemper for beboere, hører hjemme hos Plan og Bygningsetaten(PBE). De argumentene er det PBE som skal ta stilling til, ikke Munkerud skoles FAU eller trafikkomité. Hensikten med dette oppropet er å begrense trafikkøkning i skoleveiene, som følge av ny skole og barnehage. Det mener vi at man oppnår ved å legge til rette for at kjøreturen til barnehagen kan gå via Nordstrandsveien, nesten helt fram til barnehagen, og ikke via boligveier. I 2016, når byggene kan stå ferdig, har jeg tre tenåringsbarn som vil være på vei til ungdomsskole og videregående via Nordstrandsveien. De vil bli mer plaget av barnehageadkomst via Munkerudtunet enn av adkomst via P. A. Holms vei, men da er de større og håndterer det bedre. I 2016 er det nye generasjoner av små skolebarn som skal buksere seg fram mellom biler og brøytekanter. De barna kjenner ikke jeg, men som FAU leder, er det dem jeg kjemper for i denne saken.
Solvor Berlin Boasson

#7 Re: Trygg skolevei.

2012-12-24 15:03

#6: Solvor Berlin Boasson - Trygg skolevei. P.S. En forutsetning for at de kaotiske trafikksituasjonene oppleves håndterbare er at men har firehjulstrekk. Har man ikke det må man ta fart for å komme opp bakken, og da stiger angsten for å treffe noen på veien.

 

Andre Hoddevik

#8 Trafikk fra begge sider...

2013-01-03 22:49

Det er vel ikke slik at trafikk i P.A. Holmsvei er mulig å unngå - det bor jo barn og barnefamilier med bil også sør og vest for Munkerud skole. Likevel er det helt nødvendig å redusere trafikken så mye som mulig, veinettet og fortauene (og manglende fortau...) er ikke laget for mange biler og fotgjengere på samme tid... Litt Ole Brum her - jeg sier ja takk til både bedre tilrettelegging for levering og henting i fra P.A.Holmsvei og etablering av ny tilgang fra Munkerudtunet.
Solvor Berlin Boasson

#9 Regler for inbyggerinitiativ.

2013-01-31 00:29

Dette oppropet er sendt inn til Oslo Bystyre som et inbyggerinitiativ. Reglene er da at de som signerer må være over 18 år (ha stemmerett), og de må være bosatt i Oslo kommune. På bakgrunn av dette er signaturlisten gjennomgått i dag, og ni signaturer fjernet, slik at antall signaturer er redusert fra 347 til 338. Oppropet er fortsatt åpent. Vi vil gjerne ha flere signaturer selvom de første, vel 300, signaturene er sendt inn.


Gjest

#10

2013-03-01 09:17

Ønsker et trygt nærmiljø for barna. FAU sitt
forslaget er absolutt det beste.

Gjest

#11 Nærmiljø

2013-03-01 21:10

Det gjelder nærmiljøet til mine barnebarn
Mamma til to barn

#12

2013-03-19 14:49

Hvorfor ha innkjøring til barnehagen i P.a holms vei ? Det vil jo medføre masse unødig bilkjøring på småveiene der barna går til skolen. Innkjøring til barnehagen fra Nordstrandveien vil avlaste den allerede for mye bilkjøringen på småveien. Det viktigste må jo være trygg skolevei !!!

Gjest

#13 Trygg skolevei

2013-03-19 14:51

Skal vi risikere å miste en av våre kjære barn før de som tar avgjørelsen innser at innkjøring fra Nordstrandveien er mest hensiktsmessig.