For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

Andre Hoddevik

/ #8 Trafikk fra begge sider...

2013-01-03 21:49

Det er vel ikke slik at trafikk i P.A. Holmsvei er mulig å unngå - det bor jo barn og barnefamilier med bil også sør og vest for Munkerud skole. Likevel er det helt nødvendig å redusere trafikken så mye som mulig, veinettet og fortauene (og manglende fortau...) er ikke laget for mange biler og fotgjengere på samme tid... Litt Ole Brum her - jeg sier ja takk til både bedre tilrettelegging for levering og henting i fra P.A.Holmsvei og etablering av ny tilgang fra Munkerudtunet.