For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

Brit

/ #5 Trafikk knyttet til nye Munkerud Skole

2012-12-20 15:37

Trafikksituasjonen i Brattvollvn. vinterstid har de siste årene vært årsak til bekymring for oss som har dette som skolevei. Dette grunnet dårlig brøyting, "hodeløs" parkering som ikke gir plass til to-veis kjøring og med kjøring på fortauet som resultat! Det fortauet som skolebarna våre i utgangspunktet føler seg trygge på! Hva vil så økt trafikk resultere i? Jeg har ikke lest planen i detalj, men håper den i det minste omfatter parkering forbudt langs hele Brattvollveien.