For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

Tove Fredrikke Bergh

/ #1 Trafikk knyttet til nye Munkerud Skole

2012-12-19 11:01

Det er svært lite heldig med en økt trafikkbelastning i krysset Brattvollveien/P.A. Holms vei, utenfor selve porten til nåværende SFO og de nærliggende områdene. Svært få følger oppfordringen om å gå med barna sine, og svært få følger oppfordringen om å kjøre helt ned i P.A. Holms vei for å snu.
De aller fleste parkerer på kryss og tvers rett utenfor porten til dagens SFO/fremtidig barnehage. Dette vil i verste fall kunne koste menneskeliv i form av at ambulanse, brannbiler mv. ikke kommer frem til hus og beboere innover i P.A. Holms vei. I tillegg gjør denne situasjonen skoleveien utrygg for de barna som naturlig benytter P.A. Holms. Dette gjelder spesielt vinterstid hvor det kan være både glatt og lite oversiktlig mellom alle bilene.
Sist men ikke minst; beboere i P.A. Holms vei kommer seg til tider verken til eller fra jobb, og flere opplever at deres eiendommer blir benyttet som snuplasser, endog parkeringplasser. Dette er en uholdbar situasjon! Det er ikke plass til flere hensynsløse bilister på denne gatestrekningen.