For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

Solvor Berlin Boasson

/ #9 Regler for inbyggerinitiativ.

2013-01-30 23:29

Dette oppropet er sendt inn til Oslo Bystyre som et inbyggerinitiativ. Reglene er da at de som signerer må være over 18 år (ha stemmerett), og de må være bosatt i Oslo kommune. På bakgrunn av dette er signaturlisten gjennomgått i dag, og ni signaturer fjernet, slik at antall signaturer er redusert fra 347 til 338. Oppropet er fortsatt åpent. Vi vil gjerne ha flere signaturer selvom de første, vel 300, signaturene er sendt inn.