For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

Quoted post

Solvor Berlin Boasson

#6 Trygg skolevei.

2012-12-24 10:37

Det er blitt stilt spørsmål ved min rolle som både leder for Munkerud FAU og beboer i P. A. Holms vei. Jeg synes ikke at dagens situasjon med trafikk til Aktivitetsskolen, medfører noen urimelig ulempe for meg som voksen beboer i P. A. Holms vei. At bilister bruker private innkjørsler som snuplass, skjer i alle veier, og det synes jeg er en helt grei løsning. Vær’så god, bruk gjerne vår port! Jeg er enig i at skoletrafikken skaper spesielt kaotiske situasjoner i området Magnus Hydles vei/Brattvollveien/P. A. Holms vei i vinterhalvåret, fordi det er bratt, glatt og svingete. Av og til havner man i en rekke med biler som må rygge for å slippe fram en annen rekke med biler som kommer i motsatt retning. For meg som voksen, er dette situasjoner som er fullt ut håndterbare. På de verste vinterdagene kan slike situasjoner føre til at jeg blir et par minutter forsinket på vei til eller fra jobb. Det er en bagatellmessig ulempe som jeg lever godt med. Det som ikke er til å leve med, er at det går små skolebarn mellom brøytekanten og bilene som rygger. Barna rager ikke så høyt opp fra bakken, de synes dårligere, de ser mindre, og de har dårligere forutsetninger for å tolke og håndtere de kaotiske situasjonene som oppstår. Dette oppropet handler bare om skolevei og barns interesser. Argumenter som handler om rimelige eller urimelige ulemper for beboere, hører hjemme hos Plan og Bygningsetaten(PBE). De argumentene er det PBE som skal ta stilling til, ikke Munkerud skoles FAU eller trafikkomité. Hensikten med dette oppropet er å begrense trafikkøkning i skoleveiene, som følge av ny skole og barnehage. Det mener vi at man oppnår ved å legge til rette for at kjøreturen til barnehagen kan gå via Nordstrandsveien, nesten helt fram til barnehagen, og ikke via boligveier. I 2016, når byggene kan stå ferdig, har jeg tre tenåringsbarn som vil være på vei til ungdomsskole og videregående via Nordstrandsveien. De vil bli mer plaget av barnehageadkomst via Munkerudtunet enn av adkomst via P. A. Holms vei, men da er de større og håndterer det bedre. I 2016 er det nye generasjoner av små skolebarn som skal buksere seg fram mellom biler og brøytekanter. De barna kjenner ikke jeg, men som FAU leder, er det dem jeg kjemper for i denne saken.

Replies

Solvor Berlin Boasson

#7 Re: Trygg skolevei.

2012-12-24 14:03:40

#6: Solvor Berlin Boasson - Trygg skolevei. P.S. En forutsetning for at de kaotiske trafikksituasjonene oppleves håndterbare er at men har firehjulstrekk. Har man ikke det må man ta fart for å komme opp bakken, og da stiger angsten for å treffe noen på veien.