NEI TIL KUTT I MIDLER TIL BEHANDLINGSREISER

Dette er for å protestere mot de planlagte kuttene i tildelingene til Behandlingsreiser til utlandet.

Det er dessverre ikke slik at kuttet på 25 millioner til behandlingsreiser gis tilbake til de samme brukerne gjennom økte bevilgninger til helseforetakene.
Og det er jo rett og slett fordi dette er et tilbud som ikke kan erstattes på noen måte i Norge!

Det er klimaeffekten som gjør statens behandlingsreiser til utlandet uerstattelig for mange revmatikere. Dette intensive behandlingsoppholdet med 4 ukers varighet og et sted mellom 4 og 8 behandlinger per dag, kan ikke erstattes av verken biologisk medisin eller trening i varmtvannsbasseng eller fysikalsk behandling i kommunen. Det er et supplement!!

Når det gjelder fysioterapi for enkelte diagnoser, er ikke det det samme som kort ventetid til fysioterapeut. Det vil dessuten føre til enda større press på de allerede for få fysioterapeutene som har driftstilskudd. Fysioterapeuter må hver dag prioritere mellom ulike brukergrupper, og i Norsk Revmatikerforbund får de tilbakemeldinger på ventetider opp til 6 mnd for å komme til fysioterapeut.
Akutte tilfeller og sykemeldte prioriteres til ulempe for kronikere og langtidssyke som det ikke tilsynelatende haster så mye for, men som gradvis blir verre uten behandling.

Gi oss derfor din støtte til om ikke økte så i allefall samme bevigninger i 2013 som i 2012.