Ventetid for søknader om Norsk statsborgerskap og/eller permanente oppholdstillatelse

Ventetiden er blitt uakseptabel og ulogisk for mange, spesielt for de med permanente oppholdstillatelse, Det samme gjelder de som ankommer gjennom FN og familiegjenforening programmet.

Vi underskriver ber om at det fastsettes et fast tidspunkt for behandling av søknader om Norsk statsborgerskap og/eller permanente oppholdstillatelse.

Fordi det tok lang tid å behandle søknaden før folk kom til Norge, der UDI og politi sjekket og bekreftet alle dokumentene.

Så tok det lang tid igjen å behandle søknaden om permanent opphold.

Noe som gjør behandlingen uten et bestemt tidspunkt for å erverve norsk statsborgerskap til en absurd sak og ikke har noen reell effekt på å forstyrre mennesker med den lange ventetiden (under påskudd av borgerkrigen i Syria), og behandlingen, undersøkelsen og verifiseringen gjennomføres. Mer enn en gang.

Vi ber deg derfor om at behandlingstiden for søknaden om å erverve norsk statsborgerskap for de som har permanente oppholdstillatelse ikke overstiger seks måneder, Og for andre innen en periode som ikke overstiger ett år.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg WIsam K Alazawi fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...