Tiltak for laksen, NÅ!

I dag 21.06.2024 kom den triste nyheten om at 33 av våre viktigste vassdrag for atlantisk laks stenger for fiske på grunn av svikt i bestanden.

Situasjonen til den atlantiske laksen er kritisk. Dette er laksens skjebnetime.

Norge har et særskilt ansvar for å ivareta laksen. Ett ansvar norske myndigheter ikke tar på alvor. Oppdrettsnæringa, vannkraftproduksjon og klimaendringer regnes som laksens største utfordringer. Spesielt de to første utfordringene kan løses innen rimelig tid. 

Oppdatering: siden elvene ble stengt har Staten solgt nye oppdrettskonsesjoner for 5.5mrd og åpnet for at verna vassdrag kan utredes for kraftproduksjon.

Vi krever at;

1. all oppdrett skal inn i lukka anlegg. Klarer de dette i Canada, så klarer vi det i Norge.

2. vannkraftproduksjon hensyntar livet i elvene.

Vi ønsker med dette å samle flest mulig underskrifter for å vise at vi bryr oss om laksen, og at vi krever at norske myndigheter gjør det som er nødvendig for å bevare den atlantiske laksen. Laksen er vår panda.

 

Alle signaturer vil bli oversendt til norske myndigheter.

English:

 ---

Today, on June 21, 2024, the sad news came that 33 of our most important rivers for Atlantic salmon are closing for fishing due to a decline in the population.

The situation of the Atlantic salmon is critical. This is the salmon's moment of fate.

Norway has a special responsibility to take care of the salmon, a responsibility that Norwegian authorities do not take seriously. The aquaculture industry, hydropower production, and climate change are considered the salmon's greatest challenges. Especially the first two challenges can be solved within a reasonable time.

Update: Since the rivers were closed, the Norwegian government has sold new aquaculture licenses for 5.5 billion and opened protected waterways for power production studies.

We demand that:
1. All aquaculture must be moved to closed facilities. If they can achieve this in Canada, we can achieve it in Norway.
2. Hydropower production must consider the life in the rivers.

With this, we want to gather as many signatures as possible to show that we care about the salmon and that we demand that Norwegian authorities do what is necessary to preserve the Atlantic salmon. The salmon is our panda.

IMG_20591.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Anadrom Podcast vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Jeg samtykker til at Anadrom Podcast kan overlevere opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet til følgende parter:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Lær mer ...