Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#176

2016-05-29 01:30

Det er viktig å kjempe for barns rettigheter. Det er det vi i barnehagen som kan og MÅ gjøre. Om ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Hva blir resultatet av denne skjematiseringen og kategoriseringen? Skal barn og barndom konstrueres som kunnskap? Nå må dette stoppe, nå må vi tørre å stoppe opp å se på det arbeidet som gjøres i barnehagen. Vi må gi barn den retten de har krav på, å være barn!

Gjest

#177 Re:

2016-05-29 12:57

#1: -  

 La barn være barn

Tom Roger Lersveen

#178 Re:

2016-05-29 13:15

#1: -  

Viktig for alle barns fremtid. Dette kan bare ikke skje. 


Gjest

#179

2016-05-29 14:07

Det er voksne som må sørge for barns rett til personvern.

Gjest

#180

2016-05-29 14:11

For at barn har rett til et personvern. Syns det er nok kartlegging og dokumentasjon i barnehagen.

Gjest

#181

2016-05-29 15:44

Fordi jeg er sterkt i mot at barn skal miste sin rett til privatliv.

Gjest

#182

2016-05-29 17:50

Ingen kartläggning av barn är nödvändig.

Gjest

#183

2016-05-29 19:41

Jeg signerte på dette oppropet fordi vi må verne om barndommen som er sterkt truet!

Gjest

#184

2016-05-29 20:34

Fordi barn skal få lov å være barn.

Gjest

#185

2016-05-29 21:50

Barn skal ikke kartlegges!

Gjest

#186

2016-05-29 21:54

Feil fokus på barnets hverdag. For mye overstyring og kontrollering med kartlegginger av barnet og i tillegg uten nødvendigvis samtykke fra foreldre. Mer lek! Lek er læring.

Gjest

#187

2016-05-29 22:42

Viktig for barna

Gjest

#188

2016-05-29 22:54

La barn være barn!

Gjest

#189

2016-05-30 11:12

Som Norsk statsborger bosatt i UK, følger jeg debatten I Norge, og signerer for å støtte de i min familie som berøres av dette

Gjest

#190

2016-05-30 17:33

Fordi det er viktig å ta barns rettigheter på alvor.

Gjest

#191

2016-05-30 20:19

Barn må tas på alvor og lovforslaget gir ikke trygghet til meg i min stilling, eller til barna og jeg kan pålegges å gjøre kartlegginger jeg ikke ønsker eller ser som nødvendige.

Gjest

#192

2016-05-30 21:28

Det er ennå ikke for sent
Stem!!
:)

Gjest

#193

2016-05-30 22:18

Jeg er demokrat og ønsker ikke noe overvåkningssamfunn. La barn være barn.

Gjest

#194

2016-05-30 22:35

Barn har rett til personvern.

Gjest

#195

2016-05-31 17:56

aksepterer ikke utviklinga som fører til at folk generelt skal være overvåka, katalogisert og sortert.