Barnehageopprør 2016

Deltar barnet i lek med andre barn?
Tar barnet kontakt med andre barn under måltidene?
Viser barnet selvstendighet ved av- og påkledning?
Hva er det barnet viser spesiell glede ved å gjøre i barnehagen?
Tar barnet initiativ til lek og aktiviteter på egenhånd?
Gir barnet uttrykk for mestringsglede?

Dette er eksemplene regjeringen selv bruker på opplysninger om barn i barnehage som skal kunne samles inn og lagres uten foreldres samtykke.

I dag må foreldre samtykke før barnehagen kan kartlegge og lagre omfattende informasjon om barn. Det trenger de ikke hvis regjeringens lovforslag blir vedtatt 7.juni.

Barns rett til privatliv og personvern ivaretas ikke i lovforslaget. Det er alvorlig. Datatilsynet har kalt lovforslaget en blankofullmakt til å dokumentere alt.

Lovforslaget åpner opp for massekartlegging og bruk av alle typer skjemaer og verktøy uten foreldres samtykke. En hel del personopplysninger, mange av dem sensitive, vil kunne lagres om barn i barnehagen. Vil vi det?

Ansatte i barnehage har ikke bedt om- og bør heller ikke ha lovhjemmel til det som regjeringen har foreslått.

Barn har rettigheter!
Barn har samme rett til personvern som voksne! 

Vær med å verne om barns rettigheter og å skjerme barn fra økende krav til dokumentasjon og lagring av personopplysninger.

Marker din motstand til regjeringens forslag om å presisere reglene om dokumentasjon og vurdering i barnehageloven ved å signere oppropet innen 30.mai!