Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #191

2016-05-30 18:19

Barn må tas på alvor og lovforslaget gir ikke trygghet til meg i min stilling, eller til barna og jeg kan pålegges å gjøre kartlegginger jeg ikke ønsker eller ser som nødvendige.