Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#126

2016-05-23 06:04

Fordi personvern er viktig, også for barn. Og fordi denne typen kartlegging ikke bør skje uten foreldrenes samtykke.

Gjest

#127

2016-05-23 08:44

Foreldre er barnas verger. Like rettigheter for personvern for små og store mennesker. Skriftlige opplysninger bør skje i samarbeid så lenge det er forsvarlig til barnets beste.

Gjest

#128

2016-05-23 13:48

Har et barnebarn i barnehage og synes regjerings forslag er helt bak mål - som med mye annet som de gjør i skolen!

Gjest

#129

2016-05-23 15:00

Uheldig at barnet opplever "granskelser" / voksne som spør mange "rare" spørsmål / "observerer" barna (ev i smug). Barn er sensitive. De oppfatter mye mer enn voksne "tror". Dersom foreldre ikke opplever at barnehagen er et bra sted å sende barna, vil hele ordningen kunne måtte revurderes. (Det hadde vært bedre om staten var opptatt av å skjerme barna mot medienes skremsels/terrorsendinger. Som barn var jeg selv svært redd når NATO holdt øvelser uti havgapet utenfor vårt hjem. Ingen forklarte meg at dette kun var "øvelser")

Gjest

#130

2016-05-23 15:10

Barn har rett til en barndom uten kartlegging.

Gjest

#131

2016-05-23 16:04

Språkutviklinga til barn utviklar seg i ulikt tempo. Det blir heilt feil å teste barn for dette. Lat utviklinga skje i eit naturleg tempo for den einskilde. Barn må få vere i fred, la dei få leike og utvikle seg i samspel med andre barn! Helsing mormor/bestemor/ lærar i over førti år.

Gjest

#132

2016-05-23 18:01

Alle mennesker er ulike, også barn, og sånn skal det være og sånn har det alltid vært.

Gjest

#133

2016-05-23 19:31

Fordi jeg mener det er helsestasjonen og legene som skal følge barnas utvikling og det med taushetsplikt så lenge noe ikke er forferdelig galt. Da må andre instanser kobles inn. Like fullt skal ikke sensitiv informasjon om en persons ve og vel lagres på den måten regjeringen nå foreslår. Barn er også mennesker og har krav på personvern like mye som et voksent menneske.
Annelie Osterdahl

#134

2016-05-23 19:35

Jeg begynner å bli forbannet nå. Ansvarsfraskrivelse, grådighet, inkompetanse fra regjering og departement, mangel på penger for å drive barnehage med tilstrekkelig mange barnehagelærer for barnas behov ( vi følger "normen" da) og så ska kommunen !!! fordele penger mellom oss og kommunale bhg?? Dette er bukken og havresekken og staten står kvar som vinner. Ikke tal om. jeg syns vi streiker ja.


Gjest

#135

2016-05-23 20:21

La barn være barn?

Gjest

#136

2016-05-23 21:11

Jeg synes det er feil at de skal gjøre det uten foreldrenes samtykke.

Gjest

#137

2016-05-23 22:09

fordi jeg er helt enig

Gjest

#138

2016-05-23 22:28

Fordi det er viktig

Gjest

#139

2016-05-24 11:07

Ønsker ikke et overvåkningssamfunn ala Øst- Tyskland og Stasi.

Gjest

#140

2016-05-24 11:36

Det er nok kartlegging av barna våre. La barn få være barn!

Gjest

#141

2016-05-24 11:43

Barna våre skal ikke være en del av et slikt nyliberalistisk komplott som skal gjøre oss alle til avlydende roboter! Kanksje litt dramatisk, men nei takk!

Gjest

#142

2016-05-24 11:56

Barnehagen trenger mer kreativitet, ikke mer kontroll.

Gjest

#143

2016-05-24 14:19

Jeg så for meg at noen kartla meg på denne måten på jobben uten mitt samtykke. Det ville jeg ikke likt, og da skal barna også slippe det.

Gjest

#144

2016-05-24 14:46

Fordi jeg vet hva som skal til for å skape barnehager med god kvalitet! En veldig viktig faktor er nok stabilt, reflektert og riktig utdannet personale. Dette står det ingenting om i stortingsmelding nr. 19!!!

Gjest

#145

2016-05-24 17:51

For barnas beste. Fortsette å ha dette medi fortrolige foreldresamtaler. Kartlegging bare når det er nødvendig.

Gjest

#146

2016-05-24 19:17

For å verne barnet

Gjest

#147

2016-05-24 22:04

Fordi jeg har barn i barnehage med rett til sitt privatliv!!!

Gjest

#148

2016-05-24 22:57

Fordi barnet må bli sett og forstått. Få frem lekens betydning og ivareta barns rettigheter og personvern under utredning eller observasjon. Ingenting er endelig for barnet utvikler seg hele tiden i takt med omgivelsene og den den er.

Gjest

#149

2016-05-25 01:15

Jeg er opptatt av personvern. Særlig viktig for barn siden de er prisgitt voksnes avgjørelser.

Gjest

#150

2016-05-25 09:33

Ikke mer kartlegging av barn!