Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #129

2016-05-23 13:00

Uheldig at barnet opplever "granskelser" / voksne som spør mange "rare" spørsmål / "observerer" barna (ev i smug). Barn er sensitive. De oppfatter mye mer enn voksne "tror". Dersom foreldre ikke opplever at barnehagen er et bra sted å sende barna, vil hele ordningen kunne måtte revurderes. (Det hadde vært bedre om staten var opptatt av å skjerme barna mot medienes skremsels/terrorsendinger. Som barn var jeg selv svært redd når NATO holdt øvelser uti havgapet utenfor vårt hjem. Ingen forklarte meg at dette kun var "øvelser")