Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #131

2016-05-23 14:04

Språkutviklinga til barn utviklar seg i ulikt tempo. Det blir heilt feil å teste barn for dette. Lat utviklinga skje i eit naturleg tempo for den einskilde. Barn må få vere i fred, la dei få leike og utvikle seg i samspel med andre barn! Helsing mormor/bestemor/ lærar i over førti år.