Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #149

2016-05-24 23:15

Jeg er opptatt av personvern. Særlig viktig for barn siden de er prisgitt voksnes avgjørelser.