Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #133

2016-05-23 17:31

Fordi jeg mener det er helsestasjonen og legene som skal følge barnas utvikling og det med taushetsplikt så lenge noe ikke er forferdelig galt. Da må andre instanser kobles inn. Like fullt skal ikke sensitiv informasjon om en persons ve og vel lagres på den måten regjeringen nå foreslår. Barn er også mennesker og har krav på personvern like mye som et voksent menneske.