Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #148

2016-05-24 20:57

Fordi barnet må bli sett og forstått. Få frem lekens betydning og ivareta barns rettigheter og personvern under utredning eller observasjon. Ingenting er endelig for barnet utvikler seg hele tiden i takt med omgivelsene og den den er.