Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #127

2016-05-23 06:44

Foreldre er barnas verger. Like rettigheter for personvern for små og store mennesker. Skriftlige opplysninger bør skje i samarbeid så lenge det er forsvarlig til barnets beste.