Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#51

2016-05-15 10:33

Via nettet

Gjest

#52

2016-05-15 10:47

En kritisk stemme til politikerenes forslag som truer barnehagens samfunnsmandat..

Gjest

#53

2016-05-15 10:52

For vi vil vite kva barna våre blir testa og forska på. Kva som blir skrive om barna.

Gjest

#54

2016-05-15 10:55

Jeg synes barn har rett til et personvern.

Gjest

#55

2016-05-15 11:05

Jeg er opptatt av at barns rettigheter og personvern/privatliv skal bli ivaretatt på best mulig måte. Jeg synes så absolutt ikke dette blir gjort i denne lovendringen.

Gjest

#56

2016-05-15 11:12

Barnehagehverdagen skal være på barns premisser, hvor frileken bør ha størst plass - uten å kartlegge. For de barna som strever, må vi ved hjelp av observasjon finne ut hvilke tiltak som skal settes inn - her må uansett foreldrenes samtykke ligge til grunn før en eventuelt må kartlegge barna ytterligere.

Gjest

#57

2016-05-15 11:37

Me må alle som jobbar i barnehagen engasjere oss og sei ifrå når me ser at endringar ikkje er til bornet sitt beste.

Gjest

#58

2016-05-15 12:04

Jeg støtter barns rett til personvern,og henger meg på tidligerer uttalelser fra fagfolk, med hjerte for barn. Omfattende lagring av personopplysninger, er bade unødig og krenkende. Det åpnes også for lagring av sensitive personopplysninger. Datatilsynet er kritiske til å gi barnehagen det de kaller blankofullmakt. Fagfolk er også kritiske. Ansatte i barnehage har ikke bedt om og bør heller ikke ha lovhjemmel til dette. Barns rettigheter skal ivaretas, og likestilles med voksnes.

Gjest

#59

2016-05-15 12:13

Dette er noe alle burde kjempe for. Tar vi leken fra barn, tar vi fra de gleden ved å være barn!

Gjest

#60

2016-05-15 12:14

Barn har like stor rett til personvern som voksne. Kanskje enda større rett enn voksne, da de ikke har mulighet til selv å uttale seg. Det er voksnes ansvar å beskytte barna og ivareta deres rettigheter.

Gjest

#61

2016-05-15 12:18

Har barn i barnehage selv og vil vite hva hva slags informasjon som samles inn og lagres om mitt barn.

Gjest

#62

2016-05-15 13:07

Det er foreldrene barnehagepersonellet må henvende seg til
om informasjon om barna. Dette er ikke statlig anliggende. Dette lukter av angiveri.

Gjest

#63

2016-05-15 13:25

Fordi barna har rett på personvern som alle andre. Barnehagen har viktigere ting å drive med enn å krenke barns rettigheter.

Gjest

#64

2016-05-15 14:30

Dette er et overgrep mot barn. Slik dokumentasjon vil jeg ikke ha.

Gjest

#65

2016-05-15 15:17

Av den enkle grunn at vi som jobber i barnehage må høres! Vi må verne om barnas frie lek, både fordi den har egenverdi i seg selv og at den er utgangspunket for barns læring.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2016-05-15 16:16Gjest

#67

2016-05-15 16:19


Leken har en sentral rolle i barnehagen og barna har en lekende tilnærming til læring. Forsvinner leken fra barnehagene så forsvinner alle former for god læring også. Barn lærer gjennom lek men leker ikke gjennom skolerettet læring. Leken skal være en del av barndommens egenverdi. Leken er en naturlig og iboende kraft som ligger i barna, all verdifull læring skjer gjennom lek.
Svar


Gjest

#68

2016-05-15 18:30

Vi må vise små barn den respekten de fortjener, som mennesker. Voksne hadde nok ikke funnet seg i slik behandling/overvåking. Ressursene i barnehagen må brukes på det som er viktig, nemlig samhandling med barna, og oppmerksomt nærvær fra den voksne. Ikke med penn og papir og nesen ned i blokka.

Gjest

#69

2016-05-15 20:06

Barn I barnehagen har kompetente voksne rundt seg til å se de og til å støtte de I utviklingen. Vi som jobber I barnehage har god kompetanse til å se barn som trenger mer støtte enn vi kan gi I grunnbemanning, det barna trenger er flere voksne I grunnbemanning og raskere hjelp fra utenforstående instanser når det trengs.

Gjest

#70

2016-05-15 20:38

Viktig å ikke vareta barns personvern samt gi barn mulighet til å være lekende barn.

Gjest

#71

2016-05-15 23:05

Fordi det er så viktig å høre på fagfeltet som kan mest om barns læring og utvikling, og som støtter seg til relevant og ny forskning.

Gjest

#72

2016-05-15 23:32

Fordi jeg syntes ikke det er ålreit at unger skal bli testet i hytt og pine., utenat foreldre skal få medvirkning. La barn være barn . Foreslår at Rød Isaksen tar seg vakter over ei uke i barnehagen, sluk at han vet hva som foregår i barnehagen. Det ser nemlig ikke ut som han har peiling !!

Gjest

#73

2016-05-15 23:34

Stopp språktester av alle barn, kjemp for bemanningsnorm.

Gjest

#74

2016-05-15 23:34

Fordi jeg syntes ikke det er ålreit at unger skal bli testet i hytt og pine., utenat foreldre skal få medvirkning. La barn være barn . Foreslår at Rød Isaksen tar seg vakter over ei uke i barnehagen, sluk at han vet hva som foregår i barnehagen. Det ser nemlig ikke ut som han har peiling !!

Personvernet er viktig også for barn .


Gjest

#75

2016-05-16 00:54

Fordi barn har krav på privatliv og personvern!